Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực hành : Đo thể tích vật rắn

Thực hành : Đo thể tích vật rắn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiết 3 : Bài 4

ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHƠNG THẤM NƯỚCBẢNG 4.108/14/19TaiLieu.VNVật

cần

đo

thể

tíchDụng cụ đoThể Thể

tích tích

ước

đo

GHĐ ĐCN lượng được

N

(cm3) (cm3)7Tiết 3 : Bài 4

ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHƠNG THẤM NƯỚCII. Vận dụng :

C4 : Nếu dùng ca thay cho bình tràn và bát to thay

cho bình chứa để đo thể tích của vật như ở hình

4.4 thì cần phải chú ý điều gì?

- Lau khơ tơ.

- Chú ý khơng được rơi nước ra ngồi khi lấy ca

ra khỏi bát.

- Cẩn thận khi đổ nước từ tơ vào bình chia độ

08/14/19TaiLieu.VN8Tiết 3 : Bài 4

ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHƠNG THẤM NƯỚCC5: Tự làm bình chia độ : Dán băng

giấy trắng chai nhựa (cốc), dùng bơm

tiêm bơm 5cm3 nước vào chai, đánh

dấu mực nước và ghi 5cm3 vào băng

giấy. Tiếp tục làm như vậy và ghi

10cm3, 15cm3 .... Cho đến khi đầy

bình.

08/14/19TaiLieu.VN9Tiết 3 : Bài 4

ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHƠNG THẤM NƯỚCTỔNG KẾT BÀI HỌC

Thể tích vật rắn bất kì khơng thấm nước có thể đo

được bằng cách :

a) (1) Thả chìm vật đó vào chất lỏng đựng trong

bình chia độ. Thể tích của phần chất lỏng (2)

dâng lên bằng thể tích của vật.

b) Khi vật rắn khơng bỏ lọt bình chia độ thì (3) thả

vật đó vào trong bình tràn. Thể tích của phần

chất lỏng (4) tràn ra bằng thể tích của vật08/14/19TaiLieu.VN10BÀI TẬP CỦNG CỐ

Câu 1 : Cách đo thể tích vật rắn khơng thấm bỏ lọt bình chia độ

sau đây đúng?

A. Thả chìm vật đó vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể

tích của phần chất lỏng dâng lên bằng thể tích của vật.

B. Thả vật đó vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích

của phần chất lỏng dâng lên bằng thể tích của vật.

C. Chặt vật đó làm nhiều miếng nhỏ rồi thả từng miếng vào

chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích của từng phần

chất lỏng dâng lên cộng lại bằng thể tích của vật.

D. Các câu A, B, C đều sai

08/14/19TaiLieu.VN11BÀI TẬP CỦNG CỐ

Câu 1 : Cách đo thể tích vật rắn khơng thấm khơng bỏ

lọt bình chia độ sau đây đúng?

A. Thả chìm vật đó vào trong bình bình chia độ. Thể

tích phần chất lỏng tràn ra bằng thể tích của vật.

B. Thả chìm vật đó vào chất lỏng đựng trong bình tràn.

Thể tích của phần chất lỏng tràn ra bằng thể tích của

vật.

C. Chặt vật đó làm nhiều miếng nhỏ rồi thả từng miếng

vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích của

từng phần chất lỏng dâng lên cộng lại bằng thể tích

của vật.

D. Tất cả A, B, C đều đúng

08/14/19TaiLieu.VN12DẶN DÒ

 Làm cácbài tập: 4.1 – 45

 Học bài và xem trước bài 508/14/19TaiLieu.VN13Xin kính chúc

Q thầy, q cơ sức khỏe và hạnh

phúc,

chúc các em có nhiều tiến bộ.08/14/19TaiLieu.VN14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực hành : Đo thể tích vật rắn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×