Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng:

Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng:

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng:?Xác định vùng nhìn thấy PQĐại diện từng bàn chỉ ra bề rộng vùng nhìn thấy

của gương trên bàn phía sau.C3: Từ từ di chuyển gương ra xa mắt hơn. Bề rộng

vùng nhìn thấy của gương sẽ tăng hay giảm?

giảm

Bề rộng vùng nhìn thấy của gương ………dần.C4: Hãy xem hình 6.3. Dùng cách vẽ của một điểm

sáng tạo bởi gương phẳng để xác định xem người

đó nhìn thấy điểm nào trong hai điểm M và N trên

bức tường phía sau.

Giải thích tại sao lại nhìn thấy hay không nhìn

thấy?

TaiLieu.VN2. Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng:C4: Vẽ ảnh của hai điểm M, N vào hình 3 (chú ý vẽ đúng vị trí của

gương, mắt và các điểm M, N).

TaiLieu.VN2. Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng:

N’NM’MIMắtKGƯƠNGTaiLieu.VNTƯỜNGchùm tia tới từ N cho

N vì ……………………..

• Khơng nhìn thấy điểm …

chùm tia phản xạ trên gương khơng trùn tới mắt.

……………………………………………..............• Nhìn thấy điểm …

chùm tia tới từ M cho chùm

M

tia

phản xạ trên gương không ........................................

truyền tới mắt.

vì ...........................................

...............................NỘP BÁO CÁO !TaiLieu.VNXem lại bài “Định luật phản

xạ ánh sáng”

Xem trước bài 7. Gương cầu lồiChạy đua mà học các bạn nhé !

Cẩn thận kẻo “té” đó nghe !

Đua “học” chớ đừng đua “xe” !

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×