Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Nội dung nghiên cứu

II. Nội dung nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Hoạt động đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS chưa mang lại kết

quả cao. Truyền thụ tri thức một chiều vẫn là chủ đạo.

- Số giáo viên thường xuyên chủ động phối hợp áp dụng các phương pháp

dạy học phát huy tính tích cực chưa nhiều.

- Dạy học vẫn nặng về truyền thụ kiến thức lý thuyết. Việc rèn kỹ năng

sống, kỹ năng giải quyết các tính huống thực tiễn cho học sinh chưa được quan

tâm.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin, các phương tiện dạy học chưa được

rộng rãi.

- Hoạt động kiểm tra đánh giá chưa được khách quan, chính xác.

- Giáo viên dạy còn mang nặng quan điểm thi gì, học đó.

- Lý luận về các phương pháp dạy học tích cực chưa được nghiên cứu sâu,

nên áp dụng còn chưa đạt hiệu quả.

- Chỉ chú trọng đến đánh giá cuối kì, chưa chú trọng dến đánh giá thường

xuyên và kỹ năng vận dụng vào thực tiễn của học sinh.

2. Các giải pháp

2.1.Quy trình thực hiện học theo góc

Giai đoạn 1: Chuẩn bị

Theo tơi bước chuẩn bị rất quan trọng, nó là khâu để giáo viên hình thành cách

thức tổ chức tiết học, cách xử lí các tình huống xảy ra. Trong giai đoạn này giáo

viên chuẩn bị theo các bước sau:

Bước 1. Xem xét các yếu tố cần thiết để học theo góc đạt hiệu quả

- Lựa chọn nội dung bài học phù hợp : Khơng phải bài học nào cũng có thể

tổ chức cho HS học theo góc có hiệu quả. Tùy theo môn học, dạng bài học, GV cần

cân nhắc xác định những nội dung học tập sao cho việc áp dụng dạy học theo góc

có hiệu quả hơn so với việc sử dụng phương pháp dạy học khác. Trong quá trình

dạy trường THCS Thị trấn Bình Liêu tơi thấy có thể áp dụng trong những bài có

các mục kiến thức độc lập nhau, không liên quan đến nhau, và thời lượng nghiên

cứu các mục ngang nhau, trong bài có các hoạt động trải nghiệm khác nhau thì

càng gây hứng thú cho học sinh.

- Thời gian học tập : Việc học theo góc khơng chỉ tính đến thời gian học sinh

thực hiện nhiệm vụ học tập mà GV cần tính đến thời gian GV hướng dẫn giới

thiệu, thời gian HS lựa chọn góc xuất phát, thời gian HS ln chuyển góc,…vì

phương pháp này cần nhiều thời gian, thường các tôi dạy hay bị thiếu thời gian,

trong 45 phút bị khống chế thời gian như vậy giáo viên và học sinh hơi bị gò bó,

chính vì vậy giáo viên cần căn chỉnh thời gian tính tốn làm sao hợp lí, ví dụ như

7tơi thường giảm bớt các nội dung trong một góc, tránh quá 7 phút sẽ không đủ cho

các hoạt động sau này.

- Không gian lớp học : Nếu không gian lớp học q nhỏ sẽ khó có thể bố trí

các góc/khu vực học tập riêng biệt. Tuy nhiên ở trương Thị trấn Bình Liêu thì

khơng gian lớp cũng khơng rộng, chính vì vậy giáo viên nên tận dụng khơng gian

xung quanh lớp học, tường để dán bảng nhóm, dụng cụ học sinh không liên quan

tới bài học yêu cầu để gọn gàng.

- Sĩ số : Nếu số lượng học sinh q đơng thì GV sẽ gặp nhiều khó khăn trong

việc tổ chức và quản lý các hoạt động học tập của HS ở mỗi góc.

- Ý thức và khả năng học độc lập của học sinh : Mức độ tự định hướng và

mức độ học độc lập của học sinh như thế nào chỉ có thể trả lời một cách thỏa đáng

khi tổ chức cho HS học theo góc. Khả năng tự định hướng, tính tự giác của học

sinh càng cao thì việc tổ chức lớp học theo góc càng thuận tiện. Chính vì vậy để tất

cả học sinh cùng hoạt động, mỗi học sinh trong nhóm phải cùng giúp đỡ nhau thì

giáo viên nên ra bài kiểm tra sau mỗi tiết, điểm của các thành viên sẽ liên quan đến

nhau, như vậy các em sẽ có nghĩa vụ làm sao cho các bạn trong nhóm hiểu.

Bước 2. Xác đinh nhiệm vụ và hoạt động cụ thể cho từng góc

- Đặt tên góc sao cho thể hiện rõ đặc thù của hoạt động học tập ở mỗi góc và

hấp dẫn với HS. Có thể tạo màu sắc cho mỗi góc cũng có tác dụng tác động đến

tinh thần học của học sinh, vì Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, màu sắc môi

trường ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức Ví dụ như: màu xanh dương giúp ta cảm

thấy bình tĩnh hơn, màu vàng kích thích sự sáng tạo, màu đỏ tạo cảm giác hưng

phần, màu xanh lá sẽ giảm căng thẳng và dịu mắt, màu trắng sẽ giúp không gian

của bạn có cảm giác rộng hơn. Từng màu sắc sẽ có những tác động riêng biệt, do

đó chúng ta có thể vận dụng và phối hợp chúng với nhau để tạo ra những không

gian phù hợp cho từng công việc cụ thể, giúp ta đạt được năng suất làm việc cao

nhất.

- Thiết kế nhiệm vụ ở mỗi góc, quy định thời gian tối đa cho hoạt động ở mỗi

góc và các cách hướng dẫn để học sinh chọn góc, luân chuyển góc cho hiệu quả

(nếu bài học yêu cầu học sinh học theo hệ thống quay vòng các góc). Nhiệm vụ

mỗi góc cần phù hợp với tên của góc, nhiệm vụ nên ghi vào phiếu học tập của các

nhóm, cách di chuyển cũng nên ghi rõ trong mỗi nhóm để tránh học sinh di chuyển

lộn xộn.

- Biên soạn phiếu học tập, văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ, bản hướng

dẫn tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng, đáp án, phiếu hỗ trợ học tập ở các mức độ

khác nhau (nếu cần),….

Ví dụ : Văn bản hướng dẫn cần đề cập đến các việc sau :

+ Những nhiệm vụ HS phải làm và nhiệm vụ HS có thể làm.

8+ Ai sẽ chữa bài tập.

+ Có thể tìm tài liệu cần thiết ở đâu.

+ HS làm bài tập cá nhân hay theo nhóm.

+ Sản phẩm HS cần có sau hoạt động tại góc này.

+...

- Xác định và chuẩn bị những thiết bị, đồ dùng, phương tiện cần thiết cho HS

hoạt động.

Giai đoạn 2. Tổ chức cho HS học theo góc

Bước 1. Sắp xếp khơng gian lớp học

- Bố trí góc/khu vực học tập phù hợp với nhiệm vụ, hoạt động học tập và phù

hợp với không gian lớp học. Việc này cần tiến hành trước khi có tiết học.

- Đảm bảo có đủ tài liệu phương tiện, đồ dùng học tập cần thiết ở mỗi góc.

- Lưu ý đến lưu tuyến di chuyển giữa các góc.

Bước 2. Giới thiệu bài học/nội dung học tập và các góc học tập

- Giới thiệu tên bài học/nội dung học tập; Tên và vị trí các góc.

- Nêu sơ lược nhiệm vụ mỗi góc, thời gian tối đa thực hiện nhiệm vụ tại các

góc.

- Dành thời gian cho HS chọn góc xuất phát , GV có thể điều chỉnh nếu có quá

nhiều HS cùng chọn một góc.

- GV có thể giới thiệu sơ đồ luân chuyển các góc để tránh lộn xộn. Khi HS đã

quen với phương pháp học tập này, GV có thể cho HS lựa chọn thứ tự các góc (xem

sơ đồ dưới đây).Bước 3. Tổ chức cho HS học tập tại các góc

9- HS có thể làm việc cá nhân, cặp hay nhóm nhỏ tại mỗi góc theo yêu cầu của

hoạt động.

- GV cần theo dõi, phát hiện khó khăn của HS để hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

- Nhắc nhở thời gian để HS hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị luân chuyển

góc.

- Thêm góc học tập dành cho học sinh làm nhanh trước thời gian quy định để

tránh các em ngồi chơi, tạo luật cộng điểm khi tham gia góc phụ để tạo hứng thú

cho học sinh.

Bước 4. Tổ chức cho HS trao đổi và đánh giá kết quả học tập (nếu cần).

Thường tổ chức học sinh báo cáo kết quả, các đại diện nhận xét chéo.

Một số điểm cần lưu ý

- Tổ chức: Có nhiều hình thức tổ chức cho HS học theo góc. Ví dụ :

a. Tổ chức góc theo phong cách học dựa vào chu trình học tập của Kobl:b. Tổ chức học theo góc dựa vào việc hình thành các kỹ năng mơn

c. Tổ chức học theo góc liên hệ chặt chẽ với học theo hợp đồng trong đó bao

gồm các góc “phải” thực hiện và góc “có thể” thực hiện.

Đối với mơn hóa học thường sử dụng 4 góc:10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Nội dung nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×