Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ước lượng độ dài

Ước lượng độ dài

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. Đo độ dài

1. Tìm hiểu dụng cụ đo độ dàiTaiLieu.VNHãy quan sát: Đây là các loại thước nào?

Thước kẻThước dây( thước cuộn)Thước gấpTaiLieu.VNTaiLieu.VNThước dâyTaiLieu.VNTìm GHĐ và ĐCNN của thước sau:GHĐ là…………….

ĐCNN là………………..TaiLieu.VNTìm GHĐ và ĐCNN của thước sau:GHĐ là…………….

ĐCNN là………………..TaiLieu.VNC6. Có 3 thước đo sau đây:

- Thước có GHĐ 1m và ĐCNN là 1cm.

- Thước có GHĐ 20cm và ĐCNN là 1mm.

20cm

a/

Nên

dùng

thướcGHĐ…….

để

đo

chiều

- Thước có GHĐ 30cm và ĐCNN là 1mm.

rộng

cuốndùng

sáchthước

Vật línào

6? để đo:

Hỏi nên

30cm

b/

Nên

dùng

thướcGHĐ…….

a/ Chiều rộng cuốn sách Vật lí 6?để đo chiều dài

cuốn

sáchdài

Vậtcuốn

lí 6? sách Vật lí 6?

b/ Chiều

1m

c/

Nên

dùng

thướcGHĐ…….

để đo chiều dài

c/ Chiều dài của bàn học?

của bàn học?TaiLieu.VN2. Đo độ dài

Đo chiều dài của bàn học và đo bề dày cuốn sách

Vật lí 6?

a/ Chuẩn bị : - 1 thước dây, 1 thước kẻ học sinh.

b/ Tiến hành đo:

-Ước lượng độ dài cần đo.

- Chọn dụng cụ đo: xác định GHĐ và ĐCNN của dụng

cụ đo.

-Đo độ dài 3 lần, ghi kết quả vào bảng, rồi tính giá trị

l1 + l 2 + l3

trung bình:l=TaiLieu.VN3Bảng kết quả đo độ dài

Độ dài vật

cần đo

l1Độ dài

ước

lượngChiều dài

bàn học của …..cm

em

Bề dày

cuốn sách

VL6TaiLieu.VN….mmChọn dụng cụ đo độ dàiTên

thướcGHĐĐCNNKết quả đo (cm)

Lần

1Lần

2Lần

3l1l2l3l=l1 + l 2 + l3

3TaLàm

đo bềcách

dày nào

của vài

quyển

rồibềchia

để đo

được

dày

cho số

quyển.

quyển

SGK

Vật lí 6?Vật l

Vậ í 6

Vt ậltí l6í

Vật l6í 6TaiLieu.VNGhi nhớ

Đợn vị đo độ dài hợp pháp của nước Việt

Nam là mét ( m).

Khi dùng thước đo, cần biết GHĐ và ĐCNN

của thước.TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ước lượng độ dài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×