Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 4.23: Hình ảnh hiển thị trên Internet Explorer của server

Hình 4.23: Hình ảnh hiển thị trên Internet Explorer của server

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpTrang 57ĐHĐT1BCHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG MINH HỌA

Ứng dụng WinCC Web Navigator vào hệ thống điều khiển đèn giao

thơng. Trong đó có ba máy tính nối mạng LAN với nhau; một máy làm server kết

nối với PLC điều khiển hệ thống, giám sát những yêu cầu từ client; hai máy làm

client có chức măng quan sát server điều khiển đồng thời có thể gởi yêu cầu

server điều khiển.5.1. Chương trình PLCGVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTLuận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGTrang 58ĐHĐT1BSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTLuận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGTrang 59ĐHĐT1BSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTLuận văn tốt nghiệpTrang 60ĐHĐT1B5.2. Liên kết biến giữa PCAccess với PLCGVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTLuận văn tốt nghiệpTrang 61ĐHĐT1BHình 5.1: Tạo biến trong PCAccess5.3. Thiết kế giao diện WinCC

5.3.1.Liên kết biến trong WinCCHình 5.2: Liên kết biến ngoại giữa WinCC với PCAccessGVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTLuận văn tốt nghiệpTrang 62ĐHĐT1BHình 5.3: Liên kết biến nội trong WinCC

5.3.2. Kết quảHình 5.4: Kết quả Runtime trong WinCCGVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4.23: Hình ảnh hiển thị trên Internet Explorer của server

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×