Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN SAU KHE GIỮA

PHẦN SAU KHE GIỮA

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ơng nội soi đi đến vùng sau trên nhìn

thấy thành trước của xoang bướm.

Phần sau của cuốn giữa thì mở ngay

vào vùng trên vòm mũi họngLùi ống nội soi ra ngoài, đi thẳng

lên trên để quan sát cuốn trên,

khe trên lên đến trần hốc mũi.

Tiếp tục đưa ống soi xuống

phía sau và dưới để quan sát lần

lượt phần đuôi cuốn dưới, khe

sàng bướm, bờ trên cửa mũi sau.

Đi qua lỗ mũi sau để tìm loa vòi và

hố Rosenmuller và tồn bộ vùng

vòm mũi họngỐng soi đi vào vùng sau trên của hốc

mũi phải nhìn thấy phần trên của VN,

cuốn giữa và vùng trần của hốc mũi

(khe khứu)Dị hình cuốn giữa: xoang hơi, cuốn giữa đảo

chiều

 Dị hình mỏm móc, bóng sàng

 Dị hình vách ngăn

 Các dị hình khác: Quá phát tế bào Haller, đê

mũi, tế bào Onodi

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN SAU KHE GIỮA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×