Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.1: Sự tham gia vào hoạt động du lịch ở Bản

Bảng 3.1: Sự tham gia vào hoạt động du lịch ở Bản

Tải bản đầy đủ - 0trang

Người ở Bản lác chủ yếu là người Thái, các dân tộc khác như Mường, Kinh…

chỉ có vài người, chuyển đến sinh sống dưới hình thức dâu rể. Văn hóa người Thái vẫn

được bảo tồn và có chút giao thoa với văn hóa các dân tộc khác.

Người Thái nói các thứ tiếng thuộc nhóm ngơn ngữ gốc Thái của hệ ngơn ngữ

Thái – Kadai. Trong nhóm này có tiếng Thái của người Thái (Thái Lan), tiếng Lào của

người Lào, tiếng Shan ở Myanmar và tiếng Choang ở miền nam Trung Quốc. Tại Việt

Nam, 8 sắc tộc ít người gồm Bố Y, Giáy, Lào, Lự, Nùng, Sán Chay, Tày, Thái được

xếp vào nhóm ngơn ngữ Thái. Hiện tại ngơn ngữ Thái vẫn được dùng để giao tiếp giữa

những người dân trong bản. Trẻ con sinh ra được bố mẹ dạy nói tiếng Thái và tiếng

Kinh song song, tỷ lệ người Thái biết nói tiếng Thái ở bản là 100%, tuy nhiên số lượng

người viết được chữ là khơng nhiều.

Về văn hóa ứng xử, xã hội người Thái là xã hội phù quyền, đề cao vai trò của

người đàn ơng trong gia đình và ngồi xã hội. Hơn nhân do trai gái tự nguyện. Rất

mến khách và có tính cộng đồng cao.

Về đời sống văn hóa, người Thái vẫn duy trì cuộc sống gắn với nhà sàn, có xây

dựng nhà bê tơng nhưng xây thấp và nằm sâu bên trong nhà để ít ảnh hưởng đến cảnh

quan truyền thống. Trang phục của phụ nữ Thái trắng gồm áo sửa cỏm và váy đen bó

sát người cùng với chiếc khăn piêu tạo nên vẻ thanh nhã, duyên dáng của người phụ

nữ Thái. Trang phục truyền thống giờ khơng còn được mặc nhiều nhưng vẫn không thể

thiếu trong các dịp lễ tết, các buổi biểu diễn văn nghệ truyền thống. Ở bản có thể dễ

dàng nhìn thấy hình ảnh những người phụ nữ ngồi bên khung cửi lớn dệt vải. Các cô

gái Thái trước khi về nhà chồng phải biết dệt thổ cẩm và thêu thùa. Bằng chứng là

trước khi về làm dâu họ phải tự tay làm tặng bố mẹ chồng một bộ chăn đệm, trong đó

có một chiếc khăn Piêu tặng mẹ chồng. Chính bởi vậy mà người Thái coi thổ cẩm là

đời sống vật chất và tinh thần của mình.

Về ẩm thực, người Thái có nhiều kỹ thuật chế biến món ăn độc đáo hấp dẫn du

khách, có thể kể đến như: cơm lam, xôi nếp Mai Châu, nhộng ong rừng rang măng

chua, rượu cần, thịt ướp chua, cá suối nướng…

Các lễ hội lớn của người Thái tại Bản Lác là Xên Bản Xên Mường, Chả Chiêng

tết Cơm Mới vẫn được tổ chức hàng năm và thu hút lượng lớn khách du lịch khi tổ

chức. Trong các lễ hội người dân các dân tộc không chỉ người Thái biểu diễn các bài

hát, điệu múa truyền thống của dân tộc mình, các trò chơi được tổ chức cho cả người

dân và khách du lịch cũng có thể tham gia.3.2. Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng

- Nghiên cứu tại bàn (Desk Study): Phương pháp này được sử dụng để thực

hiện tổng quan các nghiên cứu liên quan đến đề tài, tìm kiếm thơng tin về địa bàn

nghiên cứu, tìm hiểu kỹ thuật phân tích, thảo luận vấn đề nghiên cứu và trình bày báo

cáo nghiên cứu.

- Nghiên cứu định tính:

+ Tham vấn chun gia: Đây là phương pháp đóng vai trò quan trọng trong việc

thực hiện đề tài, được thực hiện trong nhiều công đoạn bao gồm tham vấn lựa chọn

phương pháp nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá và thực hiện thu thập đánh giá

của chuyên gia đối với mức độ quan trọng của các tiêu chí.

+ Phỏng vấn sâu: Phương pháp này được thực hiện đối với người đứng đầu

cộng đồng địa phương (trưởng bản) và người dân nhằm phát hiện các yếu tố đặc trưng,

tìm hiểu sâu các vấn đề trong phát triển du lịch tại địa phương, đặc biệt là các yếu tố

về văn hóa. Từ đó, nhóm nghiên cứu tiến hành xem xét, điều chỉnh bộ tiêu chí đánh

giá và bản khảo sát.

- Nghiên cứu định lượng được thực hiện bằng việc điều tra khảo sát một mẫu

đại diện trong phạm vi không gian nghiên cứu thông qua một bảng hỏi trên cơ sở bộ

tiêu chí đa cấp đã được xây dựng, bao gồm các biến thang đo đo lường để thu thập kết

quả đánh giá từ phía người dân địa phương. Một phiếu khảo sát khác được thực hiện

đối với các chuyên gia có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực phát triển bền vững,

phát triển du lịch tại đại bàn nghiên cứu cũng dựa trên bộ tiêu chí ban đầu. Trên cơ sở

bộ tiêu chí đó, kỹ thuật xử lý định lượng được sử dụng để xác định trọng số cho từng

tiêu chí, xác định mức độ quan trọng và đóng góp của chúng vào mục tiêu phát triển

du lịch bền vững. Kết quả từ hai lần thu thập và phân tích dữ liệu rút ra mức độ bền

vững của phát triển du lịch bản Lác được thể hiện ở một điểm số duy nhất (được gọi là

điểm bền vững) dựa trên một thang đánh giá tiêu chuẩn.

- Cơng cụ phân tích:

+ Phần mềm hỗ trợ: IBM SPSS Statistics 23 và Expert Choice v11

+ Kỹ thuật phân tích: Kiểm định độ tin cậy của các tiêu chí Cronbach’s Alpha,

Thống kê mơ tả, kỹ thuật đánh giá trọng số bằng phương pháp phân tích thứ bậc AHP.

Q trình và các bước thực hiện nghiên cứu được trình bày chi tiết ở các phần sau.

3.3. Quy trình thực hiện đề tài

Quy trình nghiên cứu đánh giá phát triển du lịch bền vững tại bản Lác được

thực hiện trong khoảng thời gian ba tháng (từ giữa tháng 01/2017 đến giữa tháng

04/2017) qua các giai đoạn:Xác định đề tài

nghiên cứuTổng quan nghiên cứu

và lựa chọn phương

pháp nghiên cứuHồn thiện cơ sở lý luận

và xác định mơ hình

nghiên cứuHồn thiện kết

quả và trình bày

báo cáo NCPhân tích dữ liệuThu thập và xử lý dữ

liệu (2 lần)Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu

3.4. Mơ hình đánh giá

Từ việc tổng quan các nghiên cứu và các thước đo tính bền vững của du lịch,

nhóm nghiên cứu lấy cơ sở của việc đánh giá tính bền vững của phát triển du lịch dựa

trên các tiêu chí phát triển du lịch bền vững và thang đánh giá mức độ bền vững

(Barometer of Sustainability), được đề xuất bởi Prescott-Allen và IUCN, 1996. Mức

độ bền vững được thể hiện qua một điểm số duy nhất là phương án rất trực quan và lý

tưởng cho phép dễ dàng đánh giá trạng thái bền vững không chỉ của mục tiêu bền

vững (Goal) mà còn của các tiêu chí bậc 1 (Criterias) thơng qua một thang đánh giá

tiêu chuẩn. Giá trị điểm bền vững được xác định qua việc thu thập số liệu cho thang đo

tính bền vững, là một thang đo Likert 5 điểm với mức độ tích cực tăng dần từ 1 đến 5,

tương ứng với các mốc giá trị bền vững trên thang đánh giá mức độ bền vững

(Prescott-Allen, 1996) trên phương diện người dân địa phương. Bên cạnh đó, cách

thức đánh giá của đề tài này kế thừa một phần từ cơng trình đo lường sự bền vững của

du lịch sinh thái của Lin và Lu, 2012, với việc áp dụng phương pháp phân tích thức

bậc (Analytic Hierachy Process) để xác định trọng số cho các tiêu chí phát triển du lịch

bền vững. Về tổng thể, việc đánh giá được thực hiện bằng cơng cụ tích hợp các

phương pháp khác nhau, mơ hình đánh giá chi tiết được trình bày tại phần 3.4.1 đến

3.4.4.Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá

và thang đo lường phát triển du

lịch bền vững tại bản LácTiến hành khảo sát, kiểm định

độ tin cậy của thang đo và hiệu

chỉnh thang đoXác định trọng số của các tiêu

chí và nhóm tiêu chí bằng

phương pháp phân tích thứ bậcXác định điểm bền vững và kết

luận về tính bền vững của mơ

hình du lịch tại bản Lác

Hình 3.2: Mơ hình đánh giá phát triển du lịch bền vững tại bản Lác

3.4.1. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá và thang đo lường phát triển du lịch bền vững

tại bản Lác

Các nghiên cứu về lý luận và thực tiễn đều chỉ ra rằng ba trụ cột lớn của phát

triển bền vững là kinh tế, xã hội và môi trường. Trạng thái bền vững phải được tạo nên

từ sự phát triển đồng đều ở cả ba khía cạnh đó và đặc biệt chú trọng đến các vấn đề xã

hội và môi trường, các tiêu chí về phát triển du lịch bền vững cũng được hình thành từ

cơ sở quan điểm trên. Tuy nhiên, đánh giá trạng thái phát triển bền vững của một điểm

du lịch cụ thể là không dễ dàng bởi chưa thực sự có một bộ tiêu chí nào được coi là

chuẩn mực trong việc đánh giá tính bền vững của du lịch, hơn nữa vấn đề phát triển ở

các điểm du lịch khác nhau là khơng giống nhau, thậm chí hồn toàn khác nhau do các

đặc điểm về tự nhiên – văn hóa – xã hội, loại hình du lịch, định hướng phát triển… Vì

vậy, các tiêu chí được xây dựng không chỉ dựa trên tổng hợp quan điểm lý luận, mà

còn phải quan tâm đến các yếu tố thực tiễn tại địa bàn nghiên cứu. Nhận thức được vấn

đề trên, nhóm nghiên cứu thực hiện xây dựng bộ tiêu chí đánh giá phát triển du lịch

bền vững tại bản Lác qua ba bước: Tổng hợp các tiêu chí phù hợp từ các nghiên cứu

trước; điều tra địa bàn nghiên cứu để phát hiện và bổ sung; và tham vấn chuyên gia

xác định bộ tiêu chí chính thức. Cấu trúc của bộ tiêu chí đánh giá gồm 3 cấp bậc: Tiêu

chí lớn/Khía cạnh bền vững (Dimension/Criteria), tiêu chí thành phần (Sub-Criteria)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.1: Sự tham gia vào hoạt động du lịch ở Bản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×