Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KHẢO SÁT VÀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SAN BẰNG MŨ ĐỂ DỰ BÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRONG BỘ PHẬN CAMERA CỦA CÔNG TY SAMSUNGELECTRONIC TẠI BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2016-2017

KHẢO SÁT VÀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SAN BẰNG MŨ ĐỂ DỰ BÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRONG BỘ PHẬN CAMERA CỦA CÔNG TY SAMSUNGELECTRONIC TẠI BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2016-2017

Tải bản đầy đủ - 0trang

tại Việt Nam và tiếp tục góp phần đưa Samsung trở thành thương hiệu được yêu thích

nhất của người tiêu dùngHình 2.1: Cơng ty Samsung Electronic tại Bắc NinhHình 2.2: Bên trong Công ty Samsung Electronic tại Bắc Ninh20Ngày 28/10/2009, chính thức khai trương nhà máy sản xuất đầu tiên với tổng số

vớn đầu tư ban đầu lên tới gần 700 triệu USD. Đây là nhà máy sản xuất điện thoại di

động ( ĐTDĐ) có quy mơ lớn đầu tiên tại Việt Nam, với nhiệm vụ cung ứng các sản

phẩm ĐTDĐ cho thị trường toàn cầu Samsung

Từ tháng 7/2009 đến tháng 9/2010 năng lực sản xuất của SEV tăng lên 6 lần từ

1 triệu sản phẩm/tháng lên 6 triệu sản phẩm/tháng, xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 5

tỷ USD/năm, giải quyết việc làm cho 10.000 lao động

Đầu tháng 9/2011, dây chuyền sản xuất ĐTDĐ thứ hai của SEV chính thức đi

vào hoạt động, dây chuyền sản xuất có tính linh hoạt cao, có thể dễ dàng thay đổi theo

sản phẩm

Năm 2012, năng lực sản xuất tăng cao

Năm 2015, dự án mở rộng Samsung Display trị giá 3 tỷ USD đem lại doanh thu

đạt 1,5 tỷ USD

Dự tính doanh thu năm 2018 đạt 40 tỷ USD và năm 2020 đạt 60 tỷ USD, tạo

kinh nghạch xuất khẩu lớn và tạo trên 20.000 việc làm cho người lao động

Hiện nay để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của thị trường, SEV đã triển khải

thành một khu công nghiệp phức hợp của Samsung

SEV đã được cấp chứng nhận ISO 9001:2008 về chất lượng và quy trình sản xuất

Samsung sẽ tiếp tục đầu tư cho SEV để trở thành một khu tổ hợp công nghệ cao

mang tên Samsung Complex trong giai đoạn 2015- 2020

Dự án của SEV cũng đã và đang có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển

kinh tế- xã hội vĩ mô của tỉnh Bắc Ninh, các vùng kinh tế lân cận và kinh tế cả nước.

2.2. Cơ cấu tổ chức của ty Samsung electronic tại Bắc Ninh

Bộ máy quản lý của công ty được tổ chức gọn nhẹ, thơng minh, hoạt động có

hiệu quả, cung cấp mọi thơng tin cung cấp cho yêu cầu quản lý. Việc tổ chức bộ máy

quản lý là nhiệm vụ của ban lãnh đạo công ty, công ty hoạt động hiệu quả hay không

trước hết phụ thuộc vào bộ máy quản lý được sắp xếp có khoa học khơng? Phân cơng

cơng việc đúng chức năng, nhiệm vụ, công nhân viên làm việc đúng chuyên môn để

phát huy khả năng và tiềm lực của mình.Và cơng ty Samsung đã tổ chức ra một bộ

máy quản lý với sự tham gia của các phòng ban và ban giám đốc nhắm tối ưu nhất bộ

máy quản lý đem lại lợi ích vơ cùng to lớn cho cơng ty

Bộ máy quản lý của cơng ty

H

21BAN GIÁM ĐỐCPHỊNG KẾ

TỐNBỘ PHẬN

MAKETINGPHỊNG SẢN

XUẤT CƠ BẢNPHỊNG HÀNH

CHÍNH NHÂN

SỰBỘ PHẬN

NGUN VẬT

LIỆUBỘ PHẬN KIÊM

TRA CHẤT

LƯỢNGPHÒNG KINH

DOANH XNKBỘ PHẬN

QUẢN LÝ VẬN

TẢICÁC NHÀ MÁY SẢN XUẤT

VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC

THUỘCHình 2.3. Sơ đồ bộ máy quản lý công ty

2.3. Phương pháp san bằng mũ

Khái niệm: Phương pháp san bằng mũ ( hay còn gọi là phương pháp dự đốn

bình qn mũ) là một phương pháp dự báo thống kê ngắn hạn hiện được sử dụng nhiều

trong phương pháp dự báo trên thế giới

-Nếu như một số phương pháp dự báo thống kê coi giá trị thông tin của các mức độ

trong dãy số thời gian là như nhau, phương pháp san bằng mũ lại coi giá trị thông tin

của mỗi mức độ là tăng dần kể từ đầu dãy số đến cuối dãy số. Vì trên thực tế ở một số

thời gian khác nhau thì hiện tượng nghiên cứu chịu sự tác động của các nhân tố khác

nhau và cường độ không giống nhau. Các mức độ ngày càng mới ( ở cuối dãy số thời

gian ) càng cần phải được chú ý đến nhiều hơn so với các mức độ cũ ( ở đầu dãy số ).

Hay nói các khác mức độ càng xa so với thời điểm hiện tại ngày càng ít giá trị thơng-tin, do đó càng ít mức độ ảnh hưởng đến dự báo.

Tùy thuộc vào đặc điểm dãy số thời gian ( chuỗi thời gian ) có biến động xu thế, biến

động thời vụ hay không mà phương pháp san bằng mũ có thể sử dụng một trong các

phương pháp: mơ hình đơn giản, mơ hình xu thế tuyến tính và khơng có biến động thời-vụ, mơ hình xu thế tuyến tính và có biến động thời vụ.

Cơng thức tính như sau:Yt = Yt-1 + α (At-1 –Yt-1)

Trong đó: Yt: Dự báo cho giai đoạn thứ t, giai đoạn kế tiếp

Yt-1:: Dự báo cho giai đoạn t-1, giai đoạn trước

At-1: Số liệu thực tế của giai đoạn thứ t-1

Lưu đồ thuật toán phương pháp san bằng mũ22Bắt đầuNhập số liệu thực tế

Nhập hệ số san bằng mũME =

MAE =

MPE = x 100%

MAPE = x 100%

MSE =

RMSE =Xuất ra:

Giá trị dự báo

Sai số trung bình ME

Sai số trung bình tuyệt đối MAE

Phần trăm sai số trung bình MPE

Phần trăm sai số tuyệt đối trung bình MAPE

Sai số bình phương MSE

Sai số bình phương trung bình chuẩn RMSEKết thúcHình2.4. Lưu đồ thuật toán phương pháp san bằng mũ232.3.1. Ưu điểm và hạn chế của phương pháp san bằng mũ

Ưu điểm:

-Đơn giản và có kết quả tương đối chính xác phù hợp với dự đoán ngắn hạn cho các-nhà kinh doanh cũng như lập kế hoạch ngắn hạn ở mức độ vĩ mô

Hệ thống dự báo có thể điều chỉnh thơng qua một tham số duy nhất (tham số san bằng-mũ α hoặc β)

Dễ dàng chương trình hóa vì chỉ phải thực hiện một số phép toán sơ câp để xác định

giá trị dự báo

Hạn chế:-Phương phap san bằng mũ chỉ bó hẹp trong phạm vi dự báo ngắn hạn vì khơng tính

đến sự thay đổi cấu trúc của chuỗi thời gian mà phải tuân thủ tính ổn định theo thời

gian cảu các quy trình kinh tế- xã hội

2.3.2. Quy trình dự báo

Quy trình dự báo được chia làm 9 bước như sau:

Bước 1: Xác định mục tiêu-Các mục tiêu liên quan đến các quyết định cần đến dự báo phải được nói rõ. Nếu quyết-định vẫn khơng thay đổi bất kể có dự báo hay khơng thì mọi nỗ lực dự báo cũng vơ ích

Nếu người sử dụng và người dự báo có cơ hội thảo luận các mục tiêu và kết quả dự

báo sẽ được sử dụng như thế nào, thì kết quả dự báo sễ có ý nghĩa quan trọng

Bước 2: Xác định dự báo là cái gì?

- Khi các mục tiêu tổng quát đã rõ ta phải xác định chính xác là dự báo cái gì

(cần có sự trao đổi)

+ Ví dụ: Chỉ nói dự báo doanh số khơng thì chưa đủ, mà cần phải hỏi rõ hơn là:

Dự báo doanh thu bán hàng (sales revenue) hay số đơn vị doanh số (unit sales). Dự

báo theo năm, quý, tháng hay tuần

+ Nên dự báo theo đơn vị để tránh những thay đổi của giá cả.

Bước 3: Xác định khía cạnh thời gian

-Có 2 loại khía cạnh thời gian cần xem xét:

Thứ nhất: Độ dài dự báo, cần lưu ý:

+ Đối với dự báo theo năm: từ 1 đến 5 năm

+ Đối với dự báo quý: từ 1 hoặc 2 năm

+ Đối với dự báo tháng: từ 12 đến 18 tháng24Thứ hai: Người sử dụng và người làm dự báo phải thống nhất tính cấp thiết của

dự báo

Bước 4: Xem xét dữ liệu

- Dữ liệu cần để dự báo có thể từ 2 nguồn:

+ Nguồn thông tin sơ cấp:

Thu thập qua các cuộc khảo sát, chọn mẫu hoặc các số liệu ghi chép các biến số

trong doanh nghiệp

Các phương pháp thu thập: phỏng vấn trực tiếp, gửi thư, điện thoại.

+ Nguồn thông tin thứ cấp:

Bên trong: nội bộ công ty, sổ sách kế tốn

Bên ngồi: sách báo, tạp chí, internet, các tài liệu thống kê,…

- Cần phải lưu ý dạng dữ liệu sẵn có ( thời gian, đơn vị tính,…)

- Dữ liệu thường được tổng hợp theo cả biến và thời gian, nhưng tốt nhất là thu

thập dữ liệu chưa được tổng hợp

- Cần trao đổi giữa người sử dụng và người làm dự báo

Bước 5: Lựa chọn mơ hình

- Để chọn một phương pháp dự báo thích hợp người làm dự báo phải:

+ Xác định bản chất của vấn đề dự báo

+ Bản chất của dữ liệu đang xem xét

+ Mô tả các khả năng và hạn chế của các phương pháp dự báo tiềm năng

+ Xây dựng các tiêu chí để ra quyết định lựa chọn

+ Một nhân tố chính ảnh hưởng đến việc lựa chọn mơ hình dự báo là nhận dạng

và hiểu được bản chất số liệu lịch sử

Bước 6: Đánh giá mơ hình

-Đối với các phương pháp định tính thì bước này ít phù hợp hơn so với phương-pháp định

Đối với các phương pháp định lượng, cần phải đánh giá mức độ phù hợp của

mô hình (trong phạm vi mẫu dữ liệu)

- Đánh giá mức độ chính xác của dự báo (ngồi phạm vi mẫu dữ liệu)

- Nếu mơ hình khơng phù hợp, quay lại bước 5

Bước 7: Chuẩn bị dự báo25- Nếu có thể nên sử dụng hơn một phương pháp dự báo, và nên là những loại

phương pháp khác nhau (ví dụ mơ hình hồi quy và san mũ Holt, thay vì cả 2 mơ hình

hồi quy khác nhau)

- Các phương pháp được chọn nên được sử dụng để chuẩn bị cho một số các dự

báo (ví vụ trường hợp xấu nhất, tốt nhất và có thể nhất)

Bước 8: Trình bày kết quả dự báo

- Kết quả dự báo phải được trình bày rõ ràng cho ban quản lý sao cho họ hiểu

các con số được tính tốn như thế nào và chỉ ra sự tin cậy trong kết quả dự báo

- Người dự báo phải có khả năng trao đổi các kết quả dự báo theo ngôn ngữ mà

các nhà quản lý hiểu được

- Trình bày cả ở dạng viết và dạng nói

- Bảng biểu phải ngắn gọn, rõ ràng

- Chỉ cần trình bày các quan sát và dự báo gần đây thơi

- Chuỗi dữ liệu dài có thể được trình bày dưới dạng đồ thị (cả giá trị thực và dự báo)

- Trình bày thuyết trình nên theo cùng hình thức và cùng mức độ với phần trình

bày viết

Bước 9: Theo dõi kết quả dự báo

- Lệch giữa giá trị dự báo và giá trị thực phải được thảo luận một cách tích cực,

khách quan và cởi mở

- Mục tiêu của việc thảo luận là để hiểu tại sao có các sai số, để xác định độ lớn

của sai số

- Trao đổi và hợp tác giữa người sử dụng và người làm dự báo có vai trò rất

quan trọng trong việc xây dựng và duy trì quy trình dự báo thành cơng.

Một số khái niệm sử dụng trong phân tích dự báo

+ Xu thế: là một thành phần dài hạn phản ánh xu hướng tăng hoặc giảm của

chuỗi thời gian trong khoảng thời gian dài.

+ Chu kỳ: là thành phần tăng giảm có dạng sóng xung quanh đường xu thế.

+ Mùa vụ: là thành phần thay đổi lặp đi lặp lại từ năm này sang năm khác.

+ Tính ngẫu nhiên: là thành phần thay đổi bất thường

-Các phương pháp dự báo đối với dữ liệu dừng (dự báo thơ, trung bình diđộng, ARMA,..).26Được sử dụng khi:

+ Môi trường của đối tượng dự báo không thay đổi

+ Thiếu dữ liệu

+ Thực hiện những điều chỉnh đơn giản có thể đạt được sự ổn định

+ Chuỗi dữ liệu có thể chuyển đổi sang một dạng ổn định

+ Dữ liệu là các sai số dự báo

- Các phương pháp dự báo đối với dữ liệu xu thế (trung bình di động, san mũ

Holt, hồi quy đơn, ARIMA). Được sử dụng khi:

+ Tăng năng suất hay công nghệ mới làm thay đổi lối sống

Dân số tăng làm tăng nhu cầu hàng hóa, dịch vụ

Các biến bị ảnh hưởng bởi lạm phát như: lương, chi phí sản xuất, sinh hoạt.

Mức độ chấp nhận của thị trường gia tăng

- Các phương pháp dự báo đối với dữ liệu mùa vụ (san mũ winter, hồi quy bội,

ARIMA,..).

Được sử dụng khi:

+ Thời tiết ảnh hưởng đến biến đang xem xét

+ Niên lịch ảnh hưởng đến biến đang xem xét

- Các phương pháp được sử dụng với dữ liệu chu kỳ (hồi quy bội, ARIMA,..).

Được sử dụng

+ Chu kỳ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi biến đang xem xét

+ Chuyển biến trong sở thích chung như thời trang, âm nhạc,..

+ Chuyển biến trong dân số như đói, thiên tai,…

+ Chuyển dịch trong chu kỳ vòng đời sản phẩm

2.3.3. Thu thập và xử lý dữ liệu

-Số lượng và loại số liệu sẵn có: nội bộ hay bên ngồi; số liệu có ở dạng mong muốnhay không, giá trị hay đơn vị

- Có thể có q nhiều hoặc ít dữ liệu

- Có thể thiếu giá trị cần ước tính

- Có thể phải chuyển đổi đơn vị tính

- Có cần được phải xử lý trước

- Số liệu:

+ Bộ số liệu thu thập được để dự báo là các dữ liệu số về tình hình sản xuất trong bộ

phận camera của cơng ty Samsung electronic tại Bắc Ninh thông qua sản lượng27+ Sản lượng sản xuất ở bộ phận này được lựa chọn qua các quý của các năm 2011, 2012,2013, 2014, 2015, dựa trên số liệu thức tế sản xuất sản phẩm bình quân 60-70 nghìn

sản phẩm/ngày

Bảng 2.1: Tình hình sản xuất của bộ phận camera của Samsung Bắc Ninh

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017Sản lượng sản xuất (sản phẩm)

Quí I

Quí II

Quí III

Quí VI

5710

6070

5520

6370

5620

6110

5730

6390

5740

5510

6210

6280

6070

6070

5520

6370

5710

6210

6210

6070

?

?

?

?

?

?

?

?28Chương 3.

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT EXCEL CHO DỰ BÁO

3.1. Đặt vấn đề

Ngày nay, thế giớ trên đà phát triển kinh tế mạnh mẽ, cùng với sự tiến bộ của

khoa học kỹ thuật vượt bậc, đặc biệt về công nghệ thông tin

Việt Nam đang trên đường hội nhập vào nền kinh tế thế giớ đó, một mơi trường

mang tính cạnh tranh mạnh mẽ, đem lại nhiều cơ hội, song cũng khơng ít thách thức cho

các doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải khơng ngừng đổi mới mình

cũng như mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực. Do đó, các

doanh nghiệp phải khơng ngừng hồn thiện và nâng cao cơ chế quản lý kinh tế, đặc biệt

công tác dự báo tài chính và tìm kiếm cũng như đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách

tốt nhất để đảm bảo thị phần, thực hiện một cách tốt nhất chiến lược phát triển.

Trong công tác quản lý sản xuất, hiểu được thị tình hình sản xuất, dự báo được

sản lượng cho q trình đó ảnh hưởng xun suốt q trình sản xuất kinh doanh.Vì lí

do đó, dự báo tình hình sản xuất là vấn đế trọng tâm trong các hoạt động sản xuất.

3.2. Giải quyết bài toán

Bước 1: Thu thập và tổ chức số liệu

Dựa vào số liệu thực tế về tình hình sản xuất của bộ phận camera của công ty

Samsung electronic tại Bắc Ninh như sau:29Bảng 2: Bảng sản lượng sản xuất sản phẩm của bộ phận camera-Bước 2: Phân tích dự báo

Sử dụng cơng cụ trong phần mềm Microsoft Excel để phân tích dự báo như sau

Ta vào Data, chọn Data analysis30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KHẢO SÁT VÀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SAN BẰNG MŨ ĐỂ DỰ BÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRONG BỘ PHẬN CAMERA CỦA CÔNG TY SAMSUNGELECTRONIC TẠI BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2016-2017

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×