Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I.Cấu tạo của tim

I.Cấu tạo của tim

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.Cơ tim

Làkhối cơ vân biệt hóa bao gồm những

sợi cơ nối tiếp nhau thành một mạng lưới

có nhiều nhân ở giữa

Cơ tim gồm 2 loại: -Sợi co bóp

-Sợi mang tính chất

thần kinh- Sợi co bóp

+ Tâm nhĩ: Lớp cơ nơng

Lớp cơ sâu

+ Tâm thất: Lớp nông

Lớp giữa

Lớp sâu→Thành tâm thất dày hơn tâm nhĩ,thành

tâm thất trái dày hơn tâm thất phải

→ADLS: Khâu một vết thương tâm thất

thường khâu từng mũi nhỏ một,khâu vết

thương tâm nhĩ thì khâu ghép vết

thuwowngnhuw khâu mạch mạc-Loại sợi mang tính chất thần kinh

Hệ thống dẫn truyền tự động của tim

Nút xoang nhĩ

Nút nhĩ thất

Bó thất (bó Hiss)2.Lớp nội tâm mạc(màng trong tim)

Phủkín vùng trong của tim kể cả van tim

Liên tiếp với nội mạc của các mạch máu

Có cơ quan thụ cảm thần kinh tăng áp và

giảm áp3.Lớp ngoại tâm mạc (màng ngoài tim)

Làmột túi kín bao bọc quanh tim gồm 2

bao:

-Bao sợi ở ngồi

- Bao thanh mạc ở trongTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I.Cấu tạo của tim

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×