Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiết 3, 4. LUYỆN TẬP

Tiết 3, 4. LUYỆN TẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các số Fibonacci cũng xuất hiện trong các bông hoa

hướng dương. Những nụ nhỏ sẽ kết thành hạt ở đầu

bông hoa hướng dương được xếp thành hai tập các

đường xoắn ốc: một tập cuộn theo chiều kim đồng hồ,

còn tập kia cuộn ngược theo chiều kim đồng hồ. Số các Quan sát

đường xoắn ốc hướng thuận chiều kim đồng hồ thường

là 34 còn ngược chiều kim đồng hồ là 55. Đôi khi các

số này là 55 và 89, và thậm chí là 89 và 144. Tất cả các

số này đều là các số Fibonacci kết tiếp nhau (tỷ số của

chúng tiến tới tỷ số vàng).Ghi công thức công thức truy hồi của dãy Fibonacci

GV: Trên đây là những ví dụ từ thực tế, mà ta có thể

dựa vào những cơng thức trên để giải quyết một số bài

toán liên quan. Ví dụ chúng ta có thể tính số e dựa theo

cơng thức, hoặc có thể tìm số fibonacci thứ n nào đó,…* Nội dung

GV. Đưa ra phiếu bài tập, học sinh trong nhóm phân cơng làm. Nhóm nào làm xong

trước GV có thể chấm điểm trước.

HS. Làm bài tập theo phân cơng của GV

Thời gian hồn thành bài là 45 phút. Trong 45 phút các nhóm tự phân chia thành các

nhóm nhỏ thực hiện lập trình các bài tốn. Tổng hợp và báo cáo sau 45 phút các kết

quả làm được. Chữa bài.

Bài 1. (ND2.DL.TH.5): Cho đoạn chương trình: For i:=1 to 10 do if I mod 2=0 then write(i);

Số lần thực hiện câu lệnh write(i) là:A. 10

B. 9

C. 1

Bài 2. (ND2.DL.TH.7): Kết quả đoạn lệnh sau:

Write(‘Nhap a=’); readln(a);

If a<=1 then kt:=false else

If (a=2)or(a=3) then kt:=true else

Begin Kt:= true;

For i:=2 to trunc(sqrt(a)) do

If a mod I =0 then begin kt:= false; break; end;

End; Điền kết quả vào bảng?

a

Trunc(sqrt(a))

i

kt

0

2

20

31D. 5Bài 3. (ND3.TH.VDT.1): Viết chương trình giải bài tốn (sử dụng while – do, repeat – until),

có kiểm tra dữ liệu đầu vào: Tính và đưa kết quả ra màn hình: Với a là số nguyên và

104>a>=2, xét các bài toán:

cho đến khi <0.0001

Bài 4. (ND3.TH.VDT.2): Viết chương trình tính số fibonacci thứ n (0
dựa vào công thức truy hồi sau. Kiểm tra dữ liệu đầu vào thỏa mãn đề bài (Sử dụng lệnh lặp

while – do, repeat – until)Bài 5 (ND2.TH.VDC.2): Lập trình nhập vào một số nguyên dương n (n<=2x109). Kiểm tra n

có phải là số nguyên tố hay khơng? Đưa ra màn hình dòng thơng báo kết quả?

Bài 6 (ND3.DL.VDC.1): Viết đoạn lệnh tìm UCLN của 2 số a, b nguyên dương.

Bài 7 (ND3.TH.VDT.3): Viết chương trình tìm UCLN(a,b) với a, b là hai số nguyên dương

<=2x109. Đưa ra màn hình UCLN của hai số a, b.Ghi chú:………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...PHẦN III. TỔNG KẾT

- Cách viết chuyên đề là ý kiến chủ quan của cá nhân nên có nhiều chỗ có thể chưa

hợp lí, mong ý kiến đóng góp của người đọc.

- Chuyên đề có thể sử dụng trong giảng dạy bài Cấu trúc lặp trong chương trình Tin 11

- Các mức độ câu hỏi đưa ra trong bài khơng dùng hết, giáo viên có thể làm thành một

tập bài cho HS luyện tập

- Trong q trình viết có thể gặp lỗi ở một phần nào đó, hi vọng người đọc có thể phản

hồi lại thơng qua email: nguyenthihue.gvlienson@vinhphuc.edu.vnTài liệu tham khảo:

1. Sách giáo khoa Tin 11

2. Sách Bài tập Tin 11

3. Phần mềm vẽ sơ đồ tư duy

4. Sách giáo viên tin 11

5. Các trang Web:

https://wikipascal.blogspot.com/2016/05/cau-truc-lap-trong-pascal.html

http://codepascal.blogspot.com/2012/02/bai-3-cau-lenh-vong-lap-trong-pascal.html

https://linhtv.violet.vn/entry/show/entry_id/4894731

https://hoc247.net/tin-hoc-11/bai-10-cau-truc-lap-l4209.html

https://dethi.violet.vn/present/cau-hoi-trac-nghiem-bai-10-cau-truc-lap-12090780.html

http://thuviendethi.com/mot-so-cau-hoi-trac-nghiem-tin-hoc-11-chuong-iii-cau-truc-renhanh-va-lap-3931/

http://thptdoanket-tanphu.edu.vn/bvct/thptdoanket-tanphu-truong-doan-ket-truongdoan-ket-tan-phu/287/bai-tap-trac-nghiem-cau-truc-lap-sgk-tin-hoc-11.html

https://www.youtube.com/watch?v=X-zgTq5VxVYTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiết 3, 4. LUYỆN TẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×