Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trong thực tế còn có một số đơn vị đo độ dài khác như:

Trong thực tế còn có một số đơn vị đo độ dài khác như:

Tải bản đầy đủ - 0trang

C1.Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống

sau:

10

1m = ………dm.

10

1cm =………..mmTaiLieu.VN100

1m =…………cm

1000

1km =…………m2. Ước lượng độ dài

C2.Hãy ước lượng độ dài 1m trên cạnh bàn. Dùng

thước kiểm tra xem có đúng khơng?

Chiều dài ước lượng là lư =………………

Chiều dài đo bằng thước là l =………………C3.Hãy ước lượng độ dài gang tay em . Dùng

thước kiểm tra xem có đúng không?

Chiều dài ước lượng là lư =………………

Chiều dài đo bằng thước là l =………………TaiLieu.VNII. Đo độ dài

1. Tìm hiểu dụng cụ đo độ dàiTaiLieu.VNHãy quan sát: Đây là các loại thước nào?

Thước kẻThước dây( thước cuộn)Thước gấpTaiLieu.VNTaiLieu.VNThước dâyTaiLieu.VNTìm GHĐ và ĐCNN của thước sau:GHĐ là…………….

ĐCNN là………………..TaiLieu.VNTìm GHĐ và ĐCNN của thước sau:GHĐ là…………….

ĐCNN là………………..TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong thực tế còn có một số đơn vị đo độ dài khác như:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×