Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Rối loạn sinh lý sầu riêng

Rối loạn sinh lý sầu riêng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sượng trái, nhão cơm cháy cơmSượng trái, nhão cơm và cháy cơm là 3 rối loạn sinh lý phổ biến xảy ra trên trái cây sầu riêng.

Rối loạn sinh lý gây ra sự phát triển bất thường của thịt sầu riêng và do đó làm giảm chất lượng tổng thể của quả. 

Thơng thường khơng có triệu chứng bên ngồi và các bộ phận bị ảnh hưởng của thịt sầu riêng chỉ có thể được

nhìn thấy khi tách quả chín ra.Rối loạn sinh lý xảy ra trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển của quả. Chúng không phải

do mầm bệnh gây bệnh, côn trùng gây bệnh, tổn thương cơ học hoặc điều kiện bảo quản mà

là phản ứng với các điều kiện bất lợi như sức khỏe của cây, nước, hoặc thiếu hụt dinh dưỡng11.1.Sượng tráiSượng trái biểu hiện bởi phần thịt quả bị cứng lại, không vị ở trong cơm sầu riêng. Nó thường xảy ra khi

trái sắp chín và vẫn không được phát hiện cho đến khi tách quả.

Một nghiên cứu cho thấy rằng lượng mưa là tác nhân gây nên các rối loạn sinh lý của sầu riêng trong đó

có sượng trái và nhão cơm.  

Nghiên cứu cho thấy: “lượng mưa cao từ 200 mm trở lên trong thời gian vào cơm của sầu riêng gây ra tỷ

lệ sượng trái và nhão cơm cao nhất”. Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng lượng mưa làm cho cây đi đọt

non Sẽ cạnh tranh dinh dưỡng cần thiết của trái cây làm cho trái không đủ dinh dưỡng để phát triển hoàn

thiện.Một nghiên cứu khác cũng cho thấy: “người ta thu hoạch trái sầu riêng mongthong sau 106 và 113 ngày

sau đậu trái. Các trái sầu riêng ở 106 ngày có tỉ lệ sượng trái cao hơn so với thu hoạch ở 113 ngày”. Qua

đó, có thể thấy việc thu hoạch sớm so với chu kỳ sinh trưởng sẽ ảnh hưởng đến việc gây sượng trái.

Ngoài ra, để xác định liệu sự cạnh tranh trong việc đồng hóa giữa trái cây và các bộ phận khác của cây

hay không? Chẳng hạn như đi đọt non cũng liên quan đến sượng trái.

Cây sầu riêng sử dụng lưới che bóng trong 3 tuần trong thời gian 92-112 sau đậu trái thì cho thấy thấy

rằng các trái cây từ cây che bóng, thu hoạch sau113 ngày sau đậu trái có tỉ lệ sượng trái cao hơn ở cây

đối chứng. Như vậy, ánh sáng cũng ảnh hưởng đến việc gây sượng trái.11.2.Nhão cơmNhão cơm sầu riêng làm thịt của quả rất ướt và mềm. Nguyên nhân

chính là mưa lớn ngay trước khi thu hoạch. 

Một vài nguyên nhân khác như: mực nước ngầm cao trong giai đoạn

thu hoạch và hàm lượng kali trong đất thấp.11.3. Cháy cơm

Cháy cơm sầu riêng xảy ra khi các cơm sầu riêng

chuyển sang màu nâu đậm ở hai đầu múi. Nó

thường xảy ra trong giai đoạn phần thịt quả phát

triển mạnh nhưng không cung cấp đủ dinh dưỡng

hoặc không đủ nước.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Rối loạn sinh lý sầu riêng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×