Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VD. Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

VD. Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. Ampe kế:Là dụng cụ dùng để đo

cường độ dòng điện

Trên mặt ampe kế có ghi

chữ A( số đo tính theo đơn

vị ampe)TaiLieu.VNHoặc trên mặt có ghi chữ

mA ( số đo tính theo đơn vị

miliampe)Câu C1:a. Hãy ghi giới hạn đo

(GHĐ) và độ chia nhỏ nhất

(ĐCNN) của các ampe kế ở

hình 24.2a và hình 24.2b và

điền vào bảng 1.

Bảng 1:

Ampe kế GHĐĐCNNHình

24.2a0,1 A0,01 AHình

24.2b6 A0,5 ATaiLieu.VNC1. b. Hóy cho bit ampe kế nào trong hình

24.2 dùng kim chỉ thị và ampe kế nào hiện số- Ampe kế dùng kim chỉ thịa)TaiLieu.VNb)- Ampe kế hiện sốc)c. Hãy quan sát hình 24.3 và cho biết trên các chốt nối

dây của ampe kế có ghi dấu gì?+TaiLieu.VN_Chú ý: Trên thực tế mỗi Ampe kế có thể có nhiều thang đo,

mỗi thang đo tương ứng với các chốt đo,khi đo trên chốt nào

thì phải đọc kim chỉ trên thang đo tương ứng

Thông thường chốt ghi dấu (-)

là chốt mầu đen

chốt ghi dấu (+) là chốt mầu

đỏTaiLieu.VNII. Đo cường độ dòng điện

Trong sơ đồ mạch điện

ampe kế được kí hiệu làAKATaiLieu.VN*Để đo cường độ dòng điện bằng ampe kế cần:

Lựa chọn ampe kế có GHĐ phù hợp với giá trị cường độ cần đo

Bảng 2: Dựa vào bảng hãy cho biết ampe kế của nhóm em có

thể dùng để đo cường độ dòng điện của dng c no?STT

1

2

3

4

5Dụng cụ dùng điện

-Bóng đèn bút thử

điện

-Đèn điôt ph¸t quang

-Bóng đèn dây tóc

( Đèn pin hoặc đèn xe mỏy)

-Qut in

-Bàn là , Bếp điệnTaiLieu.VNCờng độ dòng

điện

Từ 0,01 mA ®Õn

3mA

Tõ 1mA tíi 30 mA

Tõ 0,1A tíi 1A

Tõ 0,5A tíi 1A

Tõ 3A tíi 5AAmpe kế có GHĐ là

3A và ĐCNN là 0,05A

ở các nhóm chỉ có thể

đo cường độ của dụng

cụ:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VD. Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×