Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4.2: Bảng kết quả so sánh cặp các tiêu chí lớn về phát triển du lịch bền vững

Bảng 4.2: Bảng kết quả so sánh cặp các tiêu chí lớn về phát triển du lịch bền vững

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mơi

trường

(0,000)Ý thức lưu giữ văn

hóa dân tộc

(0,000)0,154Đóng góp kinh tế cho

bảo tồn tài nguyên nhân

văn

(0,000)0,135Cơ hội giáo dục

(0,000)0,154Đời sống dân cư

(0,000)0,172An ninh trật tự

(0,000)0,154Bảo vệ tài nguyên tự

nhiên và môi trường

(0,020)0,50,25

Ý thức bảo vệ mơi

trường

(0,001)0,5hóa khác

Truyền tải văn hóa địa

phương cho khách du

lịch

Lưu giữ văn hóa của

người trẻ

Duy trì giao lưu văn hóa

từ nguồn thu du lịch

Khả năng nói và viết

chữ quốc ngữ

Đi học thuận tiện

Cải tạo nhà cửa

Nước sạch

Dịch vụ y tế

Điện

Mua hàng tiêu dung

Mức độ thường xuyên

xảy ra trộm cắp

Bảo vệ rừng

Bảo vệ đất nông nghiệp

Ảnh hưởng của bê tơng

hóa đến cảnh quan

Xử lý rác thải

Tun truyền bảo vệ

mơi trường của chính

quyền địa phương

Ý thức của khách du

lịch

Hành động của cộng

đồng địa phương0,25

0,7510,539

0,461

0,152

0,273

0,242

0,273

0,06

1

0,179

0,203

0,354

0,263

0,209

0,403

0,389Tương tác giữa người

dân và khách du lịch

(0,010)Cộng

đồng và

phát

triển du

lịch

(0,010)Hỗ trợ làm du lịch cho

người dân địa phương

0,219

(0,003)Sức tải du lịch

(0,000)0,3180,3620,32Thái độ phản ứng khi

gặp khách du lịch

Khả năng sử dụng tiếng

Anh

Giao lưu văn hóa với

khách du lịch

Lợi ích nhận được từ

các khóa học du lịch

Hỗ trợ khác của nhà

nước

Tiếp thu ý kiến người

dân

Sự đáp ứng nhà ở

homestay khi quá đông

khách du lịch

Sự đáp ứng địa điểm tổ

chức các hoạt động giải

trí khi q đơng khách

du lịch0,289

0,13

0,581

0,223

0,422

0,355

0,6150,385* Số trong ngoặc là kết quả tỷ lệ nhất quán CRNguồn: Xử lý số liệu bằng phần mềm Expert Choice

Đối với cấp tiêu chí nhỏ nhất là các biến thang đo, ngồi hai trường hợp đặc

biệt có trọng số bằng 1 là “Duy trì giao lưu văn hóa từ nguồn thu du lịch” và “Mức độ

thường xuyên xảy ra trộm cắp” do chỉ được đo lường bằng 1 biến thì ở các nhóm tiêu

chí khác mức độ quan trọng được thể hiện khá rõ ràng bởi sự chênh lệch trọng số đáng

kể. Kết quả tỷ số nhất quán CR cho biết tất cả các giá trị đều < 10%, như vậy đánh giá

của các chuyên gia là khá đồng nhất và độ tin cậy cao.

4.3. Điểm bền vững và thảo luận về tính bền vững của mơ hình du lịch bản Lác

Dựa vào công thức ở phần 2.4.4 điểm bền vững của mục tiêu (Goal) và các tiêu

chí lớn (Criteria) đã được tính tốn dựa trên kết quả đánh giá từ thang đo và trọng số

của các tiêu chí. Các tiêu chí thành phần và các chỉ số/thang đo cũng được đánh giá

mức độ đáp ứng yêu cầu.Bảng 4.4: Điểm bền vững của mơ hình du lịch dựa vào cộng đồng tại bản Lác

Nội dung

đánh giá

Điểm bền

vững

Trạng thái

bền vữngPhát triển

du lịch bền

vữngKinh tếVăn hóa –

Xã hộiMơi trườngCộng đồng

và phát triển

du lịch66,2673,0273,5958,2558,38Tiềm năngTiềm năngTiềm năngChưa bền

Chưa bền

vững

vững

Nguồn: Tổng hợp của tác giảKết quả tính tốn cho thấy tất cả các mức đểm sự bền vững đều nằm trong

khoảng 41-60 (Trung bình) và 61-80 (Bền vững tiềm năng), ngồi ra một số điểm đánh

giá các tiêu chí thành phần và thang đo ở dưới mức trung bình (20-40 điểm.) Cụ thể

điểm của các tiêu chí Kinh tế và Văn hóa – Xã hội lần lượt là 73,02 và 73,59 – đạt

trạng thái bền vững tiềm năng. Tiêu chí Mơi trường đạt điểm 58,25 và Cộng đồng và

phát triển du lịch là 58,38; hai tiêu chí này có điểm số nằm ở mức trung bình, tức là

chưa bền vững. Tuy nhiên nếu phân tích kỹ hơn ta có thể thấy điểm bền vững của hai

tiêu chí Mơi trường và Cộng đồng và phát triển du lịch gần đạt điểm tuyệt đối của

mức trung bình và nằm sát mức bền vững tiềm năng (61 điểm). Trong khi đó Kinh tế

và Văn hóa – Xã hội vượt qua mức bền vững tiềm năng cần thiết (70 điểm) và có thể

kết luận có khả năng duy trì ổn định trạng thái bền vững này. Biểu đồ 4.2 cho thấy sự

so sánh trực quan giữa mức độ bền vững của các khía cạnh này, các điểm bền vững

tiến càng sát về mốc 100 thì càng bền vững.

66,26 là điểm bền vững của cả mơ hình du lịch tại bản Lác, từ đó có thể kết luận

rằng mơ hình du lịch này đạt trạng thái bền vững tiềm năng. Bền vững tiềm năng

được hiểu là khả năng đạt được trạng thái bền vững trong tương lai và đang duy trì

một cách ổn định các yếu tố tạo nên sự bền vững, tuy nhiên điểm du lịch bản Lác vẫn

chưa chạm đến mức bền vững tiềm năng cần thiết (70 điểm). Phần dưới sẽ phân tích

kỹ hơn về các khía cạnh thiếu bền vững và một số vấn đề còn tồn tại của các khía cạnh

được đánh giá là bền vững.Biểu đồ 4.2: Mức độ bền vững của của các tiêu chí lớnKinh tế

100

73.02

50

Cộng đồng và phát triển du lịch66,26

58.380

58.25Văn hóa - Xã hội

73.59Mơi trườngNguồn: Xử lý số liệu của tác giả

4.3.1. Trạng thái bền vững của tiêu chí Kinh tế và Văn hóa – Xã hội (Bền

vững tiềm năng)

Như đã nói ở trên, hai khía cạnh Kinh tế và Văn hóa – Xã hội có mức độ bền

vững tiềm năng, điều này khẳng đinh du lịch bản Lác đã và đang cho thấy những tác

động thật sự tích cực đối với cộng đồng dân tộc sinh sống tại đây. Tất cả người dân địa

phương được khảo sát đều cho rằng du lịch giúp gia đình họ có thu nhập ổn định và tốt

hơn các nghề truyền thống trước đây như trồng lúa, dệt vải. Cuộc sống của họ trước

đây đều dựa chủ yếu vào các công việc đó, việc trồng lúa theo thời vụ chỉ có khả năng

đáp ứng đủ nhu cầu lương thực của gia đình, không sản xuất với sản lượng lớn nên gần

như không gia tăng được nguồn thu từ việc buôn bán lúa gạo. Công việc dệt vải và

nghề truyền thống và mang đậm bản sắc của người Thái tại đây, đây là nghề “có từ khi

sinh ra” và người Thái làm cơng việc này từ khi còn trẻ tuổi đến khi đã già, từ lúc còn

ít được biết đến, khách du lịch khơng nhiều và ít bán được hàng thì giờ thu nhập từ các

sản phẩm thủ công là khá tốt, bên cạnh việc dệt vải và các sản phẩm truyền thống

người dân địa phương còn cung cấp dịch vụ cho thuê đồ thổ cẩm và hợp tác với các

doanh nghiệp may mặc để cho ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách du lịch

hơn mà vẫn giữ được nét văn hóa đặc trưng. Cơng việc chủ yếu trong lĩnh vực du lịch

vẫn là cung cấp nhà ở homestay, rất nhiều nghề mới đã xuất hiện và giúp người dân

địa phương có thêm nhiều cơng ăn việc làm như lái xe, trồng hoa, cho thuê xe du lịch,

biểu diễn văn nghệ…Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4.2: Bảng kết quả so sánh cặp các tiêu chí lớn về phát triển du lịch bền vững

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×