Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
C8.Hãy đọc thể tích đo theo các vị trí mũi tên chỉ bên ngoài bình chia độ

C8.Hãy đọc thể tích đo theo các vị trí mũi tên chỉ bên ngoài bình chia độ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Rút ra kết luận:

C9: Chọn từ thích hợp trong khung

để điền vào chỗ trống các câu sau:Khi đo thể tích chất lỏng bằng

bình chia độ cần:

thể tích cần đo.

a) Ước lượng ..................- ngang

- gần nhất

- thẳng đứng

- thể tích

- GHĐ

- ĐCNNĐCNN

b) Chọn bình chia độ có.......GHĐ

và..........

thích hợp.

thẳng đứng

c) Đặt bình chia độ.....................

ngang

d) Đặt mắt nhìn............với

độ cao mực chất lỏng trong

bình

gần nhất

e) Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia...............

với mực chất lỏng .3. Thực hành:Đo thể tích nước chứa trong hai bình

a) Chuẩn bị: - Bình chia độ.

-Hai chai nhựa đựng nước khác nhau

b) Tiến hành đo:

- Ước lượng thể tích nước chứa trong hai chai và ghi kết

quả vào bảng 3.1

- Đo thể tích của nước đựng trong hai chai bằng bình chia

độ, ghi kết quả vào bảng 3.1Vật cần đoNước trong

bình 1

Nước trongDụng cụ đo

GHĐ ĐCNNThể tích

Thể tích đo

ước lượng được (cm3)

(l)Ghi nhớ

. Đơn vị đo thể tích là mét khối ( kí hiệu m3)

. Đo thể tích chất lỏng thường dùng đơn vị lít.

. Đơn vị đo thể tích thường dùng trong y tế là cc

1dm3 = 1l = 1000 ml = 1000cc

. Để đo thể tích chất lỏng ta dùng bình chia độ hay dùng can, ca,

chai lọ ... đã biết trước dung tích (thể tích)

Cách đo thể tích bằng bình chia độ:

a. Ước lượng thể tích cần đo.

b. Chọn bình chia độ có GHĐ và ĐCNN thích hợp

c. Đặt bình chia độ thẳng đứng.

d. Đặt mắt nhìn ngang với độ cao mực chất lỏng trong bình chia

độ

e. Đọc và ghi kết quả theo vạch chia gần nhất với mực chất lỏngDẶNDÒ

+ Học thuộc phần ghi nhớ, học bài kết hợp với liên

hệ thực tế

+ Sưu tầm các chai lọ có ghi dung tích rồi thực hiện

cách đo thể tích chất lỏng.

+ Làm bài tập 3.1 đến 3.7 SBT

+ Mỗi em mang theo sợi chỉ buộc vào một bu lông.

+Đọc trước nội dung bài 4 và kẽ sẵn bảng 4.1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C8.Hãy đọc thể tích đo theo các vị trí mũi tên chỉ bên ngoài bình chia độ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×