Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thời vụ sầu riêng

Thời vụ sầu riêng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các giai đoạn phát triển của cây sầu riêng

123456789101112Quả trưởng thành

Đậu trái, ra trái nonHoa nở rộ12Cơi đọt 13456Cơi đọt 2789Cơi đọt 3 + mắt

cua

101112Thu Hoạch

Ghi chú: Đây chỉ là ví dụ đại diện, khơng phản ảnh cho tất cả các khu vực.

Hiện nay trong cùng 1 tỉnh ,thậm chí huyện và xã thì nhiều vườn sầu riêng có thể có nhiều giai đoạn khác nhau, từ trái non cho

tới thu hoạch nên bà con không cần lo lắng trong việc đụng hàng giữ các địa phương với nhau. Do đó, khơng cần xử lý ra hoa

trái vụ.10. NHU CẦU DINH DƯỠNG CỦA CÂY SẦU RIÊNGNHU CẦU DINH DƯỠNG CỦA CÂY SẦU RIÊNG

Ng và Thamboo (1967) cho biết để cho năng suất trái 6.720 kg, cây sầu riêng đã lấy đi 18,1 kg N, 6,6 kg P2O5, 33,5 kg K2O, 5,4 kg MgO và 2,6 kg

CaO.

Khảo sát sự biến động của các chất đa lượng trong lá sầu riêng Monthong ở Darwin, Úc, Lim và ctv. (2000) nhận thấy tất cả các chất đa lượng và hai

chất vi lượng là Kẽm và Bo đều ở mức thấp trong giai đoạn đậu trái và phát triển trái. Nhìn chung, N, P và Ca rất giới hạn trong giai đoạn phát triển

trái, trong khi K là yếu tố giới hạn trong giai đoạn sau của sự phát triển trái cho đến khi thu họach. Hàm lượng N trong lá rất thấp trong giai đoạn phát

triển lá.

Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy K, Ca và Mg hiện diện nhiều trong vỏ trái. Khảo sát sự biến động của các chất dinh dưỡng trong đất tác giả cũng

nhận thấy các chất dinh dưỡng có khuynh hướng biến động tương tự. Các chất N, P và các chất Bazơ như K, Ca và Mg đều ở mức thấp trong giai

đoạn phát triển trái và trong giai đoạn cây ra lá.Phân bón

Tuổi cây (năm)Kg / cây / nămSố lần bónNPK SPhân bón các loại10,6614: 13: 9: 2 1/2Kiến thiết cơ bản21,0415: 15: 15Kiến thiết cơ bản32.0415: 15: 6: 4Kiến thiết cơ bản43.6411: 16: 9: 2 1/2Kiến thiết cơ bản54,5412: 12: 17: 2 + TEKinh Doanh nuôi trái66,0412: 12: 17: 2 + TEKinh Doanh nuôi trái77,5313: 13: 20Kinh Doanh nuôi trái89,0312: 6: 22: 3Kinh Doanh nuôi trái910315: 7: 18: 2Kinh Doanh nuôi tráiCác nghiên cứu về phân bón lá trên cây sầu riêng đã được Punnachit và cộng sự (1992) báo cáo đã chứng minh rằng phun KNO3

trong giai đoạn ni trái làm tăng kích thước trái, tăng tỷ lệ cơm và tăng tỷ lệ hạt lép.Ở Philippines, Loquias và cộng sự (1996) cho thấy phân bón lá có chứa NPK 20-5-30 kết hợp với 5 kg phân bón gốc NPK

14-14-14 + TE(Cu, Zn ,Bo) + (Ca, MgO) đã cải thiện năng suất và chất lượng của sầu riêng với 158 quả/cây so với đối

chứng 41 quả/cây ở những cây chỉ sử dụng phân bón gốc NPK 14-14-14, Ngoài ra, lượng cơm sầu riêng cũng được cải

thiện với việc sử dụng phân bón lá có tỷ lệ NPK 4-0-48.Theo Tài liệu hội thảo của cơ có tựa đề "Hoa sầu riêng (Durio zibethinus L. ), hoa quả và tỉa cành"  cho rằng:Khi số lượng cành mang hoa ít hơn 60% tổng số cành có thể nở hoa và mật độ hoa ít hơn 3 cụm hoa trên 1 mét chiều dài nhánh,

cầnphảiquảnphânbónđểtăngsốlượngcànhhoamậtđộhoa. KNO3(13-0-46) ở 100 đến 200 g và chiết xuất rong biển ở 60 ml trong 20 lít nước được phun qua lá ở giai đoạn trước khi phân hóa

mầm hoa. Biện pháp này có thể làm tăng số lượng hoa. Ca, Mg, K, B được đề xuất là các dưỡng chất chính cho sự nảy mầm của hạt phấn và phát triển của ống phấn.  Một nghiên cứu cho rằng phấn

hoa sầu riêng cần Ca ở 50-90 ppm, B ở 30-60 ppm, Mg ở 15-30 ppm và 15-30 ppm K để nảy mầm.  Ở nồng độ thấp hơn và cao hơn thì sự nảy

mầm và phát triển của ống phấn sẽ bị hạn chế.11. Rối loạn sinh lý sầu riêngSượng trái, nhão cơm cháy cơmSượng trái, nhão cơm và cháy cơm là 3 rối loạn sinh lý phổ biến xảy ra trên trái cây sầu riêng.

Rối loạn sinh lý gây ra sự phát triển bất thường của thịt sầu riêng và do đó làm giảm chất lượng tổng thể của quả. 

Thơng thường khơng có triệu chứng bên ngồi và các bộ phận bị ảnh hưởng của thịt sầu riêng chỉ có thể được

nhìn thấy khi tách quả chín ra.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thời vụ sầu riêng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×