Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số khái niệm cơ bản

Một số khái niệm cơ bản

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.Một số khái niệm cơ bản

HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

ĐƯỢC TRAO ĐỔIBÊN MUAThị trườngBÊN BÁNVẬT NGANG GIÁ

(TIỀN, VÀNG…)Dựa vào sơ đồ trên hãy trình bày khái niệm về

hàng hố, vật ngang giá, thị trường?Hàng hóa là gì?

 Là những vật phẩm làm ra để bán trên thị trường,

(bao gồm tất cả những vật phẩm tiêu dùng, vật tư,

máy móc, các tác phẩm nghệ thuật, các bằng phát

minh sáng chế, các loại dịch vụ, kể cả tài nguyên,

sức lao động…) Hàng hóa có giá trị sử dụng và giá trị trao đổiVật ngang giá là gì?

 Là vật để đo giá trị của hàng hóa và dịch vụ.

 Vật ngang giá có thể là lương thực, thực phẩm, kim

loại quý như: bạc, đồng, vàng… Vật ngang giá hiện đại là tiền.Khái niệm về thị trường Thị trường là nơi diễn ra hoạt động trao đổihàng hoá và dịch vụ giữa người mua và người

bán

 Quy luật cung -cầu là gì?

 Thị trường hoạt động theo quy luật cung- cầu:

 Khi cung>cầu: Hàng hoá trên thị trường dư thừa, giá cả

giảm.

 Khi cung
cả tăng

 Khi cung= cầu: Thị trường ổn định Quy luật cung- cầu quy định giá cả trong nềnkinh tế thị trường tự do cạnh tranh, tuy nhiên

trong thực tế, nhiều trường hợp các chính phủ

đã can thiệp làm hạn chế quy luật nàyBảng giá trị xuất nhập khẩu của một số nước năm 2004 (tỉ USD)T

T

1

2

3

4

5

6NướcTổng

XK

NK

Cán Cân XNK

Số

Hoa Kỳ

2345,4 819, 1526,4

0

CHLB Đức 1632,3 914, 717,5

8

Nhật Bản 1020,0 565, 454,5

6

Pháp

915,1 451, 464,1

0

Anh

807,6 345, 462,0

6

bảng 322,

số liệu để

khái niệm

CanađaSử dụng

597,8

275,8

về cán cân xuất

0 nhập khẩu?Bảng giá trị xuất nhập khẩu của một số nước năm 2004 (tỉ USD)T

T

1

2

3

4

5

6NướcTổng

XK

NK

Cán Cân XNK

Số

Hoa Kỳ

2345,4 819, 1526,4

-707,4

0

CHLB Đức 1632,3 914, 717,5

+197,3

8

Nhật Bản 1020,0 565, 454,5

+111,0

6

Pháp

915,1 451, 464,1

-13,1

0

Anh

807,6 345, 462,0

-116,4

6

Canađa

597,8 322, 275,8

+46,2

0Cán cân xuất nhập khẩu là gì?

 Là hiệu số giữa giá trị xuất khẩu (kim ngạch xuất khẩu)

và giá trị nhập khẩu (kim ngạch nhập khẩu) . Nếu giá trị hàng xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu thì gọi là

xuất siêu. Nếu giá trị hàng xuất khẩu nhỏ hơn nhập khẩu thì gọi là

nhập siêu.2. Vai trò của ngành thương mại

Sản xuất ra

Các giá trị

Vật chấtThương

mại

Tiêu dùngNảy sinh nhu Thương

Sản xuất ở

cầu mới mại

quy mô và

(sản phẩm,

chất lượng

chất lượng,

mới

số lượng)Thương

mại

Tiêu dùngSơ đồ đơn giản về quá trình tái sản xuất mở rộng của xã hôiDựa vào sơ đồ trên hãy phân tích các vai trò cơ

bản của ngành thương mại?2. Vai trò của ngành thương mại

 Thương mại là khâu nối giữa sản xuất và tiêu dùng

 Thương mại có vai trò điều tiết sản xuất, hướngdẫn tiêu dùng

Thương mại góp phần tạo ra giá trị thặng dư (hàngtiền- hàng)

TM có ý nghĩa lớn đối với sự phân công lao động

theo lãnh thổ giữa các vùng trong nước và quốc tế.

Ngành nội thương thống nhất thị trường trong

nước.

Ngành ngoại thương gắn thị trường trong nước với

thế giới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số khái niệm cơ bản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×