Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ kết cầu nhịp giàn giáo làm bằng thép

Sơ đồ kết cầu nhịp giàn giáo làm bằng thép

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trụ bằng thép: Trụ thép thường dùng dưới dạng các thanh vạn năng, ở

nước ta hay dùng thanh vạn năng YUKM. Do trọng lượng bản thân các

thanh vạn năng nhẹ ( từ 8.5 đến 76.4 kg) nên có thể lắp ráp bằng tay.

Thông thường người ta lắp bằng tay thành từng phần rồi dùng cần cẩu

lắp đặt vào vị trí và liên kết lại.Giàn giáo thép “vạn năng” YUKM của Liên Xơ cũc ó đầy đủ các tính năng sử dụng rộng rãi có loại 25 linh kiện, 61 linh kiện

gồm các thanh vạn năng được làm bởi các thép góc, thanh nặng nhất 76,4daN, các bản nút nặng 93daN, các ụ chân (đầu bò)

nặng 260,3daN. Các thép hình I để làm dầm ngang có thể nặng tới 1154daN. Các thanh thép đều bằng thép CT3, thanh ghép

có thể tổ hợp từ 1 đến 6 thép góc. Bản nối và bản giằng có 26 loại. Các thanh liên kết bằng bu lơng có đường kính Φ22 và

Φ27mm. Thanh vạn năng có thể lắp thành giàn, trụ, tháp cầu và nhiều hình thức kiên kết khác với khoảng 2mCác trụ của đà giáo nên bố trí dưới các tiếp điểm của dàn để dầm dọc của đà

giáo không chịu uốn do trọng lượng dàn. Theo chiều dọc cầu đỉnh trụ phải rộng

để có thể kê chống nề đỡ các đầu thanh ở hai bên bản tiếp điểm.Công tác lắp ráp

Lắp tuần tự : Trước hết lắp toàn bộ các thanh biên dưới , theo thứ tự từ

khoang này sang khoang khác và từ đầu dàn đến cuối dàn. Sau đó lắp

hệ liên kết dọc dưới rồi dầm ngang , dầm dọc của hệ mặt cầu, cuối cùng

lắp các thanh đứng, thanh xiên, các thanh biên trên.

Trong quá trình lắp đầu các thanh được liên kết tạm bằng bu lơng và con

lói. Sau khi lắp xong tồn bộ , điều chỉnh chính xác cả trên mặt bằng và

mặt đứng mới tán đinh hoặc lắp bu lông cường độ cao. Lắp tuần tự dễ

điều chỉnh nhưng năng suất thấp vì cần trục phải di chuyển đi lại nhiều

trong q trình lắp.Cơng tác lắp ráp

Lắp phân đoạn : Lắp khoang nào xong khoang ấy, rồi mới chuyển sang

lắp khoang khác. Cách liên kết này cho phép tán đinh , bắt bu lông

cường độ cao đồng thời với việc lắp , nhưng cần phải điều chỉnh thật

chính xác vị trí của từng khoang. Lắp theo phân đoạn có năng suất cao

hơn do cần trục di chuyển theo hành trình hợp lý hơn. Tuy nhiên cách

lắp này rất khó đảm bảo chính xác độ vồng ngược của dàn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ kết cầu nhịp giàn giáo làm bằng thép

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×