Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Tình hình nghiên cứu và sử dụng bột đá trong bê tông xi măng ở Việt Nam và trên thế giới

4 Tình hình nghiên cứu và sử dụng bột đá trong bê tông xi măng ở Việt Nam và trên thế giới

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả ở [3] cho thấy:

- Độ mài mòn của bê tông cát sử dụng đá mạt cải thiện so với bê tông cát

thông thường. Mức độ chống thấm ion Clo của bê tông cát sử dụng đá mạt thấp

hơn so với bê tông cát thông thường.

- Khi sử dụng thay thế một phần xi măng bằng các bột khống mịn hoạt

tính (tro bay, muội silic) đều làm tăng khả năng chống mài mòn, giảm khả năng

thấm ion clo của bê tông cát và tăng cường độ chịu nén, kéo uốn cho bê tông cát

chỉ sử dụng bột đá vôi.

- Khi thay thế cát thô (vật liệu đang khan hiếm ở một số khu vực) bằng đá

mạt (đá thải từ các mỏ đá) trong thành phần của bê tơng cát thì cải thiện đáng kể

cường độ chịu nén, chịu kéo uốn của bê tông cát.

Trong một nghiên cứu của mình, tác giả Phạm Thế Hiệp [4] đã sủ dụng đá

nghiền thay thế cát trong bê tông Mác 300. Kết quả nghiên cứu cho thấy:

- Đối với cấp phối thường:

+ Đá nghiền có thể sử dụng để làm cốt liệu mịn thay thế cát song cho bê

tông;

+ Cường độ bê tông sử dụng cát nghiền cao hơn nhiều so với bê tông

thường (411kg/cm2 so với 282 kg/cm2);

+ Giảm chi phí giá thành cho 1m3 bê tông, giúp làm tăng khả năng cạnh

tranh về kinh tế.

- Đối với cấp phối liên tục:

+ Đá nghiền vẫn có thể sử dụng để làm cốt liệu mịn thay thế cát song trong

bê tông;

+ Giúp tiết kiệm xi măng so với bê tông cát cùng cường độ sử dụng cấp

phối thường (10-15% xi măng);

+ Cường độ 28 ngày thấp hơn bê tông đá nghiền sử dụng cấp phối thường

nhưng vẫn đạt Mác 300.

22Tác giả Nguyễn Mạnh Hoài Thi trong một nghiên cứu của mình [2] đã cho

thấy có thể sử dụng bột đá để thay thế 50% cát tự nhiên để sản xuất bê tơng xi

măng làm móng và mặt đường ô tô.

Bột đá còn được tận dụng để sản xuất gạch block không nung. Nguyên liệu

chủ yếu: cát vàng, đá mi (đá bột), xi măng, được pha trộn theo tỷ lệ: 1-3-1. Hỗn

hợp nguyên liệu này được đổ vào máy, trộn đều 5 phút, sau đó cho nước vào để

tạo độ ẩm thích hợp. Vữa được băng tải tự động cấp vào bể dự trữ theo chu trình

được lập sẵn bằng máy tính. Sau đó vật liệu được tự động cấp vào khuôn đã định

vị sẵn. Nhờ sức ép của hệ thống thủy lực, với cường lực lớn, viên gạch hình

thành. Sau đó được tự động đưa ra khỏi khn ép, đặt trên tấm palet chủn ra

ngồi nhờ hệ thống xích tải tự động. Ban đầu gạch để trong nhà, sau 24 giờ đưa

ra ngồi sân, có phun nước bảo dưỡng để gạch có độ bền cao [32].

Ngồi ra, một số nghiên cứu [1, 27] còn cho thấy khả năng sử dụng bột đá

từ quá trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo làm cốt liệu mịn trong bê tông xi măng.

Trong nghiên cứu [1] tác giả Hồ Ngọc Bạo cho thấy, bột đá hồn tồn có

thể dùng để thay thế cát trong hỗn hợp bê tông dùng làm lớp mặt cho đường

giao thông nông thôn theo [9] và 22TCN223-95. Giá thành cơng trình sử dụng

bê tơng xi măng bột đá có thể được cạnh tranh hơn do khả năng tận dụng được

nguồn nguyên liệu tại địa phương, giá thành rẻ, sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp.

Một số kết quả nghiên cứu như sau:

- Đối với bê tông Mác 25MPa đá 2x4 luôn thỏa mãn các yêu cầu ở [9] và

22TCN223-95 để làm lớp mặt cho đường loại A và loại B;

- Đối với bê tông Mác 30MPa đá 1x2 với hàm lượng bột đá 25%, 50% và

75% thỏa mãn các yêu cầu ở [9] và 22TCN223-95 để làm lớp mặt cho đường

đường giao thông nông thôn, còn trường hợp thay thế 100% cát bằng bột đá thì

khơng đáp ứng được các yêu cầu cần thiết.

Nghiên cứu [27] cho thấy khả năng sử dụng bột đá để sản xuất gạch bê

tông bọt. Trước khi bột đá thải được đưa vào sản xuất gạch bê tông bọt, cần

được xử lý sơ bộ để toàn bộ bột đá thải được đánh tơi trước khi cho vào thùng

23trộn, khi đó tồn bộ khối lượng bột đá thải có thể dễ dàng phân tán trong hỗn

hợp bê tông tươi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đối với công thức cấp phối gạch

bê tơng bọt, có thể sử dụng 240 – 330 kg bột đá thải (độ ẩm 0%) cho một m3 sản

phẩm gạch.

Nghiên cứu [27] cũng đã tiến hành khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng xi

măng đến cường độ chịu nén của gạch bê tông bọt tại các tỷ trọng 700 (mác

D700); 800 (mác D800); 900 (mác D900) và 1000 kg/m 3 (mác D1000). Kết quả

khảo sát công thức cấp phối để sản xuất gạch bê tông bọt ở các mác gạch khác

nhau từ D700 đến D1000 trong bảng 1.2.

Bảng 1.5. Cường độ chịu nén của bê tông bọt với các thành phần cấp phối ở

các mác gạch khác nhau

S

T

TMác gạch theo

tỷ trọngCông thức cấp

phối tối ưuCường độ chiẹu

nén, N/mm21D700CP1 hoặc CP23,32÷3,832D800CP3 hoặc CP44,05÷4,453D900CP54,634D1000CP65,51Bảng 1.6. Thành phần cấp phối tối ưu cho gạch BTB ở các mác gạch khác

nhau

S

T

TKhối lương/1m3, kg

Thành phầnC

P

1C

P2C

P3C

P4C

P5C

P

620

025

024

528

03

3

526

525

726

526

52

71Bột đá thải (0%)2

1

52Nước sạch công

nghiệp2

624S

T

TKhối lương/1m3, kg

Thành phầnC

P

1C

P2C

P3C

P4C

P50

Cát vàng 0,1÷

0,4 mm7

540

8214

61

7

630

533

033

03

4

01,

11,

01,

00,

90.

8292828282

810

501

1

5

06011

0Xi măng PCB 403

1

033

55Chất tạo bọt, lít1,

16Nước sử dụng

tạo bọt2

93Tổng8

9

0C

P

689

095

095

0Kết quả nghiên cứu ở [27] cho thấy, cấp phối thích hợp cho các mác gạch

bê tơng bọt từ D700 đến D1000 có sử dụng tỷ lệ bột đá thải với khối lượng sử

dụng từ 200 – 335 kg trong một m3 sản phẩm gạch bê tông bọt đạt được các chỉ

tiêu kỹ thuật như cường độ chịu nén và tỷ trọng khi khô đạt yêu cầu theo

tiêu chuẩn TCXDVN 316: 2004 [12].

1.5Mục tiêu và nội dung nghiên cứu của đề tài

Trên cơ sở thực nghiệm đánh giá các chỉ tiêu về cường độ của bê tông

sử dụng đá mi bụi, tác giả đánh giá khả năng sử dụng loại bê tông này để

làm mặt đường giao thông.

Để đạt được mục tiêu trên, đề tài tập trung giải quyết một số nội dung sau:25- Khảo sát điều tra về trữ lượng đá mi bụi tại các mỏ đá tại khu vực phía

Nam, trong đó có tỉnh Bình Phước;

- Tổng quan các nghiên cứu về bê tơng có sử dụng đá mi bụi thay thế cát

và việc ứng dụng đá mi bụi dùng trong các cơng trình xây dựng ở trong và ngồi

nước;

- Thiết kế mẫu bê tơng có sử dụng đá mi bụi thay thế cát và tiến hành thực

nghiệm trong phòng thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu cường độ bê tông;

- So sánh đánh giá các chỉ tiêu cường độ bê tông đá mi bụi thay thế cát với

bê tông thông thường;

- Đánh giá khả năng sử dụng bê tơng có sử dụng đá mi bụi thay thế cát

làm mặt đường BTXM.

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CÁC CHỈ TIÊU VỀ CƯỜNG ĐỘ

CỦA BÊ TÔNG XI MĂNG

Các thí nghiệm trong nghiên cứu này được thực hiện tại Phòng thí nghiệm

LAS-XD1122 thuộc Cơng ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Á Châu,

địa chỉ: Số 172/3 - Đường Phi Trường - Khu phố 11 - Phường Tân Phong - Tp.

Biên Hòa - Đồng Nai.

2.1 Vật liệu thí nghiệm

Xi măng: Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng xi măng PCB40 Nghi sơn.26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Tình hình nghiên cứu và sử dụng bột đá trong bê tông xi măng ở Việt Nam và trên thế giới

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×