Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các thành ngữ này có nghĩa biểu trưng, chủ yếu là dưới hình thái ẩn dụ hóa. Diễn ra quá trình tương hợp hội nghĩa ở bình diện ngữ nghĩa và quá trình đẳng kết ở bình diện ngữ pháp.

Các thành ngữ này có nghĩa biểu trưng, chủ yếu là dưới hình thái ẩn dụ hóa. Diễn ra quá trình tương hợp hội nghĩa ở bình diện ngữ nghĩa và quá trình đẳng kết ở bình diện ngữ pháp.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thành ngữ phi đối xứng gồm:

+Thành ngữ phi đối xứng so sánh

Vắng như chùa bà Đanh

+Thành ngữ phi đối xứng ẩn dụ hóa

Bé hạt tiêu.

Chọn một câu trả lời:

a. Đúng Câu trả lời đúng

b. SaiThành ngữ vay mượn nước ngoài, chủ yếu là thành ngữ gốc Hán được đọc

theo âm Hán- Việt, có thể giữ ngun hình thái – ngữ nghĩa dịch ra từng chữ

(một phần hoặc tất cả các yếu tố) hoặc dịch nghĩa chung của thành ngữ có

thay đổi trật tự các yếu tố cấu tạo.

Chọn một câu trả lời:

a. Sai

b. Đúng Câu trả lời đúngĐặc trưng ngữ nghĩa của thành ngữ: 2 tầng ngữ nghĩa được tạo bằng phương

thức so sánh và ẩn dụ hóa.

Chọn một câu trả lời:

a. Sai

b. Đúng Câu trả lời đúngXét về mặt ngữ pháp – ngữ nghĩa, thành ngữ ẩn dụ hóa đối xứng được chia

thành 2 loại là đẳng kết và phi đẳng kết.

Chọn một câu trả lời:

a. Đúng Câu trả lời đúng

b. SaiĐặc trưng ngữ nghĩa của tục ngữ: 2 tầng ngữ nghĩa cũng được tạo bằng

phương thức so sánh và ẩn dụ hóa.

Chọn một câu trả lời:

a. Đúng Câu trả lời đúng

b. SaiThành ngữ định danh sự tình, sự kiện, trạng huống.

Chọn một câu trả lời:

a. Sai Câu trả lời đúng

b. ĐúngThành ngữ mượn được dùng trong hình thức dịch toàn bộ các yếu tố ra tiếng

Việt tương đương và giữ nguyên cấu trúc.

Ví dụ :

Ra sống vào chết (Xuất sinh nhập tử )

Tọa lập bất an (đứng ngồi không yên)Đặc trưng ngữ nghĩa của tục ngữ: 2

tầng ngữ nghĩa cũng được tạo bằng phươ

Cưỡi ngựa xem hoa (Tẩu mã khán hoa)

Trăm trận trăm thắng (bách chiến bách thắng).

Chọn một câu trả lời:

a. Sai

b. Đúng Câu trả lời đúngThành ngữ là một loại tổ hợp từ cố định, bền vững về hình thái – cấu trúc,

hồn chỉnh, bóng bẩy về ý nghĩa, được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp hàng

ngày, đặc biệt là trong khẩu ngữ.

Chọn một câu trả lời:

a. Đúng Câu trả lời đúng

b. SaiTừ đa nghĩa: một từ có thể gọi tên nhiều sự vật hiện tượng, biểu thị nhiều

khái niệm.

Chọn một câu trả lời:

a. Sai

b. Đúng Câu trả lời đúngThành ngữ tương đương với một câu.

Chọn một câu trả lời:

a. Sai Câu trả lời đúng

b. ĐúngTục ngữ tương đương với câu.

Chọn một câu trả lời:

a. Đúng Câu trả lời đúng

b. SaiTừ đồng âm: là những từ giống nhau về mặt âm thanh nhưng khác nhau

hoàn toàn về nghĩa.

Chọn một câu trả lời:

a. Đúng Câu trả lời đúng

b. Sai

Thành ngữ ẩn dụ hóa đối xứng phi đẳng kết:Là thành ngữ mà cấu trúc của chúng 2 vế đối xứng nhau chỉ đồng nhất về

thuộc tính ngữ pháp mà khơng có sự đồng nhất về ngữ nghĩa. Tính khơng

đồng nhất này thể hiện ở quan hệ đối khơng hồn chỉnh giữa các thành tố

đối ứng đan chéo nhau giũa 2 vế.

Ví dụ:

Miệng ăn núi lở

Gieo gió gặp bão.

Chọn một câu trả lời:

a. Đúng Câu trả lời đúng

b. SaiThành phần từ vựng của thành ngữ, nói chung là ổn định, nghĩa là các yếu tố

cấu tạo nên thành ngữ hầu như được giữ nguyên khi sử dụng, mà trong

nhiều trường hợp không thể thay thế bằng yếu tố khác.

Chọn một câu trả lời:

a. Sai

b. Đúng Câu trả lời đúngTục ngữ là một câu tự nó diễn trọn một ý nghĩa, một nhận xét, một kinh

nghiệm, một lý luận, một cơng lý, có khi là một sự phê phán.

Chọn một câu trả lời:

a. Đúng Câu trả lời đúng

b. SaiThành ngữ đối xứng có tiết tấu hay tính nhịp điệu nhờ vào việc ghép kết các

yếu tố cấu tạo thành ngữ theo luật hài âm:

+ Lặp âm : “ Chân ướt chân ráo ”

+ Hợp thanh: “ Đầu sóng ngọn gió ”

+ Hiệp vần: “ Được voi đòi tiên ”

+ Xây nhịp đôi: “ Thề sống thề chết ”

+ Thiết lập quan hệ đối xứng giữa các yếu tố cùng phạm trù: “ Trống đánh

xuôi kèn thổi ngược.

Chọn một câu trả lời:

a. Sai

b. Đúng Câu trả lời đúngCác liên hệ về lượng giữa các hiện tượng, sự vật trong tự nhiên, ở thế giới

khách quan là khách quan, thì tập hợp các số đếm thành những hệ thống ký

mã từ vựng để ghi nhận các lien hệ về lượng đó ở mỗi ngơn ngữ khác nhau

lại khơng hồn tồnh giống nhau.

Chọn một câu trả lời:

a. Sai

b. Đúng Câu trả lời đúngThứ sáu ngày 13 trong văn hóa phương Tây được coi là xui xẻo.

Chọn một câu trả lời:

a. Sai

b. Đúng Câu trả lời đúngSố 8 là từ biểu số chẵn xuất hiện khá ít, thường kết hợp với các từ biểu số

khác hay các danh từ biểu thị lượng, đo lường.

Chọn một câu trả lời:

a. Sai

b. Đúng Câu trả lời đúngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các thành ngữ này có nghĩa biểu trưng, chủ yếu là dưới hình thái ẩn dụ hóa. Diễn ra quá trình tương hợp hội nghĩa ở bình diện ngữ nghĩa và quá trình đẳng kết ở bình diện ngữ pháp.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×