Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động 3. Báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ ở các góc.

Hoạt động 3. Báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ ở các góc.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hướng dẫn về nhà

Y/c HS làm các BT: 1 , 2, 3 , 4 , 5 ( HS khá làm BT 6 )

2.5.5. Một số hình ảnh bài dạy

Tham gia hoạt động học tập góc trải nghiệm21Tham gia hoạt động học tập góc phân tíchTham gia hoạt động học tập góc quan sát223. Kết quả

Kết quả điều tra học sinh dưới hình thức các phiếu điều tra và bài kiểm tra tại

lớp thứ 2 dạy theo phương pháp góc như sau:

TS

Giỏi

Khá

TB

Yếu

24

6 =25%

12 =50%

6=25%

0

Mức độ ham thích của học sinh đối bộ mơn

TS HS

24Mức độ

Khơng thích

0Bình thường

4= 16,7%Thích

8= 33,3%Rất thích

12=50%Rõ ràng sau khi được tham gia tiết học hóa học mà chính bản thẩn học sinh

được thảo luận nhóm và trải nghiệm thì mức độ ham thích bộ mơn của học sinh có

sự gia tăng 33,3%mức độ thích và 50%mức độ là rất thích) so với lúc khảo sát khi

chưa tiến hành thực nghiệm (có 13% mức độ thích và 4,3% mức độ rất thích). Từ

đó chất lượng học sinh qua khảo sát bài kiểm tra cũng tăng lên, cụ thể Giỏi khá

75% so với lớp dạy theo phương pháp truyền thống chỉ có 21,7% khá giỏi.

Ý kiến của HS về giờ học có sử dụng PPDH theo góc

Rất thích

23Số HS

10Tỉ lệ %

41,7%Thích833,3%Bình thường625,0%Khơng thích00Đa số các em HS đều cho rằng phương pháp này rất hay, bổ ích, phát huy tính

tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, giúp cho các em được tranh luận, thảo

luận và rèn khả năng nói trước đám đơng.

Như vậy, việc áp dụng phương pháp dạy học theo góc nói riêng và các

phương pháp kĩ thuật dạy học nói chung có hiệu quả lớn đến chất lượng học sinh,

giúp gia tăng sự ham thích môn học của học sinh.

4. Rút ra bài học kinh nghiệm

Sau một thời gian tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu tôi đã thực hiện các nhiệm

vụ đề ra, cụ thể là:

Đề xuất nội dung dạy học có thể áp dụng PPDH theo góc. Áp dụng quy trình thiết kế

và tổ chức giờ dạy theo PPDH theo góc bài Nhơm – hóa học 9.

Đã tiến hành thực nghiệm, kiểm tra kết quả, sau đó xử lý kết quả thực nghiệm

và phân tích kết quả thu được.

Kết quả điều tra ý kiến của HS cho thấy đa số các em đều yêu thích PPDH mới

này, đề nghị áp dụng vào q trình dạy học học phần tiếp theo.

Kết quả thực nghiệm sư phạm chứng tỏ việc sử dụng phương pháp dạy học

theo góc trong mơn hóa học ở trường THCS là cần thiết, phát huy được tính tự học

của học sinh, có thể áp dụng vào giảng dạy một số nội dung khác của chương trình

hóa học THCS, góp phần nâng cao chất lượng giờ học mơn hóa học cũng như rèn

luyện kỹ năng học cho HS.

Bản thân tơi cũng đã tích lũy được nhiều kiến thức về lí luận phương pháp dạy

học Hóa học, lí luận phương pháp dạy học hiện đại, biết và hiểu rõ hơn về các PPDH

mới, trong đó có PPDH theo góc. Hy vọng đây sẽ là một tư liệu có ích cho tơi và các

GV khác trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu các học phần tiếp theo của chương

trình hóa học phổ thơng.

C. Phần kết luận, kiến nghị

I. Kết luận

Dạy học theo goc là một trong những PPDH tích cực cần được phát triển vì đó

là phương pháp phát huy tốt tính chủ động sáng tạo của học sinh. Khi làm việc theo

nhóm, học sinh và giáo viên đều gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, nếu

giáo viên biết cách chia nhóm, tổ chức luân chuyển các góc hợp lý và điều khiển

hoạt động thì sẽ phát huy được các mặt mạnh, khắc phục mặt yếu của phương pháp

từ đó nâng cao hiệu quả dạy học.

24Trong quá trình giảng dạy và áp dụng tôi thấy đề tài này đã nêu được tương

đối đầy đủ lí thuyết và có nhiều ví dụ minh hoạ phương pháp

Với kinh nghiệm của mình tơi mới chỉ sưu tầm và bước đầu thiết kế được

một số giáo án phần này, có thế cón thiếu sót. Mong rằng các bạn đóng góp ý kiến

và bổ sung để đề tài được áp dụng rộng rãi hơn. Góp phần thực hiện được yêu cầu

đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong giai đoạn tới.

II. Kiến nghị với phòng GD&ĐT và nhà trường

Từ các kết quả nghiên cứu của đề tài, để hoạt động ngoại khóa hóa học được quý

thầy cô quan tâm và tổ chức hiệu quả chúng tôi có một số kiến nghị sau:

2.1. Với phòng Giáo dục & Đào tạo

- Tổ chức các buổi tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp dạy học cho giáo

viên.

- Đầu tư cung cấp tư liệu về phương pháp dạy học ở các trường.

2.2. Với trường

- Ban giám hiệu, tổ chuyên môn có sự chỉ đạo nội dung, chương trình hoạt

động đổi mới phương pháp dạy học cho giáo viên.

- Có phương án khuyến khích, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên

về mặt tâm lí cũng như cơ sở vật chất để giáo viên hứng thú trong việc đổi mới

phương pháp.

- Tổ chức các buổi chuyên đề về phương pháp dạy học để giáo viên học hỏi,

rút kinh nghiệm lẫn nhau.D. Tài liệu tham khảo- Phụ lục.

I. Tài liệu tham khảo

25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động 3. Báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ ở các góc.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×