Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II.2 Xây dựng bài toán

II.2 Xây dựng bài toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Khối PLC: là khối đọc tín hiệu từ module tương tự (tín hiệu đã được chuyển

đổi về dạng số) báo về, xử lý tín hiệu số theo chương trình đã có sẵn trong bộ

VXL. Khối máy tính: là khâu giám sát, là môi trường trao đổi dữ liệu giữa người vận

hành và khâu xử lý trung tâm

 Khối biến tần: nhận tín hiệu điều khiển từ PLC để điều khiển tốc độ động cơ

bơm nước hệ thống

 Khối động cơ: gồm động cơ bơm 3 pha

II.2.2 Mô tả công nghệ

Nhấn Start động cơ chạy thuận, đồng làm quay encoder. Chân I0.0 của PLC sẽ

đếm số xung mà encoder trong 1 giây. Sau đó dựa vào số đếm được sẽ tính tốn ra tốc

độ động cơ rồi đem so sánh tốc độ với các ngưỡng đã được cài đặt (có thể thay đổi

được) để đưa ra 3 mức cảnh báo tốc độ bình thường, thấp hoặc cao.

II.2.3 Bảng địa chỉ vào/raINPUTOUTPU

TBIT_MTên biếnKiểu dữ liệuĐịa chỉMô tảSTARTBool%I0.2Chạy hệ thốngSTOPBool%I0.3Dừng hệ thốngLAMP_RUNBool%Q0.0Đèn báo hệ thốngSLABool%Q0.1Đèn cảnh báo tốc độ thấpSHABool%Q0.2Đèn cảnh báo tốc độ caoRUN_THUA

NBool%Q0.3Động cơ chạy thuậnSTART_MBool%M0.0Chạy hệ thống trong winccSTOP_MBool%M0.1Dừng hệ thống trong winccRUN_MBool%M0.2Đèn báo trung gianXung_resetBool%M0.3Reset HSC sau 1 giâyXung_encode

rDWord%ID100

0Số xung encoder trả vềSo_xungReal%MD2value_hscDInt%MD6Toc_doReal%MD10Số vòng/phút của động cơCanh_baoBool%M0.4Tổng hợp tín hiệu khi có cảnh

16báo17II.2.4 Sơ đồ đấu dây mạch động lựcHÌNH 2.12 Sơ đồ đấu dây mạch lựcII.2.5Sơ đồ đấu dây mạch điều khiểuHÌNH 2.13 Sơ đồ đấu dây mạch điều khiểnII.3Xây dựng lưu đồ thuật tốnHÌNH 2. Lưu đồ thuật tốnII.4Xây dựng phần mềmII.4.1 Cấu hình phần cứng PLC

Khởi tạo HSCSau khi khởi tạo bộ đếm HSC 1, ta chuyển sang Function :-Trong “Type of count” ta chọn kiểu đếm Count.

-Trong “Operating phase” chọn chức năng đếm:

+ 1 pha

+ 2 pha

+ 2 pha với 2 ngõ vào xungTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.2 Xây dựng bài toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×