Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công cụ sản xuất

Công cụ sản xuất

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cơng cụ rìu tay ở di chỉ đá cũ

La Vng.Các rìu đá Bắc Sơn (Ảnh: N. K. Quỳnh)Sơn La: Phát hiện rìu đá, rìu đồng tại

cửa suối Đá ĐỏMột số công cụ lao động của người Việt thời xưa.Khung cửi cổ của làng, có từ đầu thế kỷ 19, là công cụ lao

động đem lại sự phồn thịnh của làng nghề Vạn Phúc ngày nay.3. NHỮNG DẤU TÍCH CỦA NGƯỜI CỔ ĐỂ

LẠI

Trên thế giới, người tối cổ (người vượn) xuất hiện cách đây từ 4 triệu

năm đến 40-50 vạn năm. Sự xuất hiện của người tối cổ - từ vượn thành

người – đánh dấu sự phát triển nhảy vọt từ vượn thành người. Ở Việt

Nam các nhà khảo cổ học đã tìm thấy nhiều dấu tích của người tối cổ

tương ứng với thời kì đồ đá cũ.Hóa thạch xương, răng của người

vượn ở hang Thẩm Khuyên Thẩm

Hai (LẠng Sơn)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công cụ sản xuất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×