Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1/ Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài.

1/ Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khi sử dụng bất kì dụng cụ đo nào cũng cần biết giới

hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của

dụng cụ đó.

Độ dài lớn nhất ghi trên thước là Giới hạn đo ( GHĐ )

của thước

Độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước là Độ chia

nhỏ nhất ( ĐCNN ) của thước .TaiLieu.VNTIẾT 1: ĐO ĐỘ DI

I/ Đơn vị đo độ dài.

1, Ôn lại một số đơn vị đo độ dài.

2. c lng di .II / đo độ dài.

1, Tỡm hiu dng c đo độ dài.

2. o di .

III / CCH đo độ dài.TaiLieu.VNRỳt ra kết luận :

•C6: Khi đo độ dài cần :

•a ) Ước lượng ( 1 )…………. cần đo

•b ) Chọn thước có ( 2 )……… và có

( 3 )……….. thích hợp .

c) Đặt thước ( 4 )…………. Độ dài cần

đo sao cho một đầu của vật ( 5 )

……………… vạch số 0 của thước .

d) Đặt mắt nhìn theo hướng ( 6 )

………….. với cạnh thước ở đầu kia

của vật .

e )Đọc và ghi kết quả đo theo vạch

chia ( 7 ) …………….. với đầu kia của

vật .

TaiLieu.VN-ĐCNN

-độ dài

-GHĐ

-vng góc

-dọc theo

-gn nht

-ngang bng viTIT 1: O DI

I/ Đơn vị đo độ dài.

1, Ôn lại một số đơn vị đo ®é dµi.

2. Ước lượng độ dài .II / ®o ®é dài.

1, Tỡm hiu dng c đo độ dài.

2. o di .

III / CCH đo độ dài.

( 1 ) dài

( 2 ) GHĐ( 3 ) ĐCNN

( 4 )dọc theo

( 5 ) ngang bằng với-( 6 )vng góc

( 7 )gần nht

TaiLieu.VNTIT 1: O DI

I/ Đơn vị đo độ dài.

1, Ôn lại một số đơn vị đo độ dài.

2. c lng di .II / đo độ dài.

1, Tỡm hiu dng c đo độ dài.

2. o di .

III / CCH đo độ dài.

IV / VN DNG .TaiLieu.VNC7:TaiLieu.VNC7: Chn C

C8:TaiLieu.VNC8: Chọn C

C9

a) l = 7cm

b) l = 7cm

c) l = 7cmTaiLieu.VNC10TaiLieu.VNTỔNG KẾT BÀITaiLieu.VNHƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :

a) Bài vừa học :

-Nắm lại toàn bộ nội dung trong phần Tổng kết .

-Làm các Bài tập : 1-2.1; 1-2.3;1-2.7; 1-2.15; 1-2.17 1-2.23 SBT.b) Bài vừa học :TIẾT 2: BÀI 3: ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG-Ơn lại đơn vị Đo thể tích đã học ở Tiểu học .

-Đọc trước bài học và kẻ Bảng 3.1 vào vở học .TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1/ Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×