Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khí nguy hiểm tiềm tàng trong KGK:

Khí nguy hiểm tiềm tàng trong KGK:

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Hydrogen sunlfide (H2S):

-Khí hệ thống thốt nước, gas bốc mùi ( trứng thối)

Khơng màu, khí dễ cháy

Nặng hơn khơng khí103. Nguyên nhân:a. Yếu tố vật lý:

-Khe hẹp, thắt nút

Độ ồn, độ rung

Độ ẩm

Trơn trượt, té ngãb. Yếu tố tâm lý:

- Sợ nơi chật hẹp, các vấn đề khác

có liên quan ở nơi tối hoặc bị cô

lập

- Mối nguy hiểm có thể lớn hơn bởi

hình thể cơng nhân

- Tình trạng thể chất kém dễ trở

11

nên mệt mỏi4. Nguyên tắc làm việc trong KGK:

- Khôngtiến hành công việc bên trong các KGK khi có thể làm việc bên ngồi.

- Phải tìm hiểu kĩ môi trường làm việc, xác định tất cả các mối nguy có thể có.

- Phương án xử lí phải thành được thành lập văn bản (phiếu công tác) có chữ kí

chấp thuận của người có trách nhiệm và phổ biến đầy đủ cho những người có

liên quan.

- Người làm việc trong điều kiện không gian hẹp phải được huấn luyện chu đáo

và phải có đủ dụng cụ bảo vệ cá nhân cấp thiết. Cần phải ghi nhớ rằng mơi

trường thiếu ơ xy có thể gây chết giả, khí độc hại có thể gây khó chịu và chóng

mặt, còn khí đốt có thể gây cháy, nổ.125. Giám sát khí độc hại:

---Giám sát cảnh báo khi vào và ra

Duy trì liên lạc trong suốt tồn bộ hoạt động

Ln ln đưa khơng khí sạch vào trong

Nếu sử dụng một máy phát điện cho quạt gió thì phải tính khí thải từ

máy phát điện

Khơng sử dụng máy thổi trong KGK nơi có amiang tồn tại

Liên tục giám sát sự thay đổi không khí nguy hiểm

Tùy từng dụng cụ đo cung cấp các thơng số, từ đó có thể đánh giá

hàm lượng oxy _ tiềm năng cháy/nổ.

Lắp đặt dụng cụ đo.13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khí nguy hiểm tiềm tàng trong KGK:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×