Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Đổi đơn vị cho các giá trị cường độ dòng điện sau đây:

b. Đổi đơn vị cho các giá trị cường độ dòng điện sau đây:

Tải bản đầy đủ - 0trang

C. BÀI ĐỌC THÊM

TUỔI TRẺ CỦA AN-ĐRÊ MA-RI AM-PE

MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG TRONG

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC• An-đrê Ma-ri Am-pe sinh ngày 20

tháng 1 năm 1775, ông là con một

nhà buôn tơ lụa khá giả ở thành

phố Li-ơng nước Pháp.

• Khi còn nhỏ, Am-pe rất ham thích

đọc sách. Năm lên bốn tuổi, Ampe đã tự học đọc, học viết, lên tám

tuổi cậu bé Am-pe đã thuộc lòng

nhiều trang sách có hình vẽ trong

bộ Bách khoa tồn thư.• Năm lên muời tuổi, vì muốn đọc sách tốn

của các nhà khoa học học nổi tiếng, Am-pe

đã tự học thành công tiếng La-tinh. Khi mới

mười hai tuổi, câu bé đã đọc xong 20 tập

của bộ Bách khoa tồn thư và tất cả các

sách có trong tủ sách gia đình. Từ đó Ampe phải đi đọc sách trong thư viện của

thành phố Li-ông. Năm mười hai tuổi, Ampe đã đọc gần hết các tác phẩm về vật lý

học, toán học, triết học … xuất bản từ

trước đến thời đó.• Sau khi cha chết, gia đình Am-pe sa sút, với

vốn kiến thức của mình, Am-pe xin đi dạy học

nhưng khơng trường nào nhận vì ơng khơng

có bằng cấp! Tuy cuộc sống khó khăn và thiếu

thốn nhưng Am-pe vẫn say mê nghiên cứu

mơn tốn và đặc biệt hứng thú với việc ứng

dụng cơng thức tốn học vào vật lý … cuối

cùng ông cũng nhận được một công việc ở nhà

trường như một thầy giáo thực thụ.• Am-pe có một trực giác khoa học hết sức nhạy

bén, đồng thời cũng là một một nhà thực

nghiệm tài ba, ông đã tự thiết kế, chế tạo những

cơng cụ thí nghiệm phục vụ cho những thí

nghiệm của minh. Những thành tựu rực rỡ của

10 năm nghiên cứu khoa học đã nâng người

giáo viên Trung học lên địa vị Viện sĩ viện hàn

lâm nước Pháp, giáo viên Đại học Bách khoa

Pa-ri. Điện học là một trong số những cơng

trình lớn của ơng, Am-pe mất ngày 10 tháng 7

năm 1836, để ghi nhớ công lao của ông với khoa

học người ta đã dùng tên ơng để đặt cho đơn vị

cường độ dòng điện.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Đổi đơn vị cho các giá trị cường độ dòng điện sau đây:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×