Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu thí nghiệm

2 Các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu thí nghiệm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cỡ sàng thí

nghiệm

mmKL

trên

(g)phần

trăm

(%)phần

trăm

(%u cầu

kỹ thuật

(%

00Hình 2.4. Biểu đồ thành phần hạt đá dăm 1x2

Bảng 2.2. Kết quả thí nghiệm xác định các chỉ tiêu kỹ thuật đá dăm 1x2S

T

T1Kết

quả

TN%%%--100.

01

0

01

0

0đt--100.

01

0

01

0

0đt1

0

01

0

0đt19đPhương

pháp thí

nghiệmĐơn

vịKích thước cỡ

sàng (mm)TCVN

7572:06100.0070.00Chỉ tiêu thí

nghiệmĐ

á

n

hTiêu

chuẩn

KT

TCVN

7570:0

6g

i

áPhân tích TPH40.00--100.

020.00--94.429S

T

TChỉ tiêu thí

nghiệm10.00Phương

pháp thí

nghiệmĐơn

vị-5.00Kết

quả

TNTiêu

chuẩn

KT

TCVN

7570:0

6Đ

á

n

h

g

i

á0

00

t3

0đt0đt-45.06

0-6.61

011.4

1≤35%đt≤50%đt2Hàm lường hạt

thoi dẹpTCVN

7572:06%3Độ mài mòn Los

AngelesTCVN

7572:06-4Khối lượng riêng5Khối lượng thể

tích xốp6Cường độ đá theo

TN nén dập7Hệ số hóa mềm8Hàm lượng chung

bụi, bùn sétkg/c

m32.72

0-kg/c

m31.53

0---MPa100--≤2%đt-0.98

-%1.67Các kết quả thí nghiệm ở trên cho thấy, các mẫu đá dùng trong nghiên cứu

này thỏa mãn theo yêu cầu của TCVN 7570-2006 [18] để làm cốt liệu cho bê

tông.302.2.2 Các chỉ tiêu cơ lý của cát

Kết quả xác định thành phần hạt và các chỉ tiêu kỹ thuật của cát dùng trong

nghiên cứu được tổng hợp trong các bảng 2.3-2.4 và hình 2.5.

Bảng 2.3. Kết quả xác định thành phần hạt cát vàng

Cỡ sàng

thí nghiệm

mmLượng sót

tích lũy

g% tích

lũy

(%)% tích lũy

lọt sàng

(%)5301.398.72.51416.094.01.2535215.184.90.63103644.455.60.315186279.820.20.14215492.37.7< 0.14226597.12.9Tổng2333--31Hình 2.5. Biểu đồ thành phần hạt cát vàng

Bảng 2.4. Kết quả xác định các chỉ tiêu kỹ thuật và thành phận hạt của cátS

T

TChỉ tiêu thí

nghiệmPhương

pháp thí

nghiệmĐơn

vịTCVN

7572:06%Kết

quả

TNTiêu

chuẩn

KT

TCV

N

7570:

06%%Đ

á

n

h

g

i

áPhân tích TPH

1Kích thước cỡ

sàng (mm)5.00--98.71

0

02.50--94.01

0

08

0đt1.25--84.98

55

5đt0.63--55.663đ321

0

0đtS

T

TChỉ tiêu thí

nghiệmPhương

pháp thí

nghiệmĐơn

vịKết

quả

TNĐ

á

n

hTiêu

chuẩn

KT

TCV

N

7570:

06g

i

á50

t-20.23

51

0đt0.14-7.71

00đt< 0.14-2.9≤10đt0.32-2Độ ẩmTCVN

7572:06%4.82--3Mođun độ lớnTCVN

7572:06-2.38--4Khối lượng riêngkg/c

m32.61

35Khối lượng thể

tích xốp-kg/c

m31.38

6--6Sét cục và tạp chất

dạng sét-%0.00≤0.25đt7Hàm lượng chung

bụi, bùn sét-%1.60≤3.0đt8Hàm lượng mi caTCVN

7572:06%0.71--9Hàm lượng chất

hữu cơngan

gkhơng

đậmđ

-33-Các kết quả thí nghiệm ở trên cho thấy, mẫu cát dùng trong nghiên cứu này

thỏa mãn theo yêu cầu của TCVN 7570–2006 [18].

2.2.3 Các chỉ tiêu cơ lý của đá mi bụi

Kết quả xác định thành phần hạt và các chỉ tiêu kỹ thuật của đá mi bụi dùng

trong nghiên cứu được tổng hợp trong các bảng 2.5-2.6 và hình 2.6.

Bảng 2.5. Thành phần hạt đá mi bụi.

Cỡ

sàng

thí

mmLượng sót

tích lũy

trên(g)

sàng% tích

lũy

trên

(%)% tích lũy

lọt sàng

(%)542019.480.62.5101847.152.91.25126958.741.30.63154271.328.70.315182084.215.80.14196690.99.1< 0.14215699.70.3Tổng2162--34Hình 2.6. Biểu đồ thành phần hạt đá mi bụiBảng 2.6. Các chỉ tiêu kỹ thuật và thành phận hạt của đá mi bụiS

T

T1Kết

quả

TNTiêu

chuẩn

KT

TCVN

7570:0

6%%%-80.61

0

01

0

0

8

0Phương

pháp thí

nghiệmĐơn

vịKích thước cỡ

sàng (mm)TCVN

7572:065.00-Chỉ tiêu thí

nghiệmPhân tích TPH2.50--52.91

0

01.25--41.38

55

50.63--28.76

53

035Đ

á

n

h

g

i

áS

T

TĐ

á

n

hKết

quả

TNTiêu

chuẩn

KT

TCVN

7570:0

6-15.83

51

00.14-9.11

00< 0.14-0.3≤10đtChỉ tiêu thí

nghiệm0.32Phương

pháp thí

nghiệmĐơn

vị-g

i

á2Độ ẩmTCVN

7572:06%4.62--3Mođun độ lớnTCVN

7572:06-3.52--4Khối lượng riêngkg/c

m32.70

85Khối lượng thể

tích xốpkg/c

m31.41

36Sét cục và tạp chất

dạng sét--%-0.00--≤0.25đtCác kết quả thí nghiệm trên cho thấy, mẫu đá mi bụi dùng trong nghiên cứu

này thỏa mãn theo yêu cầu của cát dùng trong bê tông theo TCVN 7570–2006

[18].

2.2.4 Các chỉ tiêu cơ lý của xi măng

Kết quả xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của xi măng dùng trong nghiên cứu

được tổng hợp trong bảng 2.7.

Bảng 2.7. Kết quả xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của xi măng

S

Mơ tả thí

nghiệmPhương

pháp thíĐ

ơn36Kết

quảTiêu

chuẩnĐánh

giá- Lượng nước

tiêu chuẩnTCVN

6017:95%28.4- Độ ổn định

thể tíchTCVN

6017:95m

m0.44≤ 10Đạt2Độ mịn

(Lượng sót

trên sàng

0.09mm)TCVN

4030:03%2.53≤ 10Đạt3Khối lượng

riêngTCVN

4030:03g/c

m33.07--Thời gian

đơng kếtTCVN

6017:95- Bắt đầu

đơng kết"Ph

út120≥ 45Đạt- Kết thúc

đông Kết"Ph

út225≤ 420Đạt145Cường độ nénTCVN

6016:95- 7 ngày"M

pa35.2

8≥ 35Đạt- 28 ngày"M

pa45.7

0≥ 40ĐạtCác kết quả thí nghiệm ở bảng 2.7 cho thấy, mẫu xi măng dùng trong

nghiên cứu này thỏa mãn theo yêu cầu của TCVN 6260–2009 [17].

2.3 Thiết kế thành phần cấp phối bê tông xi măng thông th ường và

bê tông xi măng sử dụng đá mi bụi thay cát

Trong luận văn này, tác giả lựa chọn phương pháp thiết kế thành phần cấp

phối bê tông với cường độ 30 Mpa theo Quyết định 778/1998/QĐ-BXD [10] và

quyết định số 4927/QĐ-BGTVT về việc ban hành “Hướng dẫn lựa chọn quy mô

kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia về

xây dựng nơng thơn mới giai đoạn 2010-2020” [13].

372.3.1 Trình tự thiết kế cấp phối bê tông

a)Bước 1: Lựa chọn độ sụtGiá trị độ sụt được lựa chọn phụ thuộc vào dạng kết cấu và phương thức

đổ bê tông.

Bảng 2.8. Lựa chọn độ sụt của bê tông theo TCVN 9382 : 2012 [20]

Độ sụt (cm)Dạng kết cấuTối đaTối thiểuMóng và tường BTCT9-103-4Dầm tường BTCT11-123-4Cột11-123-4Đường, nền, sàn9-103-4Khối lớn7-83-414-209-14Bê tông bơm

Cọc khoan nhồi16-20Khe, hốc nhỏ không đầm được18-22Trong đề tài này, tác giả sử dụng đá mi bụi thay thế cát trong hỗn hợp bê

tông cho mặt đường giao thơng nơng thơn ở khu vực tỉnh Bình Phước. Đối với

đường bê tông xi măng tác giả chọn độ sụt từ 4-6 cm để thiết kế cấp phối bê

tơng.

b)Bước 2: Lựa chọn kích thước lớn nhất của cốt liệu

Bảng 2.9. Lượng nước trộn theo Môđun và độ sụt [20]ĐsKích thước lớn nhất của hạt cốt liệu Dmax (mm)

Dmax=10Dmax=20Dmax=40Mơ đun độ lớn của cát

38Dmax=70Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu thí nghiệm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×