Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cách dùng cân Rôbecvan để cân một vật.

Cách dùng cân Rôbecvan để cân một vật.

Tải bản đầy đủ - 0trang

C10: Hãy thực hiện phép cân một vật nào

đó bằng cân Rôbécvan.

3. Các loại cân khác .

C11: Hãy chỉ trên hình 5.3, 5.4, 5.5, cân nào

là cân đồng hồ, cân tạ, cân đòn, cân y tế.TaiLieu.VNTaiLieu.VNNext Steps

II. VẬN DỤNG:

C12: Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của cái cân mà

em(hoặc gia đình em) thường dùng và dùng cân

đó để xác định khối lượng của một ống bơ gạo có

ngọn. Nếu có thể, hãy so sánh kết quả của em với

kết quả đo của các bạn khác trong tổ.

C13: Trước một cái cầu có biển báo giao thơng trên

có ghi 5T (h5.7). Số 5T có ý nghĩa gì?TaiLieu.VNGHI NHỚTaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cách dùng cân Rôbecvan để cân một vật.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×