Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC10DANH MỤC PHỤ LỤC

Phụ lục 01: Bảng chấm công.

Phụ lục 02: Biểu mẫu Bảng thanh toán tiền lương.

Phụ lục 01: Biểu mẫu bảng chấm công.16Phụ lục 02: Biểu mẫu Bảng thanh toán tiền lương.17BẢNG KẾ HOẠCH THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

- Họ và tên sinh viên: Nguyễn Huy Hoàng

- Mã SV: 15K4051035. Lớp: K49B-Kế Toán- Điện thoại: 01222.772.430

- Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

- Đơn vị thực tập: Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Khánh Nguyên

- Địa chỉ đơn vị thực tập: Lô 426 khu quy hoạch Kiểm Huệ - Phường An Đơng –

Thành Phố Huế - Thừa Thiên Huế.

- Vị trí cơng việc chủ yếu: Tìm hiểu cơng việc chủ yếu của kế toán lương

- Người trực tiếp hướng dẫn: Nguyễn Đức Tồn

- Chức vụ: Giám đốc cơng ty

- Điện thoại liên lạc: 0905.148.67918TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMKHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁNĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcHuế, ngày 01 tháng 08 năm 2018KẾ HOẠCH THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên: Nguyễn Huy Hồng

MSV: 15K4051035

Lớp: K49B-Kế Tốn

Khoa: Kế Tốn – Kiểm Tốn

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Công ty thực tập: Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch vụ Khánh Nguyên

Địa chỉ: Lô 426 Khu Quy Hoạch Kiểm Huệ - Phường An Đông - Thành Phố Huế Thừa Thiên Huế

Đề tài dự kiến: Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoảng Trích Theo Lương

CHƯƠNG I: MỤC ĐÍCH U CẦU THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP.

1. Củng cố, nâng cao kiến thức lý luận đã học; gắn học với hành, lý luận với thực tiễn,

tạo điều kiện cho sinh viên có cơi hội được tiếp xúc thực tế, đảm nhiệm một vị trí cụ

thể ở cơng ty phù hợp với chun ngành đào tạo.

2. Tiếp cận với công việc thực tế để học hỏi và rèn luyện kỹ năng, phẩm chất, thái độ,

phương pháp làm việc tại doanh nghiệp và các cơ quan tổ chức nơi thực tập.

3. Phát hiện những thiếu sót, lỗ hỏng trong kiến thức cũng như kĩ năng để kịp thời học

hỏi, bổ sung nhằm hoàn thiện bản thân về mọi mặt được tốt hơn.

4. Áp dụng kiến thức đề tiến hành phân tích, thực hiện hoạt động của doanh nghiệp

phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

5. Nhằm làm tiền đề cho sinh viên đi thực tập làm chuyên đề tốt nghiệp hoặc khóa

luận sau này và hơn hết là khi ra trường, nhanh chóng hòa nhập vào công việc.

Để cho việc thực tập nghề nghiệp được thuận lợi, dễ dàng, em đã lập một bản kế hoạch

thực tập cụ thể, xây dựng những công việc cần phải làm khi đến với công ty và cần

làm những gì để hồn thành bài báo cáo một cách tốt nhất., vạch rõ từng bước chuẩn bị

và thực hiện.

CHƯƠNG II: BẢN KẾ HOẠCH KIẾN TẬP NGHỀ NGHIỆP.19Thời gian kiến tập nghề nghiệp trong khoảng thời gian từ 16/07/2018 đến ngày

14/09/2018 tại Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch vụ Khánh Nguyên như

sau:

Thời gian

20/7-31/07Công việc

Nội dung

Địa điểm

Chuẩn bị trình diện - Gặp mặt khoa về hướng dẫn thực Hội trường

đơn vị thực tập,tập nghê nghiệp.

C1.2 trường

- Nghe hướng dẫn đề cương thực

ĐH Kinh tế

tập và phân công giảng viên hướng

Huế.

dẫn.

- Gặp giáo viên hướng dẫn nghe

phổ biến yêu cầu kế hoạch thực tập.

- Lập bản kế hoạch thực tập nghề1/8- 08/08Tìm hiểu tổng

quan về Cơng ty,

cơ sở thực tập và

phòng ban thực

tập.nghiệp.

- Thơng qua kế hoạch thực tập với Phòng kế

cơng ty.

hoạch kinh

- Đề tài dự kiến: tìm hiểu về kế

đoanh,

tốn tiền lương và các khoảng trích

phòng kế

theo lương của cơng ty

tốn của

- Tìm hiểu sơ lược về Cơng ty,về

cơng ty.

q trình hình thành và phát triển,

chức năng, ngành nghề kinh doanh,

sản phẩm chủ yếu.

- Tìm hiểu về tổ chức hoạt động

kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lí

kế tốn, sơ đồ, chức năng, nhiệm vụ

của từng bộ phận.

- Công việc cụ thể được đảm

nhận, chức năng nhiệm vụ và cách

thức thực hiện của cơng việc đó.

- Viết báo cáo mơ tả cơng việc và

mơ tả vị trí mình đảm nhận.

- Hồn thành nhiệm vụ được phânChưa cụ thểTham gia nghecông tại đơn vị thực tập.

- Nghe các nhà đầu tư từ các doanh Tạithuyết trìnhnghiệp thuyết trình để lập báo cáo Trường20C1.209/08-20/08Viết Báo Cáothu hoạchĐHKT Huế- Viết báo cáo mâuCơ Sở thực- Nộp bài báo cáo cho giáo viên tập và tại

21/08-14/09hướng dẫn chỉnh sửa lần 1

nhà

Hoàn thiện báo cáo Sinh viên hoàn thiện báo cáo và nộp Trường ĐH

và nộp bản chínhbản chính thức lên Khoa sau khi KTthức.được GVHD thơng quaHuế,phòngkếtốnGVHD, văn

phòng khoa

Xác nhận của giáo viên hướng dẫn21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×