Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. CÁC THÌ CƠ BẢN

II. CÁC THÌ CƠ BẢN

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. CÁC THÌ CƠ BẢN

2. Thì có thuốc:

• Mục đích: Tìm sự khác biệt về tính tương phản giữa

tổn thương và mơ lành xung quanh.

• Tổn thương nhiều mạch máu nuôi thường sẽ tăng

quang hơn các mô xung quanh và ngược lại, tổn

thương ít mạch máu ni sẽ tăng quang ít hơn mơ

xung quanh.2. Thì có thuốc

A. Thì động mạch sớm:

• Mục đích: Khảo sát các mạch máu lớn, Bệnh lý động mạch

chủ bụng: phình, bóc tách, dị dạng… Chảy máu động mạch.

• Thời gian chụp: 15-20 giây sau khi tiêm cản quang hay ngay

sau khi bolustracking.

• Trong thì này thuốc cản quang vẫn còn trong mạch máu, chưa

vào trong mơ mềm của các tạng.2. Thì có thuốc

B. Thì động mạch muộn:

- Mục đích: phát hiện các Tổn thương giàu mạch máu như: Gan

(HCC, FNH, Adenoma) Tụy (Adenomocarcinoma, Insulinoma,

Thiếu máu ruột.)

- Ở thì này các cơ quan như: Dạ dày, ruột, nhu mơ tụy, lách, vỏ ngồi

thận tăng quang.

- Thời gian: 35-40 giây sau tiêm thuốc hay 15-20s sau bolustracking.

- Chọn đúng thời điểm ghi hình là rất quan trọng để phát hiện tốt các

tổn thương.B. Thì động mạch muộn2. Thì có thuốc

C. Thì tĩnh mạch cửa:

• Mục đích: Phát hiện tổn thương

nghèo mạch máu: Áp xe, di căn ở

gan.

• Thời gian: 70-80 sec sau tiêm thuốc

hay 50-60 sec sau bolustracking.

Trong thì này nhu mơ gan tăng

quang rõ nhất do gan nuôi bởi 80%

máu cấp từ TM cửa và 20% từ ĐM

gan.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. CÁC THÌ CƠ BẢN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×