Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 4.9: Rờ lay gạt nước

Hình 4.9: Rờ lay gạt nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 3: Hệ thống tín hiệu4.4.1. Vị tríHình 4.10: Vị trí giắc 1C,1ATrang [73]Chương 4:Hệ thống gạt nước và rửa kínhHình 4.11: Vị trí giắc 1N,1OTrang [74]Chương 4:Hệ thống gạt nước và rửa kínhHình 4.12: Vị trí giắc F5,F6,W1Hình 4.13: Vị trí giắc I10,C9,IC1Trang [75]Chương 4:Hệ thống gạt nước và rửa kính4.4.2. Hình dáng giắcHình 4.14: Hình dáng giắc F5,F6,C9,1AHình 4.15: Hình dáng giắc 1C,1OTrang [76]Chương 4:Hệ thống gạt nước và rửa kínhTrang [77]Hình

4.16:

Hình

dáng

giắc

W1,1NHình 4.17: Hình dáng giắc IC1Hình 4.18: Hình dáng giắc I104.5. Phương pháp kiểm tra và chẩn đốnChương 4:Hệ thống gạt nước và rửa kínhTrang [78]Triệu chứngKhu vực nghi ngờ

Cầu chì WIPHệ thống gạt nước và phun nước rửa kính

chắn gió khơng hoạt độngCầu chì WSH

Cụm cơng tắc gạt nước kính chắn gió

Dây điện

Cầu chì WIPCần gạt nước trước khơng hoạt động ở vị

trí LO hay HICụm cơng tắc gạt nước kính chắn gió

Motor gạt nước phía trước

Dây điện

Cầu chì WIPCác gạt nước phía trước khơng hoạt động

ở vị trí INTCụm cơng tắc gạt nước kính chắn gió

Motor gạt nước phía trước

Dây điện

Cầu chì WIPMơtơ phun nước rửa kính trước khơng

hoạt độngCụm cơng tắc gạt nước kính chắn gió

Motor gạt nước phía trước

Dây điện

Cầu chì WIPCần gạt nước trước không hoạt động khi

công tắc phun nước trước bật ONCụm cơng tắc gạt nước kính chắn gió

Motor gạt nước phía trước

Dây điệnCần gạt nước trước khơng trở về vị trí ban

đầu của nó khi cơng tắc gạt nước tắt OFFMotor gạt nước phía trước

Dây điệnBảng 4.1: Triệu chứng và khu vực nghi ngờ

4.5.1. Đo kiểm cụm công tắc gạt nước kính chắn gió

4.5.1.1. Kiểm tra điện trở

 Đo điện trở và kiểm tra kết quả của công tắc gạt mưa, rửa kính như các giá trị trong

bảng dưới đây.

Nối dụng cụ đo

7(+ 1) - 8(+ B)

7(+ 1) - 6(+ S)

7(+ 1) - 6(+ S)Tình trạng cơng tắc

MIST

OFF

INTĐiều kiện tiêu chuẩn

Dưới 1 Ω

Dưới 1 Ω

Dưới 1 ΩChương 4:Hệ thống gạt nước và rửa kính7(+ 1) - 8(+ B)

9(+ 2) - 8(+ B)

4 (W) - 5(EW)

4(W) -5 (EW)Trang [79]LO

HI

OFF

ONDưới 1 Ω

Dưới 1 Ω

10 kΩ trở lên

Dưới 1 ΩBảng 4.2: Kết quả đo điện trở của công tắc gạt mưa, rửa kính

 Nếu kết quả đo khơng như tiêu chuẩn hãy thay cơng tắc gạt nước.

W EW+S+1+B+2Hình 4.19: Cơng tắc gạt nước (chi tiết không nối với dây điện)

 Đo điện trở và kiểm tra kết quả của mô tơ gạt nước như các giá trị trong bảng

Nối dụng cụ đo

4(+2)-5(E)

1(+1)-5(E)Điều kiện tiêu chuẩn

Dưới 1 Ω

Dưới 1 ΩBảng 4.3: Kết quả đo điện trở của mô tơ bơm nước

 kết quả đo không như tiêu chuẩn hãy thay mô tơ gạt

4.5.1.1 Kiểm tra điện áp

 Đo điện áp và kiểm tra kết quả của cơng tắc gạt mưa, rửa kính như các giá trị

trong bảng dưới đây

Nối dụng cụ đo

7(+ 1) - Mass

7(+ 1) - 8(+ B)

7(+ 1) - 8(+ B)

7(+ 1) - Mass

9(+ 2) - Mass

4 (W) - 8(+B)

4(W) -8(+B)Tình trạng công tắc

MIST

OFF

INT

LO

HI

OFF

ONĐiều kiện tiêu chuẩn

12v

12v

12v

12v

12v

0v

12vBảng 4.4: Kết quả đo điện áp của cơng tắc gạt mưa, rửa kính

 Nếu kết quả đo không như tiêu chuẩn hãy thay công tắc gạt nướcChương 4:Hệ thống gạt nước và rửa kínhTrang [80]4.5.1.2. Kiểm tra hoạt động gạt gián đoạn

-Nối cực dương (+) của vôn kế vào cực 7 (+1) và cực âm của vôn kế vào cực5(EW).

-Nối cực dương (+) ắc quy vào cực 8 (+B) và cực âm (-) ắc quy vào cực 5 (EW) và 6

(+S).-Bật công tắc gạt nước đến vị trí INT.-Nối cáp dương (+) ắc quy vào cực 6 (+S) trong 5 giây.-Nối cáp âm (-) ắc quy vào cực 6 (+S). Cho rờ lay gạt nước ngắt quãng hoạt động và

kiểm tra điện áp giữa các cực 7 (+1) và 5 (EW).

4.5.2. Kiểm tra hoạt động của vòi phun nước rửa kính phía trước-Tắt cơng tắc gạt nước OFF.-Nối cực dương (+) ắc quy vào cực 8 (+B) và cực âm (-) ắc quy vào cực 6 (+S) và

5(EW).-Nối cực dương (+) của vôn kế vào cực 7 (+1) và cực âm của vôn kế vào cực 5(EW).

Bật cơng tắc rửa kính ON và OFF, và kiểm tra điện áp giữa các cực 7 (+1) và cực 5

(EW).

4.5.3. Kiểm tra cụm mơ tơ rửa kính và bơm gạt nước

4.5.3.1. Kiểm tra tình trạng hoạt động của mơ tơ phun nước rửa kính và

phía trước bơm- Cho nước rửa kính vào bình nước rửa kính.

 GỢI Ý:

Việc kiểm tra này phải được thực hiện với môtơ phun nước kính chắn gió và

bơm đã được lắp vào bình nước rửa kính.Nối cực dương (+) ắc quy vào cực 1 của

môtơ gạt nước và bơm, và cực âm(-) ắc quy vào cực 2. Kiểm tra rằng nước rửa kính

chảy ra từ bình chứa nước.Chương 4:Hệ thống gạt nước và rửa kínhTrang [81]4.5.4. Các bước đo kiểm cơng tắc tổ hợp

4.5.4.1. Kiểm tra điện trởHình 4.20: Các bước đo kiểm điện trở cơng tắc gạt nước rửa kínhChương 4:Hệ thống gạt nước và rửa kínhTrang [82]Hình 4.21: Các bước đo kiểm điện trở cơng tắc gạt nước rửa kính4.5.4.2. Kiểm tra điện ápChương 4:Hệ thống gạt nước và rửa kínhTrang [83]Hình 4.22: Các bước đo kiểm điện áp cơng tắc gạt mưa, rửa kínhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4.9: Rờ lay gạt nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×