Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đơn vị khối lượng

Đơn vị khối lượng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các đơn vị khối lượng khác :

• Tấn, tạ, yến, hg, dag, g, mg

• SGK (Tr – 19)TaiLieu.VN1kg = 1000g

1hg = 1 lạng = 100g

1 tấn = 1000kg

Miligam (mg) : 1g = 1000mg

1tạ = 100kgII. ĐO KHỐI LƯỢNG :

1. Tìm hiểu cân Rơbécvan:

C7 : Hình 5.2TaiLieu.VN2. Cách dùng cân Rơbecvan để cân

một vật.

C9 : Thoạt tiên, phải điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân

phải nằm thăng bằng, kim cânchỉ đúng vạch giữa (vị trí số

0). Đó là việc (1)……………..……..Đặt (2)

…………….........lên đĩa cân bên trái. Đặt lên đĩa cân bên

kia một số (3)……………………có khối lượng phù hợp và

điều chỉnh con mã sao cho đòn cân nằm (4)………………,

quả cân kim cân nằm (5) …………………..bảng chia độ. Tổng khối

lượng của các (6) ……………………trên đĩa cân cộng với

số chỉ của con mã sẽ bằng khối lượng của (7)……………quả cân

TaiLieu.VNvật đem cânvật đem cân

đúng giữađiều chỉnh số 0

thăng bằngC10: Hãy thực hiện phép cân một vật nào

đó bằng cân Rơbécvan.

3. Các loại cân khác .

C11: Hãy chỉ trên hình 5.3, 5.4, 5.5, cân nào

là cân đồng hồ, cân tạ, cân đòn, cân y tế.TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đơn vị khối lượng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×