Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
các chương trình truyền hình thể thao trên địa bàn các quận nội đô Tp. Đà Nẵng (n=34)

các chương trình truyền hình thể thao trên địa bàn các quận nội đô Tp. Đà Nẵng (n=34)

Tải bản đầy đủ - 0trang

95

3.2.3. Kiểm chứng hiệu quả các giải pháp phát triển truyền hình thể thao

và kinh doanh trang phục, dụng cụ TDTT trong địa bàn các quận nội đô

Thành phố Đà Nẵng

3.2.3.1. Nguyên tắc ứng dụng các giải pháp:

Cơ sở lý luận ứng dụng các giải pháp cần tuân thủ môt số nguyên tắc đã

được các nhà khoa học tổng kết là: nguyên tắc khoa học, nguyên tắc thực tiễn,

nguyên tắc cá biệt, nguyên tắc hiệu quả.

Nguyên tắc khoa học đảm bảo khi áp dụng các giải pháp phải đặt tính

logic trong triển khai, tính khách quan nhìn nhận bản chất sự việc;

Nguyên tắc thực tiễn thể hiện khi sử dụng phải phù hợp tình hình kinh tế xã hơi, tương thích với trình đơ và khả năng tiếp thu, trên cơ sở những ưu và

nhược điểm, thế mạnh hay yếu kém của hiện trạng mà tiến hành giải pháp;

Nguyên tắc cá biệt chỉ ra cách thức sử dụng có tính riêng của từng giải

pháp cho nhiều đối tượng cùng tiến hành, nguyên tắc cá biệt không biệt lập với

nôi dung của giải pháp tổng thể mà lại là tính năng đơng sáng tạo khi tiến hành.

Ngun tắc hiệu quả đòi hỏi từ việc chọn lựa cho đến khi tiến hành ln

là thể thống nhất phải đem lại lợi ích đã được xác định.

Theo đó, các giải pháp phát triển chương trình truyền hình thể thao cũng

như kích thích tiêu dùng, tiêu thụ TDTT thơng qua các chương trình truyền hình

thể thao gồm rất nhiều giải pháp. Trong khuôn khổ đề tài, đề xuất môt số giải

pháp giúp tăng cường chương trình truyền hình TDTT và gắn kết hơn nữa chương

trình truyền hình thể thao với quảng cáo tiếp thị tiêu dùng, tiêu thụ TDTT:

3.2.3.2.Triển khai thực hiện các giải pháp:

Nhóm giải pháp 1: Phát triển truyền hình thể thao hỗ trợ tăng tiêu

dùng, tiêu thụ TDTT:

Mục đích: Làm phong phú thêm nơi dung truyền hình thể dục thể thao

bằng cách thêm các giải đấu thể thao được khán giả yêu thích bên cạnh mảng

truyền thơng truyền thơng.96

Cách thức tiến hành: Đối với các giải của nhiều môn thể thao trong nước,

Ban sản xuất các chương trình thể dục thể thao của Đài luôn tận dụng mọi cơ hôi

tham gia tuyên truyền cho giải đấu ở mức đô cao nhất; cử các phóng viên chun

biệt theo từng sự kiện, khơng chỉ đưa tin về chun mơn của giải đấu mà còn ghi

nhận các hoạt đông bên lề, trước và sau giải đấu. Như vậy các khán giả của Đài

càng cảm nhận chi tiết sự sôi đông hấp dẫn của mỗi sự kiện thi đấu thể thao.

Các thành phố lớn thường có lượng khán giả lớn u thích bóng đá, quần

vợt và bóng rổ. Đài truyền hình thường truyền hình trực tiếp các giải đấu các

môn này ở trong nước như: Giải bóng đá hạng nhất quốc gia; Giải bóng đá vơ

địch quốc gia; Giải bóng rổ vơ địch quốc gia; Giải vơ địch tennis tồn quốc; Các

trận đấu quốc tế của mơn bóng đá, bóng rổ, tennis tại Việt Nam.

Đối với các sự kiện thi đấu này, Đài truyền hình ngồi việc truyền hình

trực tiếp, còn truyền sóng qua vệ tinh cho các Đài truyền hình Đơng Nam Á,

Châu Á…Đài truyền hình còn truyền hình trực tiếp cho đơng đảo khán giả trong

nước xem các giải đấu lớn của quốc tế như: Các giải đấu tennis quốc tế; Các giải

vô địch bóng đá mơt số quốc gia; Các giải bóng đá các châu lục, thế giới; Các

giải vơ địch bóng rổ nhà nghề Mỹ…

Ban chương trình truyền hình thể dục thể thao ngồi việc đề xuất mua các

chương trình phù hợp hơn, còn có chủ trương liên kết với ngành thể dục thể thao

Việt Nam, các Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, các Hiệp hơi và Liên đồn thể

thao để được hỗ trợ các điều kiện làm chương trình truyền hình thể dục thể thao,

giảm bớt được chi phí, đặc biệt đối với các sự kiện thể thao, các giải thi đấu tại

Việt Nam. Đây là vấn đề rất quan trọng để khán giả có thêm cơ hơi thưởng thức

các sự kiện thể thao, câu chuyện của các huấn luyện viên, vận đơng viên…

Các Đài truyền hình liên kết với nhau để có được bản quyền truyền hình

các giải đấu quốc tế lớn là điều kiện rất cần thiết để huy đơng nguồn kinh phí, vì

kinh phí mua bản quyền truyền hình quốc tế rất lớn. Sự liên kết giữa các Đài

truyền hình về thể dục thể thao còn có thể liên kết và chia sẻ quảng cáo, kêu gọi97

quảng cáo.

Đối với các chương trình chuyên đề khác về thể dục thể thao, Đài truyền

hình có thể chia nhau mua từng gói nhỏ, rồi tiến hành dịch, biên tập và phát

sóng. Trong trường hợp này tuy chậm trễ về thời gian nhưng vẫn giúp khán giả

xem thể thao theo nhiều khía cạnh và vẫn hấp dẫn.

Hiện nay ở nước ta, quảng cáo trên truyền hình thể dục thể thao về sản

phẩm tiêu dùng thể dục thể thao, các hãng sản xuất, các cửa hàng thể thao là

hoàn toàn phù hợp với các quy định của Nhà nước, cần được khuyến khích hơn

nữa. Mặc dù ai cũng biết, truyền hình thể dục thể thao có tác dụng gián tiếp

khích lệ mọi người yêu thích thể dục thể thao, tập luyện thể dục thể thao sẽ dẫn

đến tăng cường tiêu dùng hàng hóa thể dục thể thao.

Tiêu chí đánh giá cụ thể:

Số giờ trung bình phát hình về thể thao trong 1 tuần;

Thời gian phát hình phát hình thể thao kèm quảng cáo trong 1 tuần;

Số chương trình sự kiện thể thao được tổ chức;

Số nhân vật thể thao nổi tiếng được phỏng vấn trên truyền hình;

Số đơn vị điển hình về TDTT được làm phóng sự;

Doanh thu từ quảng cáo trong 1 năm.

Nhóm giải pháp 2: Tiếp thị quảng cáo hàng hố thể thao thơng qua các

chương trình truyền hình thể thao

Mục đích:

Nâng cao hiệu quả đối với kinh doanh và tiêu dùng, tiêu thụ TDTT bởi

tăng cường quảng cáo, tiếp thị hàng hố thể thao thơng qua truyền hình thể thao.

Cách thức tiến hành:

Xác định tính chất, đặc điểm đối tượng thụ hưởng;

Xác định khách hàng mục tiêu;

Xác định khả năng tiếp cận khách hàng, tăng tiêu dùng, tiêu thụ TDTT;

Thiết lập cách thức quản trị, quan hệ với khách hàng;98

Tăng giá trị thu lại từ khách hàng.

Tiêu chí đánh giá cụ thể:

Tăng trưởng doanh thu của các cơ sở kinh doanh dụng cụ thể thao trên địa

bàn các quận nôi đô Tp. Đà Nẵng;

Tăng trưởng nôp ngân sách của cơ sở kinh doanh dụng cụ thể thao trên

địa bàn các quận nôi đô Tp. Đà Nẵng.

3.2.3.3. Kết quả tăng trưởng về truyền hình, quảng cáo và kinh doanh

tiêu thụ trang phục, dụng cụ thể thao 2 năm 2015-2016:

Tăng trưởng về chương trình phát sóng thể thao:

Trong khn khổ đề tài, việc đánh giá tăng trưởng về Chương trình phát

sóng thể thao cụ thể đối với Đài truyền hình DRT là Đài truyền hình địa phương,

có tác đơng trực tiếp tới khán giả-khách hàng trên địa bàn các quận nơi đơ Tp.

Đà Nẵng, trình bày ở biểu đồ 3.6:Biểu đồ 3.6. Tăng trưởng Chương trình thể thao của DRT, năm 2015-2016

Qua biểu đồ 3.6, cho thấy:

Số giờ trung bình phát hình về thể thao trong 1 tuần: tăng 5 giờ (4.17%);99

Thời gian phát hình phát hình thể thao kèm quảng cáo trong 1 tuần: tăng 2

giờ (28.57%);

Số chương trình sự kiện thể thao được tổ chức: tăng 4 chương trình

(17.39%);

Số nhân vật thể thao được phỏng vấn trên truyền hình: tăng 4 người

(26.67%);

Số đơn vị điển hình về TDTT được làm phóng sự tăng 3 đơn vị (60.0%);

Doanh thu từ quảng cáo trong 1 năm: tăng 39 triệu đồng (27.86%).

Tăng trưởng doanh thu của các cơ sở kinh doanh dụng cụ thể thao trên địa

bàn các quận nôi đô Tp. Đà Nẵng:

Tăng trưởng doanh thu của các cơ sở kinh doanh dụng cụ thể thao trên địa

bàn các quận nơi đơ Tp. Đà Nẵng, trình bày ở biểu đồ 3.7.Biểu đồ 3.7. Tăng trưởng doanh thu của các cơ sở kinh doanh dụng cụ thể

thao trên địa bàn các quận nội đô Tp. Đà Nẵng, năm 2015-2016 (Triệu đồng)

Qua biểu đồ 3.7, cho thấy, tăng trưởng doanh thu của các cơ sở kinh

doanh dụng cụ thể thao trên địa bàn các quận nôi đô Tp. Đà Nẵng:

Hô kinh doanh cá thể: tăng 4.777 triệu đồng (116,28%);100

Doanh nghiệp siêu nhỏ: tăng 957 triệu đồng (13,34%);

Doanh nghiệp nhỏ: tăng 14.537 triệu đồng (15,9%);

Doanh nghiệp vừa: tăng 1.650 triệu đồng (6,53%);

Doanh nghiệp lớn: giảm 2.928 triệu đồng (-2,38%).

Tổng công tăng trưởng doanh thu năm 2016 tăng: 18.993 triệu đồng.

Tăng trưởng nôp ngân sách của các cơ sở kinh doanh dụng cụ thể thao

trên địa bàn các quận nôi đô Tp. Đà Nẵng:

Tăng trưởng nôp ngân sách của các cơ sở kinh doanh dụng cụ thể thao

trên địa bàn các quận nôi đô Tp. Đà Nẵng, trình bày ở biểu đồ 3.8:Biểu đồ 3.8. Tăng trưởng nộp ngân sách của các cơ sở kinh doanh dụng cụ thể

thao trên địa bàn các quận nội đô Tp. Đà Nẵng năm 2015-2016 (Triệu đồng)

Qua biểu đồ 3.8, cho thấy:

Hô kinh doanh cá thể: tăng 680 triệu đồng (54,18%);

Doanh nghiệp siêu nhỏ: tăng 12 triệu đồng (15,38%);

Doanh nghiệp nhỏ: tăng 188 triệu đồng (20,86%);

Doanh nghiệp vừa: tăng 22 triệu đồng (8.0%);

Doanh nghiệp lớn: giảm 82 triệu đồng (-3,44%).101

Tổng công tăng trưởng nôp ngân sách năm 2016 tăng: 820 triệu đồng

(16,76%).

3.2.3.4. Kết quả thực tế triển khai áp dụng tại một số cửa hàng, doanh

nghiệp kinh doanh TDTT trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Kết quả thực tế triển khai áp dụng tại môt số cửa hàng, doanh nghiệp kinh

doanh TDTT trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, đồng ý chia sẻ thực hiện các giải

pháp quảng cáo thơng qua truyền hình (các chương trình truyền hình thể thao)

nhằm tăng doanh thu ở 16/89 cơ sở kinh doanh dụng cụ TDTT; Trong đó có 03

doanh nghiệp nhỏ và 13 cửa hàng (tập trung ở các quận: Hải Châu, Thanh Khê,

Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà), Cụ thể:

Thời lượng, hình thức, tần suất quảng cáo và chi phí thực hiện quảng cáo

của các cơ sở/doanh nghiệp kinh doanh trang phục, dụng cụ TDTT, trình bày ở

bảng 3.28.

Bảng 3.28. Thời lượng, hình thức, tần suất quảng cáo và chi phí thực hiện

quảng cáo của các cơ sở kinh doanh TDTT

NămNăm2015

5002016

927Tăng/

giảm

(+/-)

+427> 20 lượt008+0815-20 lượt005+0510-15 lượt0302-015-10 lượt0501-04020-02- Clip0105+04- Đăng tin, kèm hình ảnh tĩnh0816+08Nội dung

Chi phí quảng cáo (triệu đồng)

Số lượt quảng cáo trong 1 năm của các cơ sở kinh

doanh (lần/cửa hàng):<5 lượt

Hình thức quảng cáo trên truyền hình năm (hình

thức/cửa hàng):102

NămNăm2015

02016

05Tăng/

giảm

(+/-)

+05- Thường xun002+02- Khi có sự kiện thể thao, lễ hơi tổ chức tại Đà Nẵng

Kênh truyền hình của hàng/ doanh nghiệp thường0816+08- VTV80816+08- DRT0816+08- HTV016+16- VTV6002+02Nội dung

- Tham gia các chương trình tư vấn thơng qua nhãn

hàng cửa hàng phân phối

Tần suất quảng cáo (Doanh nghiệp):xuyên quảng cáo (kênh/doanh nghiệp):Qua bảng 3.28 cho thấy:

Chi phí dành cho quảng cáo hàng hoá TDTT của năm 2015 là 500 triệu

đồng, năm 2016 là 927 triệu đồng, tăng 427 triệu đồng ; Số lượt quảng cáo

trong năm 2016 tăng hơn rất nhiều so với năm 2015 đặc biệt có 02 doanh nghiệp

thường xuyên đăng tin quảng cáo trên truyền hình chứ khơng chỉ tập trung vào

các dịp có sự kiện thể thao trong năm

Chi phí quảng cáo và doanh thu từ trang phục, dụng cụ thể thao trình bày

ở bảng 3.29

Bảng 3.29. Chi phí quảng cáo và doanh thu từ trang phục, dụng cụ thể thao

Nội dung

Chi phí quảng cáo

Doanh thu20152016Tăng/ giảmTỉ lệ(triệu đồng

500

37.200(triệu đồng)

927

50.800(triệu đồng)

+427

+13.600(%)

+85,4

+36,55Qua bảng 3.29 cho thấy: Chi phí cho quảng cáo năm 2015 là 500 triệu

đồng, năm 2016 là 927 triệu đồng, tăng 427 triệu đồng (+85,4%); Doanh thu

năm 2015 là 37.200 triệu đồng, năm 2016 là 50.800 triệu đồng, tăng 13.600 triệu103

đồng (+36.55%). Kết quả này cho thấy các cửa hàng đã tập trung vào việc thông

tin, quảng bá về cửa hàng, doanh nghiệp cũng như về hàng hóa do đơn vị mình

cung cấp, hình ảnh và thông tin quảng cáo đã tác đông đến người tiêu dùng tạo

đông cơ cho họ mua sắm cũng như hiểu biết hơn về địa điểm kinh doanh các

mặt hàng thể thao do vậy đã tác đơng tích cực đến doanh thu TDTT.

Tổng doanh thu kinh doanh tiêu thụ TDTT, trình bày ở bảng 3.30.

Bảng 3.30. Tổng doanh thu kinh doanh tiêu thụ TDTT (tỷ đồng)

Năm 2015Năm 2016Tăng/giảm (+/)(tỷ đồng)

37,2(tỷ đồng)

50,82015/2016

+13,6 (+36,5%)14,818,3+3,5 (+23,64%)- Doanh thu dụng cụ thể thao18,527,1+8,6 (+46,48%)- Doanh thu các mặt hàng cổ3,95,4+1,5 (+38,46%)Nội dung

Doanh thu (triệu đồng):

Trong đó

- Doanh thu ngành hàng trang

phụcđơng

Qua bảng 3.30 cho thấy: Tổng doanh thu năm 2015 là 50.8 tỷ đồng, năm

2016 là 64.9 tỷ đồng, tăng 13,6 tỷ đồng (+36,5%); trong đó doanh thu từ trang

phục năm 2015 là 14,8 tỷ đồng, năm 2016 là 18,3 tỷ đồng, tăng 3,5 tỷ đồng

(+23,64%); Doanh thu từ dụng cụ thể thao năm 2015 là 18,5 tỷ đồng, năm 2016

là 27,1 tỷ đồng, tăng 8.6 tỷ đồng (+46,48%); Doanh thu thu từ các mặt hàng cổ

đông năm 2016 là 5,4 tỷ đồng, năm 2015 là 3,9 tỷ đồng (+1,5%).

Như vậy tổng doanh thu kinh doanh, tiêu thụ TDTT nói chung và kinh doanh,

tiêu thụ trang phục, dụng cụ TDTT của 16 cơ sở mà đề tài ứng dụng môt số biện

pháp cơ bản đề xuất, năm 2016 đã có sự tăng trưởng 36,5% so với năm 2015.

Mối liên hệ kinh doanh tiêu thụ trang phục, dụng cụ thể thao liên quan đến

đông cơ, nhu cầu của khách hàng, trình bày ở bảng 3.31.

Bảng 3.31. Mối liên hệ tiêu thụ trang phục, dụng cụ thể thao liên quan đến104

động cơ, nhu cầu của khách hàng tại thời điểm diễn ra các sự kiện thể thao

Nội dungCơ sở kinh doanh1. Các sản phẩm có liên quan đến các môn thể%đồng ý

16100127516100thao được tổ chức thi đấu

2. Các sản phẩm liên quan đến thói quen tiêu

dùng của VĐV nổi tiếng

3. Các sản phẩm cổ đôngQua bảng 3.31 cho thấy, tại thời điểm diễn ra các sự kiện thể thao tại Tp.

Đà Nẵng; cũng như các sự kiện thể thao diễn ra trên toàn quốc, các giải thi đấu

quốc tế được phát sóng trên các kênh truyền hình thì 100% cơ sở kinh doanh đều

cho rằng có tác đơng khá tích cực đến doanh thu tiêu thụ các sản phẩm có liên

quan đến mơn thể thao được tổ chức thi đấu, các sản phẩm cổ đơng, ngồi ra

người tiêu dùng cũng khá quan tâm đến các sản phẩm có liên quan đến thói quen

tiêu dùng của VĐV nổi tiếng (12/16 cơ sở chiếm 75%)

Như vậy, có thể khẳng định với những sự kiện thể thao lớn trong năm 2016

được tổ chức tại Đà Nẵng, cũng như các sự kiện thể thao trong nước và quốc tế

được tường thuật trên truyền hình, tăng thời lượng các nơi dung, chương trình thể

thao, tăng quảng cáo, tiếp thị TDTT trên truyền hình, đã tiếp cận khán giả, tiếp

cận khách hàng hơn, góp phần tăng trưởng kinh doanh, tiêu thụ trang phục, dụng

cụ TDTT, gián tiếp tăng trưởng tập luyện TDTT của cư dân Đà Nẵng.

Bàn luận mục tiêu 2.

-Về nguyên tắc và lộ trình lựa chọn giải pháp. Trên cơ sở tuân thủ 4

nguyên tắc (Nguyên tắc đảm bảo tính pháp lý; Nguyên tắc đảm bảo tính thực

tiễn; Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi và Nguyên tắc đảm bảo hiệu quả) và lơ

trình 03 bước (Tổng hợp ý kiến tư vấn của chuyên gia; Kiểm định đô tin cậy và

Kiểm định tính cấp thiết, tính khả thi và tương quan thứ bậc của các giải pháp)

môt cách chặt chẽ, khoa học, đề tài đã lựa chọn, đề xuất được 2 nhóm giải pháp105

với 4 giải pháp ở mỗi nhóm nhằm phát triển truyền hình thể thao và kinh doanh

trang phục, dụng cụ TDTT trong địa bàn các quận nôi đơ Thành phố Đà Nẵng,

đó là: Nhóm giải pháp 1: Phát triển truyền hình thể thao hỗ trợ tăng tiêu dùng,

tiêu thụ TDTT bao gồm: Giải pháp 1: Làm phong phú nơi dung chương trình

truyền hình thể thao; Giải pháp 2: Tăng thời lượng truyền hình thể thao; Giải

pháp 3: Tăng cường tương tác hình ảnh thể thao và Mở rơng đơ phủ sóng truyền

hình thể thao; và Nhóm giải pháp 2: Tiếp thị quảng cáo hàng hoá thể thao thơng

qua các chương trình truyền hình thể thao: Giải pháp 1: Thơng qua thương hiệu,

nhãn hiệu hàng hố thể thao; Thông qua sự khác biệt của sản phẩm; Thông qua

chất lượng, mẫu mã, giá cả và Thông qua giải thưởng, khuyến mại, hậu mãi.

-Về hiệu quả giải pháp phát triển chương trình truyền hình thể thể thao,

góp phần khuyến khích tập luyện và tiếp thị, quảng cáo tiêu dùng thể thao

Truyền hình thể thao qua dẫn chứng nêu trên ta thấy môt số đông cơ dẫn

đến nhu cầu của khán giả xem truyền hình thể thao. Truyền hình khởi xướng các

hoạt đông chung của quần chúng nhân dân, thúc đẩy nhân dân xem và tập luyện

thể dục thể thao, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ tập luyện thể dục thể thao.

Truyền hình giúp cho nhân dân biết cách giữ gìn sức khỏe, tổ chức cc sống

vui tươi, lành mạnh.Truyền hình trực tiếp dạy các hoạt đơng thể dục thể thao bồi

bổ sức khỏe thể chất và tinh thần như tập luyện thể dục, tập Yoga…Truyền hình

trực tiếp giúp cho con người được giải trí thơng qua thưởng thức các cc thi

đấu. Truyền hình thể dục thể thao kết hợp với quảng cáo giúp cho khán giả tiếp

cận với hàng hóa tiêu dùng có chất lượng [85].

Năm 2016 với nhiều sự kiện Thể thao trong nước và thế giới,trong đó đặc

biệt là các sự kiện nổi bật như : Olympic mùa hè Rio (Brazil ) 2016, vòng chung

kết bóng đá Thế giới tại Paris (Pháp) cùng môt số giải đấu của các mơn thể thao

khác .

Trong khó khăn chung để có bản quyền các giải đấu của ngành truyền

hình Việt Nam, các đài truyền hình địa phương đã từng bước cố gắng bằng nhiềuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

các chương trình truyền hình thể thao trên địa bàn các quận nội đô Tp. Đà Nẵng (n=34)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×