Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH 5S

II. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH 5S

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong cơng tác quản lý phòng xưởng chun mơn, 5S mang lại các lợi ích sau:

* Nâng cao Chất lượng (Quality) cơng tác quản lý phòng xưởng chun mơn

* Cải tiến Năng suất (Productivity) giảng dạy, học tập

* Giảm chi phí (Cost) sửa chữa, thay thế

* Đảm bảo an tồn (Safety) cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên khi sử dụng

phòng xưởng chun mơn

* Nâng cao tinh thần (Morale), trách nhiệm, kỷ luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên,

học viên.

* Đem lại sự hài lòng (Satisfaction) cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên khi sử

dụng phòng xưởng chun mơn.

III. XÂY DỰNG QUY TRÌNH, QUY ĐỊNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN THEO MƠ HÌNH 5S

III.1.Xây dựng quy trình thực hiện 5SBước 1: Thành lập Ban 5S

Tiến hành thành lập Ban 5S bao gồm: tất cả cán bộ quản lý phòng xưởng chun mơn,

trưởng phòng Quản trị thiết bị - Cơ sở vật chất, thầy Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất.

Ban 5S tham gia khóa đào tạo về thực hành 5S tại Công ty TNHH Kiwa Industry. (Công

ty Kiwa Industry Việt Nam được thành lập từ năm 2005 với hệ thống sản xuất tiên tiến, chất

lượngNhậtBản.Cơng ty chungiacơng các sản phẩm cơkhí đáp ứng nhu cầu khách hàng. Các sản phẩm của công ty bao gồm việc gia công các chi tiết từ

đơn giản đến phức tạp bằng máy móc thiết bị hiện đại tại xưởng sản xuất của công ty

như: máy phay CNC, máy tiện CNC, máy cắt dây, máy mài, máy cắt tia lửa điện, khắc laser....).

Bước 2: Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban 5S

Chức năng chính của Ban 5S là tuyên truyền về 5S, đào tạo 5S và đánh giá 5S.

Tất cả các thành viên trong Ban 5S cần nắm rõ vai trò trách nhiệm của mình, hiểu rõ các

ngun tắc 5S để có thể truyền đạt cho những đối tượng sử dụng phòng xưởng chun mơn phục

vụ đào tạo nghề.4Bước 3: Thông báo và tuyên truyền, đào tạo về 5S cho những đối tượng sử dụng phòng

xưởng chun mơn

Chính sách và mục tiêu áp dụng 5S được thông báo chính thức đến tất cả các đối tượng

được sử dụng phòng xưởng chun mơn. Sau đó thành viên ban 5S tiến hành các hoạt động

tuyên truyền quảng bá về 5S thơng qua các biểu ngữ, hình ảnh ở khắp mọi nơi trong phòng

xưởng chun mơn.

Bước 4: Thực hành 5S tại các phòng xưởng chun mơn qua các bước:

4.1. Thực hiện bước “Sàng lọc”

Để thực hiện bước “Sàng lọc”, cán bộ quản lý phòng xưởng chun mơn đã đưa ra các tiêu

chí để xác định những loại vật dụng/máy móc/dụng cụ/tài liệu/hồ sơ nào cần loại bỏ. Sau bước

sàng lọc sơ bộ, đã phân loại các vật dụng thành những loại sau:

Những vật dụng/tài liệu sử dụng thường xuyên được sắp xếp thuận tiện cho việc sử dụng và

dễ dàng lấy khi cần.

Những vật dụng không thường xuyên được lưu giữ trong các tủ đượng dụng cụ đặt tại

phòng xưởng chuyên mơn, có chỉ dẫn và nhận biết thích hợp để có thể lấy được khi cần sử dụng.

Những vật dụng không cần thiết được để riêng để trả về kho (hoặc bán thanh lý).

4.2. Thực hiện bước “Sắp xếp”

Các quản lý phòng xưởng chun mơn đã có buổi họp thống nhất hình thức sắp xếp các đồ

vật, máy móc, tài liệu sao cho mọi thứ có thể dễ dàng sử dụng.

Các đồ vật được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên có dán nhãn và đánh số để khi cần có thể dễ

dàng nhận biết (Tất cả giáo viên giảng dạy tại phòng xưởng chun mơn đều biết, chứ khơng

phải chỉ riêng người quản lý phòng xưởng chun mơn).

4.3. Thực hiện bước “Sạch sẽ”

Việc thực hiện vệ sinh được thực hiện hàng ngày tại phòng xưởng chun mơn, giáo viên và

học sinh dành thời gian từ 5 đến 10 phút để làm vệ sinh trước và sau giờ học thực hành. Ssau

mỗi ca thực hành giáo viên giảng dạy tại phòng xưởng chun mơn phải đảm bảo tình hình hoạt

động của máy móc là tốt nhất, vệ sinh đã được thực hiện sạch sẽ tại tất cả các thiết bị cũng như

trên sàn nhà trước khi thực hiện bàn giao phòng xưởng chun mơn cho cán bộ phụ trách phòng

5xưởng chun mơn (có ký nhận vào sổ bàn giao ca). Chính việc làm này diễn ra hằng ngày đã

tạo thói quen ngăn nắp và sạch sẽ cho giáo viên và học viên khi giảng dạy tại phòng xưởng

chun mơn. Khơng chỉ chú trọng đến việc làm cho phòng xưởng chuyên mơn sạch sẽ mà thầy

và trò tại phòng xưởng chun mơn còn tìm ra ngun nhân gây bẩn và đưa ra các sáng kiến, giải

pháp để phòng ngừa bụi bẩn như khi vào xưởng thực hành là sử dụng đôi dép dành riêng cho

phòng xưởng thực hành.

4.4 Thực hiện bước “Săn sóc”

Cán bộ phụ trách phòng xưởng chun mơn đã thực hiện đúng theo qui định các hoạt động

Serri – Seiton – Seiso. Phòng xưởng chun mơn nhờ vậy trở nên sạch sẽ và ngăn nắp. Bên cạnh

đó, để duy trì và nâng cao 5S, thầy Phó Hiệu trưởng đã chỉ đạo Trưởng phòng Quản trị thiết bị Cơ sở vật chất triển khai thực hiện:

-Tiêu chuẩn hoá việc thực hiện 5S trong tổ chức bằng quy trình thực hiện 5S.-Tiến hành hoạt động đánh giá 5S.-Tạo phong trào thi đua giữa các bộ phận/phòng ban.4.5 Thực hiện bước “Sẵn sàng”

Đa số các bước trên đã được thực hiện một cách tự giác và tạo thành thói quen, quản lý

phòng xưởng chuyên môn lúc nào cũng trên tinh thần sẵn sàng.

Người phụ trách từng phòng xưởng chun mơn phần lớn đều gương mẫu và đi đầu trong

việc thực hiện 5S. Mọi giáo viên khi giảng dạy trong phòng xưởng chuyên môn đều tuân thủ các

qui định chung, thực hiện tự giác và coi phòng xưởng chun mơn như ngơi nhà chung.

Bước 5: Tiến hành kiểm tra, chấm điểm

Hàng tháng, Ban 5S tiến hành kiểm tra đồng loạt các phòng xưởng chun mơn, ghi nhận

các vấn đề, tổng hợp các góp ý, chấm điểm và đánh giá một cách tổng thể những mặt mạnh, mặt

yếu của từng bộ phận, đưa ra những vấn đề cần cải tiến trong tháng tiếp theo.

Bước 6: Tun dương, khen thưởng, nhân rộng mơ hình

Vào tiết sinh hoạt dưới cờ hàng tháng, Nhà trường (Phòng Tổ chức - Hành chính căn cứ vào

kết quả đánh giá 5S của ban 5S) thực hiện trao giấy khen (kèm theo hiện vật: 500.000 đồng) cho6cán bộ quản lý phòng xưởng chun mơn xuất sắc nhất, qua đó nhân rộng mơ hình mẫu đối với

quản lý phòng xưởng nào đã thực hiện tốt 5S cho các đơn vị tham khảo.

III.2.Triển khai xây dựng quy định về quản lý sử dụng phòng xưởng chun mơn tạiTrường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

Trưởng phòng Quản trị thiết bị - Cơ sở vật chất đã tham mưu cho nhà trường thực hiện xây

dựng quy định về quản lý sử dụng phòng xưởng chun mơn. Trong quy định về quản lý phòng

xưởng chun mơn thể hiện rõ:

+ Ngun tắc, nội dung quản lý, sử dụng phòng xưởng chun mơn nhằm quản lý, khai

thác, sử dụng có hiệu quả phục vụ đào tạo.

+ Nhiệm vụ, trách nhiệm của cá nhân, đơn vị quản lý và các đối tượng có nhu cầu sử

dụng phòng xưởng chun mơn trong việc đào tạo. Trong quy định đã tập trung vào nhiệm vụ và

quyền hạn của cán bộ quản lý phòng xưởng chun mơn:

Nhiệm vụ của cán bộ quản lý phòng xưởng chun mơn bao gồm:

- Sắp xếp, theo dõi thời khố biểu phòng xưởng chun môn.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giáo viên

và học viên.

- Xây dựng nội quy, quy định khi thực hành tại phòng xưởng chun mơn.

- Ghi chép, kiểm tra sổ giao nhận ca.

- Khai thác, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị dạy học từ việc lập kế hoạch, tổ

chức thực hiện, kiểm tra, báo cáo.

Quyền hạn của cán bộ quản lý phòng xưởng chun mơn bao gồm:

- Đề xuất mua sắm, sửa chữa.

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy định của các đối tượng sử dụng

phòng xưởng chun mơn phục vụ đào tạo.

III.3.Những điều kiện cần và đủ để thực hiện:3.3.1. Lãnh đạo nhà trường triển khai xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ

của đơn vị theo thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017.

Đảm bảo chất lượng là cốt lõi của quản trị chất lượng. Đảm bảo chất lượng không những

bao gồm mọi hoạt động về kiểm tra chất lượng bên trong các phòng ban, khoa mà còn giữa các

7phòng ban khoa với nhau. Điều này đòi hỏi nhà trường phải đổi mới cơ cấu tổ chức từ quản trị

theo chức năng sang quản trị theo chức năng chéo nhằm hướng mọi nỗ lực của các thành viên

vào việc thực hiện mục tiêu chung của nhà trường là thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của học viên,

giáo viên (khách hàng nội bộ), người sử dụng lao động và các tổ chức khác (khách hàng bên

ngoài). Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ giúp cho các hoạt động đảm bảo chất

lượng cần được xác định rõ ràng, điều gì cần làm ở mỗi giai đoạn để đảm bảo được chất lượng

trong suốt quá trình đào tạo. Và thực chất của việc đảm bảo chất lượng nội bộ chính là việc xây

dựng các chính sách, quy trình, cơng cụ cho tất cả các hoạt động của nhà trường trong đó có hoạt

động quản lý phòng xưởng chun mơn nói riêng. Vì vậy, việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất

lượng nội bộ tại mỗi cơ sở giáo dục là điều kiện bắt buộc để đảm bảo và nâng cao chất lượng

giáo dục đào tạo.

3.3.2. Triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong đơn vị

Nhà trường đang ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để triển khai xây dựng các quy trình, biểu

mẫu và quản lý chất lượng tại trường theo ISO 9001:2015.

3.3.3. Xây dựng văn hoá chất lượng nội bộ:

Trong xây dựng văn hoá chất lượng thì vai trò của người lãnh đạo là rất quan trọng. Lãnh

đạo có quan tâm đến chất lượng thì mới tạo ra một tập thể quan tâm đến chất lượng và cải tiến

chất lượng. Lúc đó, tất cả mọi thành viên của nhà trường đều thực hiện việc quản lý, giảng dạy,

học tập theo các quy trình được xác định rõ ràng nhằm mục đích nâng cao chất lượng và họ sẵn

sàng nỗ lực phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách có hiệu quả nhất. Hiểu được

vai trò của lãnh đạo trong cơng tác đảm bảo chất lượng tại trường, tập thể Ban giám hiệu nhà

trường rất chú trọng để xây dựng các chính sách về chất lượng, quy trình cơng việc rõ ràng, cụ

thể. Ban lãnh đạo thực hiện tuyên truyền về chính sách chất lượng và các quy trình cơng việc

trong cuộc họp đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng

như chỉ đạo cho mỗi đơn vị phòng, ban, khoa, phải thực hiện cơng khai các quy trình làm việc

của đơn vị mình trên trang mạng nội bộ, hay dán trước cửa phòng làm việc để cho tất cả cán bộ,

giáo viên, nhân viên và học viên đều có thể dể dàng tiếp cận thực hiện.

IV. KẾT LUẬN:

Cơng tác quản lý phòng xưởng chun mơn có một vai trò quan trọng trong cơng tác đào tạo

tại các trường trung cấp. Thực hiện tốt công tác này sẽ góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng

8đào tạo nghề của nhà trường. Vì vậy để đảm bảo và phát triển đào tạo nghề tại các trường trung

cấp cần thiết phải cải thiện công tác quản lý phòng xưởng chun mơn.

Mơ hình 5S đã được nhiều quốc gia trên thế giới ứng dụng thành công để tạo ra một môi

trường làm việc sạch sẽ, thuận lợi, an tồn. Việc ứng dụng mơ hình 5S trong quản lý phòng

xưởng chun mơn tại các trường dạy nghề chính là một giải pháp giúp nâng cao chất lượng đào

tạo nghề của nhà trường. Quản lý phòng xưởng chun mơn theo mơ hình 5S chính là xây dựng

quy trình, quy định tổ chức thực hiện quản lý phòng xưởng chuyên mơn. Thơng qua việc quản lý

phòng xưởng chun mơn theo mơ hình 5S sẽ trực tiếp giáo dục học sinh tác phong làm việc

khoa học, công nghiệp, kỹ năng quản lý sắp xếp phòng xưởng, nơi làm việc ngăn nắp, sạch sẽ,

tiện lợi, an toàn.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ lao động thương binh và Xã hội, Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày

15/12/2017 quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của các cơ sở nghề nghiệp.

92. Hợp tác Việt - Đức Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam, Cẩm nang

quản lý xưởng thực hành, Xuất bản lần đầu tại Hà Nội, tháng 2/2014.

3. Tạ Thị Kiều An và các tác giả (2004), Quản lý chất lượng trong các tổ chức, Nhà

xuất bản thống kê, Hà Nội.10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH 5S

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×