Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tuần: 16 Ngày: 16/12/2016 Tiết: 32

Tuần: 16 Ngày: 16/12/2016 Tiết: 32

Tải bản đầy đủ - 0trang

TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN ALỚP: 4/3+ Chuẩn bị bài tt.Giáo viênNguyễn Văn TuấnTRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN ATuần: 16LỚP: 4/3KẾ HOẠCH BÀI HỌC

Môn: Tập làm văn

BÀI: LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT

Ngày: 16/12/2016

Tiết: 32I.Mục tiêu:

- Dựa vào dàn ý đã lập trong bài tập làm văn tuần 15.

- Viết được bài văn miêu tả đồ chơi mà em thích đủ 3 phần: Mở bài, thân bài và kết

luận.

- u thích học mơn tiếng việt.

II. Chuẩn bị:

- GV:SGK, SGV.

- HS: SGK, vở.

III. Các hoạt động dạy – học:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

* Hoạt động 1: HS nắm được yêu cầu

bài.

- Đính đề bài lên bảng.

- Cho HS xây dựng kết cấu 3 phần của

bài.

- Yêu cầu.

+ Em sẽ mở bài theo kiểu nào?+ Một bài văn tả đồ vật có những phần

nào?

* Hoạt động 2: HS viết được bài văn tả

đồ vật có đủ 3 phần.

- Theo dõi giúp đỡ HS yếu.

- Cho HS đọc bài làm.

- Chấm một số bài.

- Khen HS viết bài hay.

. Củng cố, dặn dò:

- Viết bài văn tả đồ vật theo ý thích.

- Giao việc.HOẠT ĐỘNG CỦA HS

* Cá nhân - Cả lớp.

+ Đọc dàn bài đã chuẩn bị trước.

+ Mở bài.

+ Thân bài.

+ Kết bài.

- Vài em nêu: Mở bài trực tiếp và gián tiếp.

- Đọc mở bài ở SGK.

- Đọc đoạn viết mẫu về thân bài.

- Đọc đoạn kết bài.

- Đọc bài mẫu.

- Suy nghĩ cách làm.

+ Mở bài.

+ Thân bài.

+ Kết bài.

* Nhóm - Cả lớp.

- Viết bài vào vở

- Lần lượt đọc bài làm.

- Nhận xét.

- Phát biểu.

- Nêu việc về nhà.

+ Tập kể câu chuyện nói về trung thực, thật

thà.TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN ALỚP: 4/3Giáo viênNguyễn Văn TuấnTRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN ATuần: 16LỚP: 4/3KẾ HOẠCH BÀI HỌC

Mơn: Kĩ thuật

BÀI: THÊU MĨC XÍCH ( tt )

Ngày: 16/12/2016Tiết: 16I.Mục tiêu:

- Biết cách thêu móc xích và ứng dụng của thêu móc xích.

- Các mũi thêu tạo thành những vòng chỉ móc nói tiếp tương dối đều nhau.Thêu

được ít nhất năm vòng móc xích,Đường thêu có thể bị dúm.

- Hứng thú học tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Mẫu, dụng cụ, qui trình thực hiện.

- HS: Dụng cụ, vở.

III. Các hoạt động dạy – học:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

:*Hoạt động 1: HS thêu được các mũi thêu móc

* Cá

xích

nhân.

đúng,

điều, đẹp.

- Đính quy trình thêu móc xích, u cầu HS - Quan sát qui trình.

nhắc lại các bước thêu móc xích.

- Nhắc lại các bước thực hiện.

+ Bước 1: Vạch dấu đường thêu.

- Nhận xét - Củng cố lại các bước thực hiện. + Bước 2: Thêu móc xích theo đường vạch

- Yêu cầu HS thực hiện trên vải.

dấu.

- Theo dõi.

- Làm việc cá nhân.

* Lưu ý: Giúp đỡ HS còn lúng túng.

- Thêu móc xích.

- Trình bày sản phẩm theo nhóm.

*Hoạt động 2: HS đánh giá được sản phẩm

của bạn và của mình.

- Đính tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm.* Cá nhân - Cả lớp.

- Vài em nêu tiêu chuẩn đánh giá.

+ Thêu đúng kĩ thuật.

+ Các vòng chỉ móc nối vào nhau như

chuổi móc xích và tương đối bằng nhau.

+ Đường thêu thẳng.

+ Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian.

- Đánh giá sản phẩm của bạn.

- Chọn sản phẩm đẹp.- Nhận xét - Khen HS hoàn thành tốt.

4. Củng cố, dặn dò:

- Cho HS nhắc lại các bước thực hiện.

- Giao việc.- Vài em nêu lại các bước.

- Nêu việc về nhà.

+ Thực hiện lại.

+ Chuẩn bị bài tt.TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN ALỚP: 4/3Giáo viênNguyễn Văn TuấnTRƯỞNG KHỐI DUYỆTBGH DUYỆTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tuần: 16 Ngày: 16/12/2016 Tiết: 32

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×