Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Dò và đếm những đường cắt

3 Dò và đếm những đường cắt

Tải bản đầy đủ - 0trang

26else if (read_sensor(1) <=ALIGN_THRESHOLD && read_sensor(2)

>ALIGN_THRESHOLD) movet(TURN_LEFT,1,80);

else if (read_sensor(2) <=ALIGN_THRESHOLD && read_sensor(1)

>ALIGN_THRESHOLD) movet(TURN_RIGHT,1,80);

else if (read_sensor(2) <=ALIGN_THRESHOLD && read_sensor(1)

<=ALIGN_THRESHOLD) {

cnt++;

movet(FORWARD,8,0);

}

}

stop();

}

……

……

move_robot(3); // move the robot for 3 cross line

……--------------------------------------27KẾT LUẬN

Sau thời gian thực tập, tìm hiểu về cơng nghệ chế tạo Robot dưới sự hướng

dẫn tận tình của Thầy Đặng Ngọc Sỹ, các anh em trong trung tâm cũng như sự

giúp đở của các Thầy Cô trong khoa và các bạn, em đã tích lũy cho mình khá

nhiều kiến thức cũng như những kỹ năng cho bản thân. Em hy vọng bản báo

cáo này sẽ cung cấp một số thông tin hữu ích cũng như giúp cho mọi người có

cái nhìn rõ hơn về công nghệ chế tạo Robot. Mặc dù đã cố gắng và nỗ lực rất

nhiều nhưng chắc sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy em rất mong sẽ

nhận được sự chỉ bảo, đóng góp của các Thầy Cơ và các bạn để báo cáo của em

sẽ hồn thiện và có ý nghĩa hơn. Em xin chân thành cảm ơn.28ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Trong quá trình thực tập tại trung tâm Robotica – Trường Đại học Duy Tân. Sinh viên

Phan Đức Yên – Lớp K15EVT đã:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Đà Nẵng, ngày…tháng…năm 2013

Giám đốc Trung tâm RoboticaĐặng Ngọc SỹTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Dò và đếm những đường cắt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×