Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

VI. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Link: https://www.youtube.com/watch?v=rU8faTNu4o8

3. Gợi ý sản phẩm: Mỗi HS có thể trình bày sản phẩm với các mức độ khác nhau, GV

lựa chọn 01 sản phẩm nào đó của HS để làm tình huống kết nối vào bài mới.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.

I. Nguyên nhân của chiến tranh

Dự kiến thời gian: 8 phút

1. Nguyên nhân sâu xa

a. Mục tiêu:

Nắm được nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất.

b. Phương thức:

- Hoạt động theo cặp đôi: 2 HS là 1 cặp

GV yêu cầu HS đọc đoạn thông tin ở SGK (trang 31,32), kết hợp với quan sát

“Lược đồ thể hiện sự phát triển của chủ nghĩa tư bản từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ

XX” và “lược đồ hai khối quân sự trong Chiến tranh thế giới thứ nhất” và hoàn thành

phiếu học tập:

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

1. Tình hình nổi bật của CNTB cuối thế kỉ XIX đầu XX? Giải thích khái niệm “đế

quốc già” và “đế quốc trẻ”.

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

72. Mâu thuẫn lớn nhất giữa các nước đế quốc là gì? Các nước đế quốc làm cách nào

để giải quyết mâu thuẫn đó?

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

+ Tại sao Đức là nước hung hăng nhất? Những hành động của Đức tác động như thế

nào đến quan hệ quốc tế?

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

- HS suy nghĩ, trao đổi thực hiện theo yêu cầu.

- Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến các các HS để có thể gợi ý hoặc trợ giúp

HS khi các em gặp khó khăn.Hình 1:Sơ đồ sự phát triển của các nước tư bản đầu TK XX8Hình 2: Bản đồ các nước đế quốc và thuộc địa ở thế kỷ 19Hình 3: Hai khối: Liên Minh - Hiệp ước

c. Gợi ý sản phẩm

- Sự phát triển không đồng đều giữa các nước tư bản về kinh tế và chính trị đã làm

thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc.

- Hình thành hai khối quân sự đối lập: Khối Liên minh (1882) gồm: Đức, Áo – Hung

và Khối Hiệp ước (1907): Anh, Pháp, Nga. Cả hai khối đều tích cực chạy đua vũ trang

nhằm chia lại thế giới.

- Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa đã dẫn đến các cuộc chiến

tranh đế quốc đầu tiên. Đây chính là nguyên nhân cơ bản dẫn đến chiến tranh bùng nổ.

2. Nguyên nhân trực tiếp

9a. Mục tiêu

Nắm được nguyên nhân trực tiếp, duyên cớ dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất.

b. Phương thức

- Hoạt động cá nhân

GV yêu cầu HS đọc đoạn thông tin ở SGK (trang 32,33), kết hợp với quan sát tranh

ảnh và trả lời các câu hỏi:

+ Duyên cớ trực tiếp dẫn đến chiến tranh? Vì sao việc Thái tử Áo Hung bị ám sát lại là

cơ hội để Đức phát động chiến tranh?

- HS suy nghĩ, trao đổi thực hiện theo yêu cầu.

- Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến các các HS để có thể gợi ý hoặc trợ giúp

HS khi các em gặp khó khăn.Hình 4: Hiện trường vụ ám sát thái tử Áo-Hung ở SarajevoHình 5: Thái tử Áo – Hung

10c. Gợi ý sản phẩm

- Ngày 28 - 6 - 1914, thái tử Áo – Hung bị ám sát → phe Đức, Áo – Hung chớp thời

cơ gây chiến tranh.

II. Diễn biến của chiến tranh

Dự kiến thời gian: 15 phút

1. Giai đoạn thứ nhất (1914 - 1916).

a. Mục tiêu

- Nắm được những sự kiện dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ.

- Lập niên biểu diễn biến chính trong giai đoạn 1914 – 1916 và rút ra được nhận xét

chung trong giai đoạn này.

b. Phương thức

HS hoạt động theo cặp đôi.

GV phát phiếu học tập yêu cầu học sinh quan sát hình ảnh “Lược đồ chiến trường

châu Âu (1914-1918)” kết hợp đọc SGK để hoàn thành bảng niên biểu sau:Hình 6: Lược đồ chiến trường châu Âu 1914 – 191811Hình 7: Quân Đức tiến vào Pa-ri

Phiếu học tập – Bảng biểu 1:

Thời gian

28/7/1914

1-3/8/1914

4/8/1914

1914

1915

1916Sự kiệnKết quả- HS suy nghĩ, trao đổi thực hiện theo yêu cầu.

- Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến các các HS để có thể gợi ý hoặc trợ giúp

HS khi các em gặp khó khăn.

- Sau khi HS hồn thành bảng niên biểu GV tiếp tục yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

Em có nhận xét gì về tình hình chiến sự ở cuối giai đoạn một của chiến tranh?

GV có thể đưa ra một vài gợi ý.

c. Gợi ý sản phẩm

Thời gian

28/7/1914Sự kiện

Áo - Hung tuyên chiến với Xéc -Kết quảbi

1-3/8/1914

4/8/1914

1914Đức tuyên chiến với Nga, Pháp

Anh tuyên chiến với Đức

- Phía Tây: 3/8 Đức tràn vào Bỉ,

sang Pháp.

- Phía Đông: Nga tấn công ĐôngCTTG bùng nổ

- Đức chiếm được Bỉ, uy

hiếp Pa - ri.

- Cứu nguy cho Pa - riPhổ

121915

1916Đức, Áo - Hung dồn toàn lựcHai bên cầm cự trên một mặttấn công Nga

trận dài 1200km.

Đức tấn công pháo đài Véc Đức không hạ được Véc

đoongđoong, hai bên thiệt hại nặng

nề.Nhận xét: Giai đoạn đầu Đức, Áo - Hung giữ thế chủ động tấn công. Từ cuối 1916 trở

đi Đức, Áo - Hung chuyển sang thế phòng ngự ở hai mặt trận Đông Âu, Tây Âu.

2. Giai đoạn thứ hai 1917 – 1918.

a. Mục tiêu

- Lập niên biểu diễn biến chính trong giai đoạn 1917 – 1918.

- Giải thích được vì sao năm 1917 Mĩ lại tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất.

- Vì sao Nga rút khỏi Chiến tranh thế giới thứ nhất.

b. Phương thức

HS hoạt động theo cặp đôi.

GV phát phiếu học tập yêu cầu học sinh quan sát hình ảnh, kết hợp đọc SGK để hồn

thành bảng niên biểu sau:Hình 8: Mĩ tham gia chiến tranh thế giới 191713Hình 9: Cách mạng tháng Mười Nga – 1917Hình 10: Nga rút khỏi chiến tranh thê giới thứ nhất – 1918Hình 11: Cách mạng bùng nổ ở Đức - 1918

14Hình 12: Đức kí hiệp định đầu hàng kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất

Phiếu học tập – Bảng niên biểu 2

Thời gianSự kiện – Chiến sựKết quả2/1917

2/4/1917

11/1917

3/3/1918

Đầu 1918

7/1918

11/11/1918

- Học sinh suy nghĩ, trao đổi thực hiện theo yêu cầu.

- Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến các các HS để có thể gợi ý hoặc trợ giúp

HS khi các em gặp khó khăn.

- Sau khi HS hoàn thành bảng niên biểu GV tiếp tục yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

+ Vì sao tới 1917 Mĩ mới tham gia chiến tranh thế giới?

+ Vì sao Nga rút khỏi chiến tranh thế giới thứ nhất?

c. Gợi ý sản phẩm

Thời gian

2/1917Sự kiện - Chiến sự

CMDCTS ở Nga thành côngKết quả

CPTS lâm thời tiếp tục chiến2/4/1917tranh

- Mỹ tuyên chiến với Đức, tham

- Có lợi cho phe Hiệp ước.

gia phe Hiệp ước.

15- 1917: chiến sự diễn ra cả ở

11/1917

3/3/1918

Đầu 1918

7/1918- Hai bên ở thế cầm cự.Đông và Tây Âu.

CMT10 Nga thành cơng.

Hòa ước Brét - li - tốp.

Đức tiếp tục tấn công vào Pháp.

Mỹ đổ bộ vào châu Âu, chớp

thời cơ Anh Pháp phản cơng.11/11/1918Đức đầu hàng.Chính quyền Xô viết ra đời

Nga rút khỏi chiến tranh.

Pa ri bị uy hiếp lần nữa.

Đồng minh của Đức đầu

hàng: Bungari 29/9, Thổ Nhĩ Kỳ

30/10, Áo - Hung 2/11.

Chiến tranh kết thúc.*GV gợi ý HS trả lời:

Năm 1917 Mĩ tham gia chiến tranh vì:

- Lúc đầu Mĩ giữ thái độ trung lập, đứng giữa bn bán vũ khí thu lợi

- Năm 1917, PTCM trên các nước dâng cao, đặc biệt CMT10 Nga thắng lợi.

=> Mĩ nhận thấy cần tham gia chiến tranh – phe Hiệp ước.

Nga rút khỏi chiến tranh đế quốc vì:

- CM tháng Mười dưới sự lãnh đạo của Đảng Bơn-sê-vích và Lê-nin giành thắng lợi.

- Nước Nga thơng qua Sắc lệnh hòa bình kêu gọi các nước đế quốc chấm dứt chiến

tranh nhưng không được hưởng ứng. Để bảo vệ chính quyền non trẻ Nga rút khỏi chiến

tranh.

III. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất

Dự kiến thời gian: 5 phút

1. Kết cục của chiến tranh

a. Mục tiêu

- Nhận xét hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

b. Phương thức:

Hoạt động cá nhân

GV yêu cầu HS đọc SGK, kết hợp với quan sát ảnh “hậu quả của chiến tranh thế

giới thứ nhất” và xem bảng số liệu về thiệt hại của Chiến tranh thế giới thứ nhất, trả lời

câu hỏi sau:

- Hậu quả Chiến tranh thế giới thứ nhất?

- Những nước nào được hưởng lợi khi chiến tranh kết thúc?

- Kết cục nào nằm ngoài dự kiến của các nước đế quốc khi tiến hành chiến tranh. Vì

sao?

16- HS làm việc và tìm câu trả lời.

- Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến các các HS để có thể gợi ý hoặc trợ giúp

HS khi các em gặp khó khăn.Hình 13: Xác chết trong chiến tranh thế giới thứ nhấtHình 14: Hình ảnh hoang tàn sau chiến tranh

Bảng số liệu về thiệt hại của Chiến tranh thế giới thứ nhất

NướcThiệt hại về ngườiThiệt hại về vật chất

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×