Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biến thể đa hình thái

Biến thể đa hình thái

Tải bản đầy đủ - 0trang

HĨA MƠ MIỄN DỊCH- Dương tính bào tương >70%40-70%50%70%HĨA MƠ MIỄN DỊCH Một số markers khác:

Keratin, EMA, CD 34, S100, CD117 thường âm tính hoặc dương tính ổChẩn đốn phân biệt Chẩn đoán phân biệt phụ thuộc: LS(Tuổi, giới, vị trí) và MBH (biến thể, độ

mơ học, đặc điểm kèm theo) Phạm vi bài trình bày:

 Sarcom cơ trơn dạng hình thoi.

 Sarcom cơ trơn dạng biểu mơ.Sarcom cơ trơn dạng hình thoi1.

2.

3.Leiomyoma

U vỏ bao TK ngoại vi ác tính (MPNST)

U mô đệm dạ dày ruột (GIST)4. Sarcom cơ vân thể TB hình thoiLeiomyosarcomaMPNST

S100 (+) Lan tỏa hoặc ổ

Desmin và SMA (-)LeiomyosarcomaGIST

CD117(+) CD34 (+) DOG1 (+)Desmin và SMA (-)LeiomyosarcomaBiến thể TB hình thoi của sarcom

cơ vân

Myosin và MYOD1 (+)

Caldesmon (-)Sarcom cơ trơn dạng biểu mô.1.

2.Các sarcom dạng biểu mô khác: Mạch máu, cơ vân.

Di căn UT biểu môSarcom cơ trơn dạng biểu mô.

Phân biệt dựa vào:1.

2.

3.Lâm sàng: Dịch tễ, tiền sử, vị trí, tiến triển

HE: pha nhiều vị trí, tìm các vùng biệt hóa cao

HMMD đóng vai trò quan trọngSinh học phân tử Đột biến nhiễm sắc thể :

- Chứa một hoặc nhiều đột biến NST

- Mất nhánh ngắn của NST số 1, mất nhánh dài của NST số 7

- Đảo đoạn NST 12 và 14

 Đột biến gen

- Đột biến bất hoạt gen TP53

- Tăng hoạt động của một số gen Myocardin

 ĐIỀU TRỊ

 Phẫu thuật rộng lấy bỏ khối u

 Kết hợp với xạ trị hoặc/ và hóa chấtTiên lượng Các yếu tố tiên lượng xấu:

 Tuổi > 62 tuổi

 Kích thước: >5 cm

 Vị trí: Sau phúc mạc (khó lấy hết, phát hiện muộn)

 Di căn: phổi, da, xương, hạch

 Độ mô học caoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biến thể đa hình thái

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×