Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ

II. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ

1. Mặt chân đế là gì?

* Đối với những vật tiếp xúc với mặt phẳng đỡ chỉ ở một sốdiện tích rời nhau:Mặt chân đếMặt chân đếMặt chân đếII. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ

MẶT CHÂN ĐẾ

1) Mặt chân đế là gì?

Đối với những vật tiếp xúc với mặt

phẳng đỡ chỉ ở một số diện tích rời

nhau:

Mặt chân đế là hình

đa giác lồi nhỏ nhất bao

bọc tất cả các diện

tích tiếp xúc đó.BB

BA

1CA

2B

DAE A3C1: Hãy xác định mặt chân đế

của khối hộp ở các vị trí trên??

Trường hợp nào khối hộp ở vị trí

cân bằng??4GGr

P

BA

1r

PB

CB

A2GGr

P

DA

3r

PB

E A

4Có nhận xét gì về giá của trọng

lực so với mặt chân đế trong

từng trường hợp ?2. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT

VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ

Giá của trọng lực phải xuyên qua mặt

chân đế (hay là trọng tâm “rơi” trên mặt

chân đế)Làm sao để một

vật vững vàng

nhất ??Làm sao để một

vật vững vàng

nhất ??Hạ

thấp

trọng

tâmTăng diện

tích mặt

chấn đế(Giá của trọng

lực qua mặt

chân đế)TCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×