Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Tạo mẫu thí nghiệm

4 Tạo mẫu thí nghiệm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 2.12. Bảng thống kê số lượng mẫu thí nghiệm xác định cường độ chịu nén

S

T

TLoại bê tôngCấp phốiMac

30Mpa đá

1x2

1Bê tông thông

thường

Mac

30Mpa đá

1x2Mac

30Mpa đá

1x2

2Bê tông sử dụng

25% đá mi bụi

Mac

30Mpa đá

1x2Mac

30Mpa đá

1x2

3Kí hiệu

mẫuKích

thước

(mm)M_0-1

M_0-2150x300M_0-3

M_0-4

M_0-5150x300M_0-6

M_25-1

M_25-2150x300M_25-3

M_25-1

M_25-2150x300M_25-3

M_50-1

M_50-2150x300M_50-3Bê tơng sử dụng

50% đá mi bụi

Mac

30Mpa đá

1x2M_50-4

M_50-5150x300M_50-6

4Bê tông sử dụng

75% đá mi bụiMac

30Mpa đá

1x2M_75-1

M_75-2

M_75-344150x300S

T

TLoại bê tôngCấp phốiMac

30Mpa đá

1x2Mac

30Mpa đá

1x2

5Kí hiệu

mẫuKích

thước

(mm)M_75-4

M_75-5150x300M_75-6

M_100-1

M_100-2150x300M_100-3Bê tơng sử dụng

100% đá mi bụi

Mac

30Mpa đá

1x2M_100-4

M_100-5150x300M_100-6Mẫu thí nghiệm mơ đun đàn hồi tĩnh của bê tơng là mẫu hình trụ có các

kích thước DxH=150mmx300mm. Thống kê số lượng mẫu thí nghiệm xác định

mơ đun đàn hồi tĩnh của bê tông được thể hiện ở bảng 2.13.

Bảng 2.13. Thống kê sổ lượng mẫu thí nghiêm xác định mô đun đàn hồi tĩnh

S

T

TLoại bê tôngCấp phốiMac

30Mpa đá

1x2

1Bê tông thơng

thường

Mac

30Mpa đá

1x2

45Kí hiệu

mẫuKích

thước

(mm)U_0-1

U_0-2150x300U_0-3

U_0-4

U_0-5

U_0-6150x300S

T

TLoại bê tơngCấp phốiMac

30Mpa đá

1x2

2Bê tơng sử dụng

25% đá mi bụi

Mac

30Mpa đá

1x2Mac

30Mpa đá

1x2

3Bê tông sử dụng

50% đá mi bụi

Mac

30Mpa đá

1x2Mac

30Mpa đá

1x2

4Bê tông sử dụng

75% đá mi bụi

Mac

30Mpa đá

1x25Bê tơng sử dụng

100% đá mi bụiMac

30Mpa đá

1x2

Mac

30Mpa đá

46Kí hiệu

mẫuKích

thước

(mm)U_25-1

U_25-2150x300U_25-3

U_25-4

U_25-5150x300U_25-6

U_50-1

U_50-2150x300U_50-3

U_50-4

U_50-5150x300U_50-6

U_75-1

U_75-2150x300U_75-3

U_75-4

U_75-5150x300U_75-6

U_100-1

U_100-2150x300U_100-3

U_100-4

U_100-5150x300S

T

TLoại bê tơngCấp phối1x2Kích

thước

(mm)Kí hiệu

mẫuU_100-6Mẫu thí nghiệm cường độ chịu kéo uốn của bê tơng có kích thước

150mmx150mmx600mm. Thống kê số lượng mẫu thí nghiệm xác định cường độ

kéo uốn của bê tông được thể hiện ở bảng 2.14.

Bảng 2.14. Thống kê số lượng mẫu thí nghiệm xác định cường độ chịu uốn

ST

TLoại bê tơngCấp phối

hiệu

mẫuKích thước

(mm)L_01

Mac

30Mpa đá

1x21L_021

5

01

5

06

0

01

5

01

5

06

0

01

5

01

5

06

0

0L_03Bê tơng thơng

thườngL_04

Mac

30Mpa đá

1x2L_05

L_062Bê tơng sử

dụng 25% đá

mi bụiMac

30Mpa đá

1x2L_25

-1

L_25

-2

L_25

-347ST

TLoại bê tơngCấp phối

hiệu

mẫuKích thước

(mm)L_25

-4

Mac

30Mpa đá

1x2L_25

-51

5

01

5

06

0

01

5

01

5

06

0

01

5

01

5

06

0

01

5

01

5

06

0

01

5

01

5

06

0

0L_25

-6

L_50

-1

Mac

30Mpa đá

1x23L_50

-2

L_50

-3Bê tông sử

dụng 50% đá

mi bụiL_50

-4

Mac

30Mpa đá

1x2L_50

-5

L_50

-64Bê tông sử

dụng 75% đá

mi bụiL_75

-1

Mac

30Mpa đá

1x2L_75

-2

L_75

-3Mac

30Mpa đá

1x2L_75

-4

L_75

-5

L_7548ST

TLoại bê tơngCấp phối

hiệu

mẫuKích thước

(mm)-6

L_10

0-1

Mac

30Mpa đá

1x25L_10

0-21

5

01

5

06

0

01

5

01

5

06

0

0L_10

0-3Bê tơng sử

dụng 100% đá

mi bụiL_10

0-4

Mac

30Mpa đá

1x2L_10

0-5

L_10

0-6Công tác đúc mẫu và bảo dưỡng: Chuẩn bị vật liệu đá mi bụi, cát, đá, xi

măng. Chuẩn bị khn đúc mẫu: khn mẫu hình trụ với kích thước

(150x300)mm cho thí nghiệm xác định mơ đun đàn hồi và xác định cường độ

nén của bê tông, khn mẫu dầm với kích thước (150x150x600)mm cho thí

nghiệm xác định cường độ chịu kéo khi uốn của bê tông và các thiết bị phục vụ

trộn bê tông.

Trộn bê tông: Cho máy chạy và đổ cốt liệu, xi măng và nước vào thùng

trộn. Nếu khó đổ, thì cho máy dừng lại để đổ và tiếp tục trộn 3 phút, cho máy

dừng 3 phút, rồi trộn thêm 2 phút nữa. Khi máy dừng, phải che miệng máy để

tránh nước bay hơi từ hỗn hợp bê tông. Nếu trộn máy lần đầu, thì phải tráng máy

bằng cách trộn một ít vữa xi măng – cát có tỷ lệ xi măng/cát giống như trong bê

tơng, hoặc thêm vào mẻ trộn một ít xi măng để bù lại phần vữa bám vào thành

thùng và cánh trộn khơng lấy ra được. Sau đó đổ hỡn hợp bê tông vào một cái

khay và trộn lại bằng xẻng hoặc bay cho đều. Khi trộn tay, hỗn hợp bê tông được

trộn bằng xẻng hoặc bay trong một cái khay theo trình tự sau: Đầu tiên trộn khơ

49xi măng, phụ gia bột và ít cốt liệu nhỏ cho đều, tiếp đó đổ cốt liệu lớn vào hỡn

hợp và trộn cho đến khi cốt liệu lớn được phân bố đều. Đổ nước và dung dịch

phụ gia nếu có, rồi tiếp tục trộn cho đến khi bê tơng có vẻ ngồi đồng nhất. thí

nghiệm độ sụt và xúc từng mơi hỡn hợp bê tông đã trộn đều, đổ vào khuôn. Sau

khi đổ một lớp, gạt mặt hỗn hợp bê tông cho đều trước khi đầm. Khi đổ lớp bê

tông trên cùng phải đổ hơi cao hơn miệng khuôn để khi đầm xong, hỗn hợp bê

tông ngang mặt khuôn. Cuối cùng gạt bằng mặt bê tông.

Đầm bê tông: Cho bê tông vào khuôn làm 3 lớp và đầm mỗi lớp 25 lần và

làm phẳng. Đầm dùi đối với khn hình trụ có đường kính từ (100 – 2000mm).

Chú ý khi đầm chọc lớp dưới cùng, phải chọc sâu đến đáy và phân bố đều các

vế đầm trên mặt bê tông. Khi đầm lớp trên, chỉ chọc sâu vào lớp dưới khoảng

12mm khi chiều cao của mỗi lớp nhỏ hơn 100mm và chọc sâu 25mm vào lớp

dưới khi chiều cao của mỗi lớp bằng hoặc lớn hơn 100mm. sau khi đầm xong

mỗi lớp, gõ nhẹ mặt ngồi khn bằng búa cao su để khép kín các lỡ đầm và để

khơng khí thốt ra. Khi đầm máy, đổ từng lớp bê tông, rồi chấn động cho đến

khi xuất hiện lớp vữa xi măng trên mặt hỗn hợp bê tông. Đổ lớp trên cùng sao

cho, sau khi đầm hỗn hợp bê tông không cao quá thành khuôn 6mm. dùng bay

gạt bê tông thừa và xoa bằng mặt bằng bay hoặc bàn xoa. Đối với khuôn hình

trụ, thì tỷ lệ đường kính khn trên đường kính đầm dùi phải bằng hoặc lớn hơn

4. Không được để đầm dùi va chạm vào đáy hoặc thành khuôn. Rút đầm dùi từ

từ, sao cho không để lại ổ không khí ở các lỡ đầm.

Dán nhãn, bảo dưỡng trong nước: Đậy mẫu để tránh bốc hơi nước và

bảo dưỡng mẫu trong thời gian 24 � 8 giờ. Sau đó tháo khn, bảo dưỡng

mẫu bê tơng trong mơi trường ẩm có nhiệt độ 27 �20C.50Hình 2.7. Mẫu thí nghiệm cường độ chịu nén và mơ đun đàn hồi tĩnh sau khi

đúc51Hình 2.8. Mẫu thí nghiệm 150x150x600 sau khi đúc

2.5 Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu về cường độ của bê tơng xi măng

Q trình thí nghiệm các chỉ tiêu về cường độ của BTXM được tiến hành

tại Phòng thí nghiệm LAS-XD1122 thuộc Công ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định

Xây Dựng Á Châu.

2.5.1 Thí nghiệm xác định độ sụt của bê tông:

Độ sụt là chỉ tiêu quan trọng nhất của hỡn hợp bê tơng, nó đánh giá

khả năng dễ chảy của hỗn hợp bê tông dưới tác dụng của trọng lượng bản

thân hoặc rung động. Độ lưu động được xác định bằng độ sụt (SN,cm) của

khối hỗn hợp bê tông trong cơn hình nón cụt có kích thước tùy thuộc vào cỡ

hạt lớn nhất của cốt liệu. Khi độ sụt thích hợp với đặc điểm của kết cấu và

phương pháp thi cơng sẽ giúp cho q trình thi cơng được dễ dàng, độ đặc,

cường độ của bê tông sẽ tăng.52Dụng cụ - thiết bị: Côn thử độ sụt là một cơn hình nón cụt, được uốn hàn

hoặc cán từ thép tôn dày tối thiểu 1,5mm. Mặt trong của côn phải nhẵn, khơng

có các vết nhơ của đường hàn hoặc đinh tán.Hình 2.9. Kích của cơn thử độ sụt.Hình 2.10. Dụng cụ thử độ sụt của bê tơng

Trình tự tiến hành: Dùng cơn N1 để thử hỡn hợp bê tơng có cỡ hạt lớn

nhất của cốt liệu tới 40mm, côn N2 để thử hỡn hợp bê tơng có cỡ hạt lớn nhất

của cốt liệu tới 70mm hoặc 100mm.

Tẩy sạch bê tông cũ. Dùng giẻ ướt lau mặt trong của côn và dụng cụ khác

mà trong quá trình thử tiếp xúc với hỗn hợp bê tông.

Đặt côn lên nền cứng, phẳng không thấm nước.

53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Tạo mẫu thí nghiệm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×