Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước về đất đai

Nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước về đất đai

Tải bản đầy đủ - 0trang

thẩm

quyền

1. Bảo đảm tính đúng thẩm

quyền

pháp lý

-Thẩm quyền ?

Thẩm quyền là tổng thể các

quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm

Thẩm quyền của các cơ quan

của cơ quan nhà nước có thẩm

quản lý nhà nước trong các lĩnh

quyền hoặc của người chức

vực được quy định trong các văn

trách

bản quy phạm pháp luật gọi là

thẩm quyền pháp lý.Điều 23, 24

Quốc

hộicấp

Chính

phủ

UB

Bộ

TNMTND

cácQuốc hội

Chính phủ

Bộ TNMT

HĐ ND các cấp

UB ND các cấpQuyết

định quy

hoạch,

Ban hành

pháp

luậtkếvềhoạch

đất

UBND

cáccủacấp

thực

hiện

Bộ

Tài nguyênMôi

trường

sử

dụng

đất

tỉnh,

thành

phố

đai,HĐND

quyếtcác

định

quy

hoạch,

kế

cấp

thực

hiện

quyền

đạiTrung

diện

chủ sởvà

hữu

chịu

trách

nhiệm

trước

trực

thuộc

ương

quy

hoạch

sửgiám

dụngsátđất

củathi cả

quyền

việc

hoạch,

kếphủ

hoạch

dụngquản

vào

về đất

đaitrong

vàsửquản

lýđấtnhà

chính

việcnước,

thực

hiện

quyền

giám

sát

hành

pháp

luật

đất

đai

tại

mục

đích

quốc

phòng,

an ninh,

nước

về

đai tại

địa

nhà

nước

vềđất

đất

tốiđịa

cao

đốiquản

vớilýviệc

quản

lý đấtthống

nhất

nhà

nước

về

phương

phương theo thẩm quyền

sử trong

dụngphạm

đất đai

đai

vi cảtrong

nước phạm viquy định tại Luật Đất đai

cả nước2. Đảm bảo sự quản lý tập trung thống nhất của

Nhà nước về đất đai

- Khơng có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào được tự ý

chiếm giữ, sử dụng đất đai của quốc gia.

- Nhà nước thống nhất quản lý về đất đai theo quy định

của pháp luật.

- Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan cấp dưới

phải phù hợp và không được mâu thuẫn với cơ quan

nhà nước cấp trên.3. Bảo đảm quản lý nhà nước về đất đai đúng quy

hoạch, kế hoạch đã được phê duyệtĐiều 4 Luật Đất đai 2013:

“Đất đai thuộc sở hữu toàn dân

do Nhà nước đại diện chủ sở

hữu và thống nhất quản lý”Lập quy hoạch ????Quyết định mục đích

sử dụngCấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đấtCho thuê4. Bốn là, nguyên tắc đảm bảo sự kết hợp hài

hòa giữa các lợi íchCộng

Nhà

đồng

nướcNgười SD

đấtNăm là, Nguyên tắc sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả,

bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích

chính đáng của người sử dụng đất.Mục têuct

n

ê

y

Ngu3. Phương pháp quản lý nhà nước về đất đai

và xây dựng

Phương pháp quản lý nhà nước

về đất đai và xây dựng là tổng

thể các biện pháp, cách thức

mà cơ quan quản lý nhà nước

có thẩm quyền sử dụng để tác

động đến đối tượng bị quản lýThống kê

Thu thập, xử

lý các thông tn

về đất đaiPhân loại

Tác động trực

tếp đến hành

vi của người

sử dụng đấtTốn học

Điều tra

XHHHành chính

Kinh tế

Giáo dục

thuyết phục

Cưỡng chếTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước về đất đai

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×