Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 2: Mô hình hệ thống.

Phần 2: Mô hình hệ thống.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 2: cụm tín hiệu phát và thu. Khoảng phân tán là

Chúng ta sẽ xét mơ hình tiếp theo của các đáp ứng

A. Đáp ứng mảngTừ phương trình Maxwell, trường điện từ thơng qua mật độ dòngÁnh xạ ngược làCho một số hạt nguyên. Hạt này thường biểu diễn bởi hàm Green trong lý thuyếttrường điện từ. theo phụ lục I, ta khảo sát ra được :ở đâyhàm Greenđưa ra điện trường tại điểm quan sát k do mộtdòng điện tại điểm p. Có 3 điều kiện: trường xa ( far field) , trường giữa ( intermediate

6field) và trường gần ( near field). Chỉ có điều kiện trường xa tới trường bức xạ do nó tỉ lệ

nghịch với khoảng cách và do đó năng lượng tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách.

Với đáp ứng mảng phát, trường bức xạ tới phân phối dòng điện, nó đưa ra điều kiện đầu

của hàm Green:( hình 3) .Hình 3: Một mảng phát liên tụcKhoảng cách tham chiếu d0 đượ lựa chọn sao cho

. Sau đó chúng ta có cơng thức gần đúng:Và đáp ứng mảng là xấp xỉ:Và theo tính chất đảo nhau của ăng ten, đáp ứng mảng sẽ là:7tại tất cả các vị trí vectorCho tất cả các vị trí chuẩn hóa vector q trong khoảng khơng gian thu V r và trường tới từ

chiều

B. Đáp ứng cụm tán xạĐo lường kênh trong nhà chỉ ra phần vật lý được phân tán xung quanh chiều phát và thu

giống minh họa ở hình 1. Trong mơi trường trong nhà, cụm phản xạ có thẻ là kết quả của

sự phản xạ từ tường nhà hoặc trần nhà, tán xạ từ đồ gỗ, nhiễu xạ từ cửa mở, và truyền

thông qua vật liệu mềm. Bảng 1 chỉ ra sơ lược một số kết quả đo đạc :Theo phương pháp quan sát tia [21] và nhóm vào cụm [21], đáp ứng tán xạ:ở đâybiểu thị suy hao và phân cực ở phần jth. Đáp ứng này đã chỉ ra tính chất củamảng phụ thuộc. tuy nhiên, một số bất kỳ của của phần của mỗi cụm và do đó làm giảm

khả năng phân tích. Với đáp ứng tán xạ được kẹp và giữa đáp ứng mảng,h ành động

thông thường là đáp ứng đều đặn đắt ứng tán xạ, tuy nhiên, các đặc điểm của kênh sau đó

được trộn lẫn với các mảng ăng ten.

Thay vào đó, chúng ta tập trung vào mơ ta chỉ tiết kênh và đặc tính của kênh bởi

một tập cụm phản xạ. định nghĩa góc rắn của kênh:8Đó là góc rắn đối diện bởi cụm tán xạ được nhìn từ máy phát và thu tương ứng. tại máy

phát ( hoặc thu ),là phép chiếu của đám tán xạ lên hình cầu đơn vị xungquanh máy phát hoặc thu ( minh họa trên hình 4)Hình 4: Vùng bóng xám trên hình cầu đơn vị là góc rắn của kênh đối diện bởi đám tán xạ

minh họa bởi mảng phát.

Ví dụ: trong mơi trường tán xạ hồn tồn, góc rắn của kênh là 4pi, bề mặt của một hình

cầu đơn vị.9Phần 3: Các kết quả chính.

Đáp ứng kênh của trường xa xấp xỉ bằng:Vớilà điều kiện cần trongbậc tự do khơng gian là ràng buộc bởi hạtnguyênVới ăng ten lưỡng cực, đây là tương đương vớiở đây V có thể là khoảng không gian phát hoặc thu và Omega tương ứng với khoảng tán

xạ.

chúng ta xem xét phân tích như sau ( tương đương với phân tích giá trị đơn trong miền

khơng gian hữu hạn):Trong đó các giá trị,thỏa mãn:Giá trị đơn có nghĩa tạo bởi kích thước của các khơng gian con.Giá trị tối thiểu

của các chiều của không gian con phát và thu là kết quả của ăng ten lưỡng cực, với ăng

ten tam cực, ta có được

10Để hiểu được, chúng ta xem xét mảng tuyến tính trước.

A. Mảng tuyến tính lưỡng cựcTrong hệ tọa độ cầu, chiều lan truyềncó thể tính nhanh là

Theo tài liệu [14] ta có được

Và tương ứng với biến đổi Fourier, giống với ánh xạ giữa miền thời gian và tần số trong

kênh waveform.

Kích thước của không gian con là

Với WT>>1 và c1 là hằng số. thay vào mảng tuyến tính, khi hằng sốlà một số nguyên, kích thước của mảng giới hạn và xấp lỉ giới hạn vector sóng khơng gian con là

Với. Tuy nhiên,Landau đã chỉ ra khigiống hằng số hơn là các khoảng ( bảng 1). May mắn thay,chứa M, kích thước rất đơn giản:Với c2 là hằng số. Do đó, chiều của khơng gian con được tính lại theo cách tiếp cận chặt

chẽ hơn.

B. Mảng tròn lưỡng cực.Xem xét trên mảng tròn thơng qua mặt phẳng xy, có bán kính R được chuẩn hóa. Ta tính

nhan được vị trí vector p trong hệ tọa độ cầu, nhân nguyên trong công thức (14) trở thành

tại

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 2: Mô hình hệ thống.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×