Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Không có âm thanh phát ra và cũng không có chuyển động gì khi bấm nút lên xuống kính.

Không có âm thanh phát ra và cũng không có chuyển động gì khi bấm nút lên xuống kính.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 5: Hệ thống nâng hạ kínhTrang [119]Sau khi tìm hiểu về nguyên lí hoạt động mạch nâng hạ kính kiểu âm chờ, có

các thiết bị chuẩn bị sẵn gồm 1 cơng tắc chính, 1 cơng tắc cửa hành khách và 2

motor nâng hạ kính, dây điện, bình ắc qui 12 V... em tiến hành lắp mạch theo sơ đồ

nguyên lí. Trong q trình lắp mạch cũng đã xảy ra những lỗi như mất nguồn, điều

khiển motor không chạy... nhưng em đã kiểm tra lại và mạch đã được hoàn thiện,

giúp điều khiển nâng hạ kính cửa tài xế và 1 cửa hành khách.Hình 5.46: Sản phẩm bộ nâng hạ cửa kính đơn giản điều khiển cửa tài và 1 cửa

khách.5.8.2. Ưu điểm:

Sau khi tìm hiểu về cơ cấu nâng hạ kính trên ơ tơ, em đã hiểu được ngun lí

hoạt động của mạch kiểu âm chờ và dương chờ. Biết cách xác định các chân, cách đo

kiểm mạch trên xe Vios 2004.

5.8.3. Nhược điểm:

Tuy nhiên còn còn một số hạn chế là vẫn có những kiến thức chưa nắm sâu hơn

và chưa thể ứng dụng để đo kiểm xác định lỗi trên các dòng xe khác... qua đó em sẽ

cố gắng hồn thiện để có thể làm được điều này.Chương 6: Hệ thống khóa cửaTrang [120]CHƯƠNG 6 : HỆ THỐNG KHĨA CỬA

6.1.Khái qt

Hệ thống khóa cửa khơng đơn thuần là đóng (mở) các cửa xe bằng cơng tắc cơ khí,

mà còn điều khiển bằng motor điện tùy theo sự vận hành của cơng tắc điều khiển

khóa cửa và chìa khóa. Hệ thống cũng có chứ năng chống qn chìa khóa, chức năng

mở khóa hai bước và chức năng bảo vệ. Các chức năng của hệ thống khác nhau tùy

thuộc theo kiểu xe, cấp nội thất và thị trường.Hình 6.1:Hệ thống khóa cửa.

 Chức năng:

Hệ thống điều khiển khóa cửa có các chức năng sau dây :

-Chức năng khóa (mở khóa) cơng tắc

Khi ấn cơng tắc điều khiển khóa cửa về phía khóa (mở cửa), thì tất cả các cửa đều

được khóa (mở khóa).Hình 6.2: Chức năng mở khóa bằng cơng tắc.

-Chức năng khóa (mở khóa) cửa bằng chìa:Chương 6: Hệ thống khóa cửaTrang [121]Khi chìa khóa được tra vào ổ khóa của cửa người lái và hành khách và xoay

về vị trí khóa (mở khóa), tất cả các cửa đều được khóa (mở khóa).Hình 6.3: Chức năng mở khóa bằng chìa.

Khi cửa được khóa (mở khóa) bằng chìa, thì chỉ có cửa đó có thể khóa hoặc

mở bằng hoạt động cơ khí.

-Chức năng mở khóa hai bước:

Đây là chức năng mở khóa bằng chìa. Khi chìa khóa được dùng để mớt khóa

một cửa, thì chỉ duy nhất cửa đó mới mở được bằng thao tắc thứ nhất (bước 1). Còn

các cừa khác muốn mở được thì phải thao tắc thứ hai (bước 2).Hình 6.4: Chức năng mở khóa 2 bước.Chương 6: Hệ thống khóa cửaTrang [122]6.2.Cấu tạo

Hệ thống điều khiển khóa cửa được điều khiển bằng relay tổ hợp bao gồm các chi

tiết sau :Hình 6.5: Các bộ phận của hệ thống khóa cửa.

-Relay tổ hợp (ECU điều khiển khóa cửa)

Relay tổ hợp nhận các tín hiệu từ mỗi cơng tắc và truyền các tínhiệu khố (mở khóa)

cho mỗi cụm khoá cửa để dẫn động Motor điều khiển khoá cửa cho từng cửa.

- Cụm khóa cửa

Cụm khóa cửa khóa (mở khóa) từng cửa. Các cửa có thể được khóa (mở khóa) khi

motor điều khiển khóa cửa đặt bên trong được kích hoạt bằng điện.

- Khóa điện

- Cơng tắc cảnh báo mở khóa bằng chìa khóa

Cơng tắc cảnh báo mở khóa cửa bằng chìa xác định xem chài khóa điện đã được tra

vào ở khóa điện chưa.

- Cơng tắc cửa của lái xe

- Cơng tắc điều khiển khóa cửa (Cơng tắc chỉnh cửa sổ điện)

- Cụm khóa cửa

Cửa xe được khóa (mở khóa) khi thay dổi chiều dòng điện cho motor điều

khiển khóa cửa.Cơng tắc vị trí khóa cửa nằm bên trong cụm khóa xác định xem cửa

có được khóa (mở khóa) khơng (cơng tắc sẽ tắt OFF khi cửa xe được khóa và cơng

tắc bật khi cửa được mở). Trường hợp có cơng tắc hoạt động nhờ chìa khóa nằm bên

trong sẽ được phát hiện và truyền tới relay tổ hợp (chỉ có ở cụm khóa cửa của cửa lái

xe và cừa hành khách phía trước).Chương 6: Hệ thống khóa cửaTrang [123]Hình 6.6: Cụm khóa cửa.

- Motor điều khiển khóa cửa

Các motor điều khiển khóa cửa đóng vai trò như các bộ phận chấm hành. Khi

motor điều khiển khóa cửa quay, thì sự quay của motor sẽ được truyền qua trục vít

và bánh viest tới cần khóa hãm, làm cho cửa được khóa hoặc mở khóa. Mỗi khi thao

tác khóa (mở kháo) kết thúc, thì bánh vít được quay về vị trí trung gian nhờ lo xo hồi

vị.Hình 6.7: Motor điều khiển khóa cửa.

- Cơng tắc vị trí khóa cửaChương 6: Hệ thống khóa cửaTrang [124]Cơng tắc này sẽ xác định xem cửa được khóa (mở khóa) chưa. Cơng tắc vị trí

gồm có tâm tiếp điểm và đế cơng tắc. Khi cần khóa hãm ở vị trí khóa thì cơng tắc tắt

OF và khi cần khóa hãm ở vị trí mở khóa thì cơng tắc bật ON.Hình 6.8: Cơng tắc vị trí khóa cửa.

- Cơng tắc hoạt động nhờ chìa khóa

Cơng tắc hoạt động nhờ chìa khóa được lắp ở bêcn trong cumj khóa cửa. Nó

truyền các tín hiệu khóa (mở khóa) tới relay tổ hợp khi ổ khóa được mở từ bên

ngồi.Hình 6.9: Cơng tắc hoạt động nhờ chìa khóa.

6.3.Ngun lý hoạt động

6.3.1.Chức năng điều khiển khóa (mở khóa) bằng cơng tắc

Khi ấn cơng tắc điều khiển khóa cửa về phía khóa (mở), tín hiệu khóa (mở

khóa) được truyền tới CPU trong relay tổ hợp. Sau khi nhận được tín hiệu nay, CPUChương 6: Hệ thống khóa cửaTrang [125]sẽ được bật Tr1 hoặc Tr2 làm bật relay khóa (mở) khóa để tắt bật cơng tắc vị trí khóa

cửa.

Ở một số xe, cơng tắc vị trí khóa được lắp đặt cho tất cả các cửa.Hình 6.10: Sơ đồ mạch điện của hệ thống khóa cửa.

 Nguyên lý hoạt động khi khóa cửa:

Khi bật cơng tắc khóa cửa, tín hiệu này được gởi tới bộ điều khiển. Bộ điều khiển

làm mở Tr1 nốt mát cho cuộn dây trong relay khóa, cung cấp dương vào một đầu của

motor khóa cửa làm nó quay đến vị trí khóa cửa.Hình 6.11: Điều khiển khóa cửa bằng cơng tắc.

 Ngun lý hoạt động khi mở khóa:

Khi bật cơng tắc mở khóa, tín hiệu này được truyền tới bộ điều khiển. Bộ điều khiển

kích hoạt Tr2 dẫn, nối mát cho cuộn dây trong relay mở khóa, cấp dương cho mộtChương 6: Hệ thống khóa cửaTrang [126]đầu của motor khóa cửa. Chiều dòng điện qua motor ngược lại so với khi khóa, làm

motor đảo chiều quay làm mở khóa cửa.Hình 6.12: Điều khiển mở khóa bằng cơng tắc.

6.3.2.Chức năng khóa (mở khóa) cửa bằng chìa

Khi cắm chìa khóa vào ổ khóa và xoay về phía khóa (mở) khóa, thì cơng tắc hoạt

đơng nhờ chìa khóa quay về vị trí khóa (mở khóa) bằng tay.

 Ngun lý hoạt động khi khóa cửa:Hình 6.13: Điều khiển mở khóa bằng chìa.Chương 6: Hệ thống khóa cửaTrang [127] Ngun lý hoạt động khi mở khóa:Hình 6.14: Điều khiển mở khóa bằng chìa.

6.3.3. Chức năng mở khóa 2 bước (cửa của người lái)

Khi chìa khóa được xoay theo hướng mở thì chỉ có duy nhất cửa đang được

mở mới được mở khóamới được mở khố. Ở giai đoạn này, cực UL3 của relay tổ

hợp được nối Mát thông qua công tắc hoạt động nhờ chìa khố, nhưng Tr2 thì khơng

được bật.Nếu chìa khố được xoay theo hướng mở khố 2 lần trong thời gian 3 giây

thì cực UL3 được tiếp đất 2 lần và CPU trong relay tổ hợp sẽ bật Tr2. Kết quả là

relay mở khoá được bật lên và tất cả các cửa được mở.

- Khi thao tác mở khóa bằng chìa được thực hiện 1 lầnHình 6.15: Mở khóa bằng chìa bước 1.Chương 6: Hệ thống khóa cửaTrang [128]- Khi thao tác mở khóa bằng chìa được thực hiện hai lần liên tụcHình 6.16: Mở khóa bằng chìa bước 2.

6.3.4.Hệ thống điều khiển khóa cửa bằng ECUHình 6.17: Các bộ phận của hệ thống điều khiển khóa cửa bằng ECU.

Hệ thống điều khiển khoá cửa được điều khiển bằng ECU trong MPX gồm các bộ

phận sau đây:

- ECU thân xe

ECU sẽ xác định trạng thái của xe dựa trên số liệu từ mỗi công tắc, mỗi cảm

biến hoặc thông qua MPX và dẫn động tất cả các motor điều khiển khố cửa có trang

bị relay điều khiển ở bên trong.Chương 6: Hệ thống khóa cửaTrang [129]- ECU cửa lái xe

ECU cửa người lái xác định trạng thái của công tắc điều khiển cửa xe và công

tắc hoạt động nhờ chìa khố của người lái và truyền tín hiệu tới ECU thân xe có

MPX.

- ECU cửa hành khách phía trước

ECU cửa hành khách phía trước xác định trạng thái của cơng tắc điều khiển

khố cửa và cơng tắc hoạt động nhờ chìa khố của cửa hành khách phía trước và

truyền tín hiệu tới ECU thân xe có MPX.

- ECU đo lường

ECU đo lường tính tốn tốc độ xe từ tín hiệu xung của ECU điều khiển trượt

truyền tới ECU thân xe.

- Cụm cảm biến túi khí trung tâm

Khi cụm cảm biến túi khí trung tâm được kích hoạt, nó làm nổ túi khí và truyền

thơng tin tới ECU thân xe để mở khoá cửa.

6.3.5.Hệ thống điều khiển khoá cửa được điều khiển bằng ECU thân xe trong

MPX có các chức năng

6.3.5.1.Chức năng mở khố cửa khi có tai nạn

Khi túi khí nổ, chức năng này tự động mở khố tất cả các cửa để tạo điều kiện

cho việc thoát thân và cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp.

6.3.5.2.Chức năng mở khoá cửa tự động bằng khoá điện

Khi cửa người lái đóng lại, tắt khố điện từ vị trí ON về vị trí LOCK (khố) và

mở cửa người lái khoảng 10 giây thì tất cả các cửa xe sẽ tự động mở khoá.

6.3.5.3.Chức năng mở cửa xe tự động liên quan đến cần số (tuỳ chọn)

Khi khoá điện đang ở vị trí ON, việc đẩy cần số về vị trí P từ bất kỳ vị trí nào sẽ

tự động mở khoá tất cả các cửa.

6.3.5.4.Chức năng khoá cửa tự động liên quan đến cần số (Tuỳ chọn)

Khi các điều kiện dưới đây được thoả mãn liên tiếp thì chức này sẽ làm cho tất cả

các cửa được khoá một cách tự động.Bật khóa điện từ vị trí LOCK hoặc ACC sang vị trí ON

Tất cả các cửa được đóng

Cần số khơngở vị tríP

Có ít nhất một cửa đang mở khóa6.3.5.Chức năng khóa cửa xe tự động theo tốc độTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Không có âm thanh phát ra và cũng không có chuyển động gì khi bấm nút lên xuống kính.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×