Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân tích kết quả thí nghiệm:

Phân tích kết quả thí nghiệm:

Tải bản đầy đủ - 0trang

BẢNG 25.1Thời gian nguộiNhiệt độ (0C)Thể rắn hay lỏng086Lỏng184Lỏng282Lỏng381Lỏng480Lỏng và rắn580Lỏng và rắn680Lỏng và rắn780Lỏng và rắn879Rắn977Rắn1075Rắn1172Rắn1269Rắn1366Rắn1463Rắn1560Rắn(phút)TaiLieu.VNNhiệt

độ

(0C)86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64Thời

gian

(phút)63

62

61TaiLieu.VN60 0123456789101112131415Nhiệt

độ

(0C)86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64Thời

gian

(phút)63

62

61TaiLieu.VN600123456789101112131415Căn cứ vào đường biểu diễn để trả lời các câu hỏi C1 , C2 , C3.C1 :800 C băng phiến bắt đầu đông đặcC2 , C3 :Yêu cầu

Thời gianDạng của

đường biểu diễnNhiệt độ của

băng phiếnThể tích của

băng phiếnTừ phút 0 –phút thứ 4Nằm nghiêngGiảmLỏngTừ phút 4 – phút 7Nằm ngangKhông đổiRắn và lỏngTừ phút 7 – phút 15Nằm nghiêngGiảmRắnTaiLieu.VN3.Rút ra kết luận:

-Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự

đông đặc.

-Phần lớn các chất đông đặc ở nhiệt độ xác

định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ đơng đặc

-Trong suốt thời gian đơng đặc nhiệt độ của vật

khơng thay đổi.

Nóng chảy (ở nhiệt độ xác định)RắnTaiLieu.VNĐông đặc (ở nhiệt độ xác định)LỏngIII.VẬN DỤNG

C4:

Nhiệt độ

(0C)

64

2

Thời gian

(phút)0

-2

-40

7123456Đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian

của nước đá.

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích kết quả thí nghiệm:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×