Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Rút ra kết luận:

Rút ra kết luận:

Tải bản đầy đủ - 0trang

III.VẬN DỤNG

C4:

Nhiệt độ

(0C)

64

2

Thời gian

(phút)0

-2

-40

7123456Đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian

của nước đá.

TaiLieu.VNNhiệt độ, dạng đường biểu diễn và thể của băng phiến

Yêu cầu

Thời gian

Từ phút 0 –phút thứ 1Nhiệt độ của

băng phiếnDạng đường

biểu diễnThể tích của

băng phiếnTăngNằm nghiêngRắnTừ phút 1 – phút 4Không đổiNằm ngangRắn và lỏngTừ phút 4 – phút 7TăngNằm nghiêngLỏngTaiLieu.VNC5: Trong việc đúc tượng đồng, có những q trình

chuyển thể nào của đồng?

-Khi nung đồng trong lò đúc, đồng chuyển từ

thể rắn sang thể lỏng.

-Đổ đồng trong khuôn đúc, đồng chuyển từ thể

lỏng sang thể rắn.TaiLieu.VNTaiLieu.VNCÂU HỎI, BÀI TẬP CỦNG CỐ:

Câu 1: Trong thời gian sắt đơng đặc nhiệt độ của nó

như thế nào?

A.Tăng dần.

B.Giảm dần

C.Lúc đầu tăng, lúc sau giảm

D. Không đổi

Câu 2: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào

không liên quan đến sự đông đặc?

A. Cho khay nước vào tủ lạnh

B. Thép mỏng để nguội trong khuôn đúc.

C. Đúc một cái chuông đồng.

D. Sản xuất muối từ nước biển.

TaiLieu.VNHƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

-Học thuộc phần kết luận, làm bài tập 24-25.4

24-25.6 và 24-25.14(SBT)

Hướng dẫn bài 24-25.14:Tại sao các nước hàn đới

chỉ có thể dùng nhiệt kế rượu mà khơng dùng

nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ ngồi trời?

+Nước hàn đới nhiệt độ rất thấp, thấp hơn nhiệt độ

đơng đặc của thủy ngân.

+Dùng nhiệt kế rượu có nhiệt độ đơng đặc là -1170C

để đo nhiệt độ khơng khí.

TaiLieu.VN-Xem trước bài 26: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

-Câu hỏi chuẩn bị:

1.Sự bay hơi là gì?

2.Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào những yếu tố nào?

3.Tại sao khi nước đổ trên sàn nhà người ta thường

quét cho nước loang rộng ra?TaiLieu.VNCÁM ƠN QUÝ THẦY (CÔ) CÙNG TẤT CẢ CÁC

EM HỌC SINH

CHÚC CÁC EM LUÔN NGOAN VÀ HỌC GIỎITaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Rút ra kết luận:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×