Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 1.8: Sơ đồ nguyên lý khối tín hiệu phản hồi

Hình 1.8: Sơ đồ nguyên lý khối tín hiệu phản hồi

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐAMH Hệ thống nhúngGVHD Nguyễn Tuấn AnhHình 1.9: Sơ đồ mạch in thực tế sau thiết kế.

1.5. Thiết kế phần mềm.

Mã lập trình:

#includeint1 gt1, gt2, gt3, gt4;

char num=0,val=0;

char read_BCD()

{

if(input(PIN_A0))val |= 0x01;

if(input(PIN_A1))val |= 0x02;

if(input(PIN_A2))val |= 0x04;

if(input(PIN_A3))val |= 0x08;

return(val);

}

void kiemtra1(){

gt1 = INPUT(pin_c0);

if(gt1==1)

{ output_high(pin_d0);delay_ms(200);output_low(pin_d0);delay_ms(50);output_high(

pin_d0);delay_ms(100);output_low(pin_d0);}

if(gt1==0){ output_high(pin_d0);delay_ms(200);output_low(pin_d0);delay_ms(50);}

}

void kiemtra2(){

10ĐAMH Hệ thống nhúngGVHD Nguyễn Tuấn Anhgt2 = INPUT(pin_c1);

if(gt2==1)

{ output_high(pin_d0);delay_ms(100);output_low(pin_d0);delay_ms(50);output_high(

pin_d0);delay_ms(100);output_low(pin_d0);}

if(gt2==0){ output_high(pin_d0);delay_ms(100);output_low(pin_d0);delay_ms(50);}

}

void kiemtra3(){

gt3 = INPUT(pin_c2);

if(gt3==1)

{ output_high(pin_d0);delay_ms(100);output_low(pin_d0);delay_ms(50);output_high(

pin_d0);delay_ms(100);output_low(pin_d0);}

if(gt3==0){ output_high(pin_d0);delay_ms(100);output_low(pin_d0);delay_ms(50);}

}

void kiemtra4(){

gt4 = INPUT(pin_c3);

if(gt4==1)

{ output_high(pin_d0);delay_ms(100);output_low(pin_d0);delay_ms(50);output_high(

pin_d0);delay_ms(100);output_low(pin_d0);}

if(gt4==0){ output_high(pin_d0);delay_ms(100);output_low(pin_d0);delay_ms(50);}

}

void main()

{

int1 m=1;

set_tris_a(0xFF);

set_tris_c(0xff);

set_tris_d(0x00);

set_tris_b(0b00000001);

output_b(0x00);

output_d(0x00);

while(true)

{

if((input(PIN_B0))&&(m==1)){num=read_BCD();val=0;m=0;}

if((input(PIN_B0))==0)m=1;

switch(num)

{

case 0:break;

case 1:

{

output_toggle(PIN_B1);

num=0;

break;

}

case 2:

{

11ĐAMH Hệ thống nhúngGVHD Nguyễn Tuấn Anhoutput_toggle(PIN_B2);

num=0;

break;

}

case 3:

{

output_toggle(PIN_B3);

num=0;

break;

}

case 4:

{

output_toggle(PIN_B4);

num=0;

break;

}

case 5:

{

kiemtra1();

num=0;

break;

}

case 6:

{

kiemtra2();

num=0;

break;

}

case 7:

{

kiemtra3();

num=0;

break;

}

case 8:

{

kiemtra4();

num=0;

break;

}

}}}12ĐAMH Hệ thống nhúngGVHD Nguyễn Tuấn AnhĐÁNH GIÁ KẾT LUẬN:

1.Ưu điểm:- Dễ dàng điều khiển bật/tắt được các thiết bị trong gia đình khi ở xa theo

mong muốn.

2.Nhược điểm:

- Do khơng có mật khẩu để bảo mật việc điều khiển thiết bị trong gia đình

nên bất cứ một thuê bao nào cũng có thể điều khiển được các thiết bị.

3. Kết luận:

Với hoạt động như trên, từ mô phỏng trên phần mềm hồn tồn có thể đưa ra làm

mạch thật.

Đây là một đề tài rất có ứng dụng trong thực tế nên chúng em sẽ cố gắng để

hoàn thiện đề tài,và phù hợp với nhu cầu thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

[1]. Bộ môn tin học công nghiệp – Khoa điện tử - Trường ĐHKTCN-TN , bài

giảng hệ thống nhúng, năm 2010.

[2]. Bài giảng Vi xử lý- Vi điều khiển – Bộ mơn Kỹ thuật Máy tính – ĐH Kỹ thuật

Cơng

Nghiệp Thái Nguyên – 2009

[3]. Tài liệu tham khảo trên các trang web :

http://www.microchip.com

http://www.picvietnam.com/

http://www.dientuvietnam.net/forums/13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 1.8: Sơ đồ nguyên lý khối tín hiệu phản hồi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×