Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xử lý ra hoa

Xử lý ra hoa

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một cơi đọt mới thường xuất hiện sau khi thu hoạch. Nếu cơi đọt yếu hoặc năng suất vụ trước quá cao thì cần phải tăng lượng đạm trong phân bón gốc,

cũng như trong phân bón lá. 

Tưới cây thường xuyên để hỗ trợ sự phát triển của bộ lá mới.

Khi cơi đọt thứ 2 thành thục thì kiểm tra cây của mình có được bao nhiêu cặp lá, nếu đủ 7 cặp lá trở lên thì mới đủ điều kiện cho cây ra hoa.

Sau khi đủ 7 cặp lá thì sử dụng các biện pháp hóa học để lá mau già để thúc đẩy quá trinh ra hoa.

Sau khi mắt cua nhú ra thì ta tiếp tục kích cho cơi đọt thứ 3 ra. ĐIều này giảm cho việc đi đọt non khi có quả non. Bằng cách tưới nước từ từ, từng ít

một để tránh cây sốc nước. Nếu khơng thấy đọt lần 3 ra thì ta phun thêm phân bón lá có lượng đạm cao để bổ sung.Nếu ta thấy mắt cua trên cây đều thì ta mới nên cho đọt 3 đi ra, nếu chưa đều thì chưa nên vì mắt cua sẽ khơng ra nữa. giúp thu hoạch đồng đều

sau này.

Trung bình bơng sầu riêng ra mắt cua – sổ nhụy là 60 ngày sẽ trùng với một cơi đọt 2 tháng. Mắt cua ra trước, thúc cơi 3 ra sau thì đọt non sẽ già

sau, do đó ta cần cho đọt non già trước sổ nhụy tầm khoảng 7 ngày bằng cach trong quá trinh sổ nhụy ta hạn chế tưới nước, (người ta nói nếu sổ

nhụy mà gặp mưa là bất lợi là ở chõ đó). Trong q trinh dưỡng bơng nên bổ sung phân bón lá giai đoạn này thường bị thán thư bơng, nên phun

thêm thuốc ngừa bệnh thán thư.

Lúc đậu trái lại thì ta tưới nước lại một cách từ từ, để tránh sốc nước. Phải giữ đọt, không để ra cơi đọt tiếp theo để tránh cạnh tranh dinh dưỡng.Lúc đậu trái lại thì ta tưới nước lại một cách từ từ, để tránh sốc nước. Phải giữ

đọt, không để ra cơi đọt tiếp theo để tránh cạnh tranh dinh dưỡng.8. Sâu Bệnh sầu riêngBệnh đốm láNứt thân xì mủNấm tráiBệnh thán thưSâu đục thânSâu đục quảSâu đục quảTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xử lý ra hoa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×