Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hướng Dẫn Tự Làm Thẻ Học Ngoại Ngữ Cho Bạn

Hướng Dẫn Tự Làm Thẻ Học Ngoại Ngữ Cho Bạn

Tải bản đầy đủ - 0trang

nhữngtấmthẻhọccủabạnlncótínhtháchthức,vàbạnsẽlncóđượcmột

cảmgiácthànhcơngsaumỗilầnơntập.

Thứhai,bạnsẽsửdụngcácthẻhọcđểghinhớnhữngtrảinghiệmđagiác

quan,thayvìchỉghinhớcácthơngtin.Bạnsẽchọnmộttừnhưdéjeuner(bữa

trưa)vàkếtnốinóvớikýứcvềmộtthứgìđóngonmiệng.Sauđó,mỗikhibạn

thấy déjeuner, tâm trí của bạn ngay lập tức trơi trở lại về với món bánh mì

baguettegiòntanđầybơvàphomát(cùngmậtongvàquảócchó)màbạnđã

từng mua tại một quầy bánh mỳ trên đường phố Paris. Bạn có thể thực hiện

đượcđiềunàytheobacách:Bằngcáchsửdụnghìnhảnhthayvìdịch(mộtcái

bánhmìbaguettekẹpbơngontuyệt),tìmnhữngkýứcphùhợpchomỗitừ(bữa

trưatạiParis),vàviếtranhữnglờinhắcnhởnhonhỏvềnhữngkýứcđótrênthẻ

họccủamình(Paris,2002).Điềunàysẽqtrìnhơntậpthẻcủabạntrởnênthú

vịvàhiệuquảhơnnhiều.

Cuốicùng,bạnsẽkhơngphảihọcvìmộtbàikiểmtranhàmchánnàođó;

bạn đang tự dạy mình những chủ đề cực kỳ thú vị. Bạn đang muốn tìm kiếm

nhữngbíẩnbêndướibềmặtconchữvàmỗiquytắcngữpháp.Điềugìkhiến

mộttừnhưgatokhácvớimèo?LàmsaobạncóthểdùngngữpháptiếngĐứcđể

suynghĩtheomộtcáchhồntồnmới?Thayvìhọccácbảndịchdễqn,bạnsẽ

họccáchđểtrởthànhthợsănkhobáu,vàbạnsẽsửdụngthẻhọcđểtựnhắcvề

nhữngchuyếnphiêulưucủamình.

Hãybắtđầunào.Chúngtasẽbắtđầuvớicácnguntắccơbảnlàmnền

tảng cho những tấm thẻ này, sau đó đi qua từng loại thẻ một theo thứ tự: âm

(Chương3),từvựngcơbản(Chương4),ngữpháp(Chương5),vàtừvựngcấp

cao(Chương6).Bạnsẽnhétcáctấmthẻđãlàmđượcvàohệthốngnhắclạicách

qng,chơitròchơiơntậphằngngày,vàkếtthúcvớimộtngơnngữhồnchỉnh

trongđầu,sẵnsàngchoviệcđọctruyệntranhbằngtiếngNhật,xemphimĐức

hoặctròchuyệnvớinhữngngườihầubànởBrazil.

Cácnguntắcthiếtkếcơbản

ChúngtađangxâydựngdựatrêncácýtưởngđượcgiớithiệutrongChương

2vàChương3.Nếuchưađọcchúng,bạnhãyđọcngayđi.Chương2giảithíchlý

dochúngtalạisửdụngthẻhọc,cáchsửdụngmộthệthốngnhắccáchqngđể

lênkếhoạchcácbuổiơntậpcủabạnsaochohiệuquảtốiđa,vàcáchkhiếnmỗi

thẻ càng đáng nhớ càng tốt, bằng cách kết nối các âm, cách viết chính tả, khái

niệmvàcáckếtnốicánhânchomỗithơngtinbạnhọc.ỞcuốiChương3,chúng

tađãđiềutranghịchlý“nhiềuhơnlạilàíthơn”–đólàkhihọcthêmnhiềuthơng

tinhơnvềcùngmộtchủđềcóthểgiúpbạnhọcđượcchủđềđótrongthờigianít

hơn.

Chúng ta sẽ thêm hai ngun tắc thiết kế cơ bản mới vào cùng những ý

tưởngnày:

•Nhiềuthẻđơngiảntốthơnmộtvàithẻphứctạp.

•Lnchỉucầumộtcâutrảlờiđúngmỗilần.

Nguntắcđầutiêntrongsốnàychủyếulàvấnđềvềsựchúý.Bạnchỉcó

thểtậptrungvàomộtviệctạimộtthờiđiểm.Cáchệthốngnhắclạicáchqngcó

thể giúp bạn học và giữ lại một lượng lớn thông tin một cách nhanh chóng,

nhưng chúng khơng thể cho phép bạn suy nghĩ về nhiều thơng tin khác nhau

trongcùngmộtlúc.TừsettrongtiếngAnhcó464địnhnghĩa.Nếuvìmộtlýdo

129điênrồnàođó,bạnmuốnhọchếttồnbộđốngđịnhnghĩanày,bạnsẽkhơng

làmđiềuđóvớichỉmộtthẻhọcduynhất.Bạnsẽcầnkhoảng464cáithẻnhưthế

đểgiúphướngsựchúýcủamìnhđếntừngđịnhnghĩa.

Chúngtasẽkhơngviết464thẻhọcchomỗitừ;bạnkhơngcầnphảighinhớ

từvựngởmứcđộsâusắcđếnthế.Nhưngbạnsẽcầnđếnnhiềuthẻhọc.Xétcho

cùng,bạnđangtạoranhữngcấutrúcphứctạptrongtâmtrímình.Bạnsẽmuốn

mỗi từ đều mang lại một sự bùng nổ các kết nối: phát âm, chính tả, các định

nghĩakhácnhau,cácđặcđiểmngữpháp,kýứcvàcảmxúc.Bạnsẽxâydựngcác

kếtnốinàynhanhnhấtnếubạngiảiquyếtchúngvớitừngthẻ.

Nguntắcthứhai–lnchỉucầumộtcâutrảlờiđúngmỗilần–thực

chấtchỉlàmởrộngcủanguntắcđầutiên.Chúngtamuốnnhữngtấmthẻhọc

phảidễ.Bạnsẽkhơngthấydễchịugìnếubạncứkẹtmãivớiviệccốgắngnhớ

cáchviếtchínhtảvàphátâmcủatấtcả12thángtrongnămcùnglúc;nhưchúng

tađãnói,bạnchỉcóthểtậptrungvàomộtviệctạimộtthờiđiểm.Vìvậy,khimột

thẻhọchỏibạnmộtcâuhỏimàcónhiềuhơnmộtcâutrảlờiđúng−Vídụ:Có

thể viết âm “k” trong tiếng Anh như thế nào? (Trả lời: Với các chữ C, K hoặc

CK)–hãychấpnhậnbấtkỳcâutrảlờiđúngnào(vídụ:vớichữC!)Bạncóthể

đảmbảorằngbạnsẽnhớđượctấtcảcáccâutrảlờiđúngbằngcáchtạothêmthẻ

họcbổsung(vídụ:“ChữCKtrongtừrocktạoraâmgì?)Bằngcáchnày,cácbuổi

ơntậpthẻsẽtiếptụcvuivẻ,nhanhchóngvàhiệuquả.

Bạn cần bao nhiêu thẻ học? Những con đường khác nhau cho

nhữngnhucầukhácnhau

Cànglàmnhiềuthẻhọcchocùngmộtthơngtintươngtự,sẽcàngdễhọc.

Giảsửbạnđanghọctừchèvre(condê).Bạncóthểlàmmộtthẻđểhỏi“chèvrelà

gì?”vàmộtthẻkháchỏi“Đâylàgì?”:Cảhaithẻsẽdạychobạnvềcùngmộttừ,nhưngchúngluyệnchobạncác

kỹnăngliênquankhácnhauđếnchèvre.Nếusửdụngcảhailoại,bạnsẽdễdàng

nhớtừchèvrehơnnhiều.

Chúngtacóthểđitiếp:

•Phátâmtừchèvrenhưthếnào?

•Cáchviếtchínhtảcủacáitừcóphátâmlà“sheh-vre”làgì?

•Conchèvreănthứcăngì?

130•Conchèvrecónhữngmàugì?

•Kỷniệmđángghétnhấtcủabạnvớichèvrelàgì?

Nhưngdầndần,bạnsẽphátchánvới“chèvre”,vànhữngtấmthẻhọcsẽtrở

nênqdễ.Bạnsẽcảmthấychánvàmấtqnhiềuthờigianđểlàmthẻhọc.Dĩ

nhiênphảicómộtsựcânbằngởđây,vàbạnsẽcầnphảitìmramứcđộthoảimái

củariêngmìnhkhihọclêncaodần.

Tơisẽchobạnbaconđườngứngvớibatìnhhuốngkhácnhau:

CON ĐƯỜNG CHUN SÂU: Bạn đang học tiếng Trung Quốc, Ả

Rập,NhậthoặcHànQuốc,vàbạnchưabaogiờhọcmộtngoạingữnàotrước

đây.Bạnsẽcầnmộtsốthẻphụđểgiúpghinhớtừmớivàcácquytắcngữpháp,

bởichúngrấtkhácsovớinhữngtừvàquytắcngữphápmàbạnđãbiết.

CONĐƯỜNGBÌNHTHƯỜNG:Bạnđanghọcmộtngoạingữnàođó

lầnđầutiên(vídụ,tiếngPháp).Bạnsẽcầnmộtchútsựgiúpđỡghinhớcáctừvà

cácquytắcngữpháp,nhưngkhơngnhiềunhưvớimộtngườihọctiếngTrung

Quốc. Đây là cách tiếp cận cân bằng mà bạn muốn cho một ngơn ngữ khơng

nằmtrongsốbốnngơnngữkhóhọcnhất.

CONĐƯỜNG“LÀMMỚI”:BạnđãhọcbốnnămtiếngPhápởtrường,

nhưngđãqnđikhánhiều.Bạnchỉcầnmộtvàilờinhắcnhonhỏvềnhữngtừ

mớivàcácquytắcngữphápmàthơi.

Sựkhácbiệtduynhấttrongsốbaconđườnglàsốlượngthẻbạnphảilàm

chomỗiâm,từngữ,haychủđiểmngữpháp.NếuđãhọctiếngPháptrướcđó,

bạncóthểchỉcầnmộtthẻduynhấtđểnhớmộttừnhưportefeuille(ví)trong

đầu.TrongbathẻđượcliệtkêtrongphầnTừngữcủaPhòngtrưngbày,bạnchỉ

cầnlàmcácthẻcónhãn“Conđường‘làmmới’.”

Mặtkhác,nếuđâylàcuộcgặpgỡđầutiêncủabạnvớitiếngPháp,bạncó

thểsẽcầnhaithẻđểnhớcùngmộttừportefeuille.Bạnsẽlàmhaithẻcónhãn

“Conđườngbìnhthường”.Tươngtự,nếuđâylàlầnđầutiênbạnhọctiếngẢ

Rập,cóthểbạnsẽcầncảbathẻcónhãn“Conđườngchunsâu”đểnhớtừ“

abezo”(ví).

CÁCCHIẾNLƯỢCCHOTIẾNGTRUNGVÀTIẾNGNHẬT

TiếngTrungvàtiếngNhật(và,ởmộtmứcđộthấphơnrấtnhiềunhưtiếng

Hàn)cùngsửdụngmộttậphợpcáckýtựcóchữtượnghình.Ngượclại,vớibảng

chữcáialphabet,mỗichữtượnghìnhtươngứngvớicảmộttừhoặcmộtcụmtừ,

thayvìtươngứngvớitừngâmcụthể.Điềunàycóthểkhákhóđểhọc.Nếubạn

đanghọcmộttrongcácngơnngữnày(hoặcnếubạnthựcsựmuốnhọcmộtcáigì

đó lập dị như chữ tượng hình Ai Cập cổ đại), vậy thì hãy đi đến FluentForever.com/logogramsđểlấymộtítcácthiếtkếthẻflashcardbổsungcũngnhư

cácchiếnlượcđểkhiếnchúngtrởnêndễhọchơn.

Những hướng dẫn này chỉ là hướng dẫn mà thơi. Nếu bạn đang gặp khó

khănvớimộtkháiniệmcụthể(vídụ,chèvre),hãycứthoảimáilàmthêmcácthẻ

bổ sung để hỏi theo nhiều hướng hơi khác nhau về các thơng tin có liên quan

chặt chẽ đến nhau: Một con chèvre bé được gọi là gì? (chevreau); Một con

chevreausẽbiếnthànhgìkhinólớnlên?(chèvre).Bấtcứlúcnàobạngặpkhó

131khănvớimộttừhoặcmộtquytắcngữpháp,hãylàmthêmmộtvàithẻmớivề

mộtchủđềcóliênquan,vànósẽtrởnêndễnhớhơn.

NếuđangsửdụngmộtchiếchộpLeitnerthayvìmáytính,bạnsẽcầnthêm

thờigianđểlàmthẻhơnnhữngngườisửdụngAnki.Họcóthểnhấnmộtnút

duynhấtvàtạorabathẻcùngmộtlúc,cònbạnphảitựlàmtừngcáimột.Nếu

việclàmcácthẻcho“Conđườngchunsâu”hoặc“Conđườngbìnhthường”

khiếnbạncảmthấymệtmỏihoặcqtẻnhạt,vậyhãynhảyxuống“Conđường

‘làmmới’”,kểcảkhibạnchỉmớibắtđầuhọcmộtngoạingữ.Dùsẽcóítthẻhơn

đểhọc,bạncóthểsẽthấyrằngkhơngcầnphảiơntậpnhiềuthẻđếnnhưvậy,bởi

bạnđãdànhnhiềuthờigianvànỗlựckhitựtaylàmcáctấmthẻcủamình.Bạn

lncóthểthêmthẻmớivàosaunàynếubạncầnchúng.

Nghệthuậtcủathẻhọc

Cáchthứclàmthẻ,cáchthứcơntậpthẻ

Trongmỗichươngcủacuốnsáchnày,chúngtađãnóivềcáccáchđểkhám

phángoạingữ.Chúngtabắtđầuvớicácâm,vàkhámpháramộtthếgiớiđầycác

âmmớiđểnghevàtạora.Chúngtanhìnvàocáctừngữ,vàthấyrằngbêndưới

mỗibảndịch,cómộtbảngiaohưởngcủacáchìnhảnhvàcáckếtnốiđangchờ

đợi chúng ta. Và chúng ta nhìn vào câu, và khám phá ra cách ngữ pháp có thể

dùngmộtvàitừngữvàrápnốichúngthànhnhữngsuynghĩphứctạpđếnvơ

hạn.

Qtrìnhkhámphámộtngơnngữlàcốtlõicủaviệchọcmộtngơnngữ.

Mỗikhipháthiệnramộtâmmới,mộttừmới,hoặcmộtcấutrúcngữphápmới,

bạnđãgieomộthạtgiốngvàotrongtâmtrímình.Nhữnghạtgiốngnàysẽphát

triểnthànhkhảnăngsửdụngngơnngữđóthànhthạo,miễnlàbạncóthểgiữ

được chúng. Để làm điều này, bạn sẽ sử dụng những tấm thẻ học. Mỗi thẻ sẽ

chứamộthoặchaivậtlưuniệmnhỏtừqtrìnhkhámphácủabạn–chỉvừađủ

đểnhắcbạnnhớvềnhữngcuộchànhtrìnhvànhữngkhámphácủabạn.

Qtrìnhtạothẻhọctươngđốiđơngiản,vàchúngtasẽđiquatấtcảcác

bướctrongphầnnày.Chúngtasẽxemxétcácthẻmẫumàbạncóthểsửdụng,và

nóivềviệcbạncầndùngđếnnhữngmẫunào.Sauđó,khiđãsẵnsànghọc,bạnsẽ

sửdụngthẻhọcđểlàmmẫuchochínhmình.

Nếuđanglàmthẻthủcơng,bạnchỉcầnsaochépcácmẫutrên,thaythếcác

từmới,hìnhảnh,vànhữngkýứccủabạnvàonhữngtấmthẻthaychonhữngcái

sẵn có trên mẫu. Nếu bạn đang sử dụng Anki, bạn hãy gõ, copy, và/hoặc kéo

thơngtincủabạnvàocácơthíchhợp:132này:Sau đó bạn hãy bấm vào nút “Add Card” và nhận được một cái như thếNhữngthẻbạnlàmlàcủariêngbạn.Trêntấmthẻnày,“Lily”giúptơinhớ

đếnconmacskauthíchcủamình,nhưngnósẽkhơnggiúpđượcgìnhiềucho

bạn.Tươngtựnhưvậy,hìnhảnhnàycũngnhắctơinhớvềtrảinghiệmcủamình

trênGoogleHìnhảnh,nhìnvàomộtđốnghìnhcácconmèoHungary.Tơithậm

chí còn nhớ đã tải xuống một bản ghi âm từ trang Forvo.com và cố gắng bắt

chước lại nguyên âm ɒ (lai một chút giữa “ah” và “oh”) cực khó trong tiếng

Hungary.Mỗitrảinghiệmđềurấtthúvịvớitơi,vàdođó,thẻhọccủatơigợilại

đủ các các loại ký ức thú vị có liên quan đến macska. Khi bạn xem lại thẻ của

mình,chúngsẽlàmđiềutươngtựvớibạn.

Qtrìnhơntập

Điềuđầutiênbạnsẽthấybấtcứkhinàoxemlạimộtthẻlàmặttrước.Nósẽ

133đặtracâuhỏisauđây:“Cógìởmặtsaucủatấmthẻnày?”Bạncóthểnhìnvào

hìnhảnhcủamộtconmèovàcầnphảinhớđếntừmacskatrongtiếngHungary,

hoặcbạncóthểthấytừmacskavàcầnphảinhớvềmộthìnhảnhmộtconmèo.Bạnđangxâydựngmộtkếtnốitrongtâmtrímìnhgiữamộtkíchthích(từ

macska)vàmộtphảnứng(hìnhảnhcủamộtconmèo).Nhưnghãynóicụthể

hơnmộtchút:Bạncócầnphảinhớhìnhảnhcủamộtconmacskakhơng?Làm

thếnàođểnóiratừđó?

Nhữngkếtnốinàykháphứctạp,chứkhơngđơnthuầnlàmộtsợidâyduy

nhấtkếtnốihaiýtưởng;bạnđangtạoranhữngmạnglướikếtnốigiữaphátâm,

chínhtảvàhìnhảnh.Đâylàmộtđiềutốt;xétchocùngtấtcảcáckýứcđềulà

nhữngmạnglưới,vàchúngcàngchứanhiềukếtnối,bạncàngdễdàngnhớlại–

cácnơ-ronnàođượckíchhoạtcùngvớinhausẽkếtnốilạivớinhau.Bạncàng

muốnnhiềunơ-ronđượckíchhoạtmỗikhigặpphảitừmacskacàngtốt.

Lýtưởngnhấtlà,bạnsẽmuốnkíchhoạtmộtsựbùngnổcủacáckếtnối

trongnãobộ:cáchviếtchínhtảm-a-c-s-k-a,cáchphátâmmρt∫kρ−“moch-ko”),

làmthếnàobạncóthểsửdụngnótrongmộtcâu,cảnghìnhìnhảnhchỉvềcon

macskabạntừnggặp.Thậmchí,bạnsẽmuốnnghecảcáctừkhác–nhữngtừcó

liênquannhưfarok(đi),hoặccáctừcóphátâmvàcáchviếtchínhtảtươngtự,

nhưmatrac(nệm).Bạnđangcốgắngđểtạoramộtphảnứngcàngmạnhvàcàng

đadạngcàngtốt,đồngthờibạnsẽlàmđiềuđóvớitừngthẻhọc.

Đểthựchiệnđiềunày,bạncầnphảicânbằng.Nếudànhmườiphútđểnhớ

vềtấtcảcácconmacskatừngnhìnthấybấtcứkhinàocầmmộtthẻlên,bạnsẽ

khơnghọcđượctiếngHungarynhanhchóng.Bạncầnbiếtcáchđểthêmđượccác

kếtnốivàotrongtừngữcủamìnhmàkhơnglãngphíthờigian.

Vìvậy,khigiớithiệumộtthiếtkếthẻhọc,tơisẽxácđịnhđâulàcácthơng

tin quan trọng nhất. Trong trường hợp này, bạn sẽ không đi được xa với từ

macskanếukhơngbiếtmacskacónghĩalàgì,hoặcnếubạnkhơngthểphátâm

nó.Đâylànhữngthơngtinquantrọngmàchúngtacầncó:

CÁC THƠNG TIN QUAN TRỌNG (BẠN CẦN GHI NHỚ

134NHỮNGTHỨSAU!)

Hìnhảnh:Bạncónhớtừnàycónghĩalàgìkhơng?Nótrơngnhưthếnào?

Phátâm:Bạncóthểphátâmtừnàykhơng?

Nhưngcũngcórấtnhiềuthơngtinmàbạnnênnhớ.Chúngtagọichúnglà

những“điểmthưởng”.Bạnnhậnđượcmộtđiểmthưởngmỗikhithêmmộtkết

nối không quan trọng vào một từ. Trong khi việc bạn nhớ được cách nói

“macska” là quan trọng, nhưng cũng sẽ tốt hơn nếu bạn nhớ thêm “matrac”

(nệm)cũngbắtđầubằngcácchữcáitươngtự.Nếubạnnhớđượccảhai,bạnsẽ

cómộtđiểmthưởng.Tuyệtvời!Bạnsẽnhớmacska(vàcả“matrac”)tốthơnvào

nhữnglầnsaukhinhìnthấychúng.Nếubạnkhơngnhớđược,cũngkhơngsao.

Dùsaochúngcũngchỉlànhữngsốđiểmkhơngcóthậtmàthơi,vàbạncóthểsẽ

ghiđiểmvào lầntới. Dướiđâylà nhữngđiểm thưởngchotấm thẻmacska của

chúngta:

CÁC ĐIỂM THƯỞNG (NẾU CÓ THỂ NGHĨ VỀ CHÚNG KHI

ƠNTẬPLẠITHẺ,BẠNSẼNHỚDỄHƠNVÀOCÁCLẦNSAU):

Kếtnốicánhân:Bạncóthểnghĩrabấtkỳkếtnốicánhânnàovớitừnày

khơng?(Bạncóthíchmèokhơng?Bạncóthểnghĩvềconmèonàobạnbiếtkhơng?)

(TênconmèocủatơilàLily).

Cáctừcóphátâmtươngtự:Bạncóthểnghĩrabấtkỳtừnàokhác(trong

tiếngHungary)bắtđầuvớicùngmộtâmhoặccùngmộtcáchviếtchínhtảvớitừ

nàykhơng?(Matrac[nệm]cũngbắtđầubằng“ma”).

Cáctừcóliênquan:Bạncóthểnghĩrabấtkỳtừnàokhác(trongtiếng

Hungary) từ có liên quan về ý nghĩa đến từ này khơng? (Farok [đi], kutya

[chó],állat[độngvật])

Hãytựchomìnhtừ5-10giâyơnlạitậpthẻ.Nhớlạibấtcứđiềugìbạncó

thể,sauđólậttấmthẻlại(hoặcnhấnnút“TurnCardOver”nếubạnđangdùng

trênmáytính),vàkiểmtracâutrảlờitrênmặtsautấmthẻ:Nếu nhớ được tất cả các thông tin quan trọng, bạn sẽ giành chiến thắng.

NếuđangsửdụngmộtchiếchộpLeitner,chuyểntấmthẻnàylênngăntiếptheo

trong chiếc hộp, và bạn sẽ ơn lại nó một lần nữa trong vài ngày hoặc vài tuần.

NếuđangsửdụngAnki,bạnsẽbấmvàonút“Irememberthis”,vànósẽđảmbảo

rằngbạnnhìnthấytấmthẻnàyíthơn.

Nếu qn mất một thông tin quan trọng, bạn sẽ muốn xem lại thẻ này

135thườngxunhơn.VớimộtchiếchộpLeitner,bạnsẽdichuyểnthẻđóvàongăn

đầutiêntrongchiếchộpcủabạn.VớiAnki,bạnsẽbấmvàonút“IForgot”.Bạn

sẽthấynóxuấthiệnthườngxunhơnchođếnkhibạnghinhớmãimãi.

Nếunhớđượcmộtsốđiểmthưởng,bạncóthểtựchúcmừngbảnthânrồi.

Bạnvừakhiếnchoviệcơntậptrởnêndễdànghơntrongsuốtphầncònlạicủa

q trình học tập. Nếu khơng nhớ các điểm thưởng, bạn vẫn chiến thắng. Cứ

chúcmừngbảnthânđã.Bạnđãnhớđượcmacskalàmộtconmèo,vànóđược

phátâmlà–“Moch-ko”–haimụctiêughinhớchínhcủamìnhbạnđềuđãđạt

được.Hãydànhravàigiâyđểnghĩvềmộthoặchaikếtnốimàbạncóthểtạora

cholầntới:Hãynghĩvềconmacskauthíchcủabạnhoặcmộttừnàođóđãhọc

cóliênquanđếnmộtconmacska.Sauđó,chuyểnsangcácthẻtiếptheo.

Baconđường

Cànglàmnhiềuthẻhọcchomỗitừ,âm,hoặcchủđiểmngữpháp,bạnsẽ

càngdễhọchơn.Mỗilầngiớithiệumộtthiếtkếthẻmới,tơicũngsẽthảoluậnvề

việc bạn sẽ muốn sử dụng nó cho Con đường chun sâu, Con đường bình

thường,Conđường“làmmới”,haycảba.

Vídụ,tơisẽchỉchobạnmộtthẻvềcáchviếtchínhtảcủamộttừmới.Khi

tơilàmthế,bạnsẽthấymộtthứgiốngthếnày:MỘTMẸOTIẾTKIỆMTHỜIGIAN

NếubạnđangsửdụngAnki,hãykiếmcácbộthẻdemo(miễnphí)củatơi.

Chúngđãđượcthiếtlậpsẵnđểtựtạoramọiloạithẻtrongcuốnsáchnày.Bạntập

hợpcácthơngtin(cáchviếtchínhtả,băngghiâm,kếtnốicánhân,v.v...),vànó

nhả ra tất cả các thẻ bạn muốn. Bạn sẽ tìm thấy chúng ở FluentForever.com/gallery.

Hãyđểýđếncáidanhsáchđánhdấu✓ởbênphải.Tấmthẻnàychỉdành

cho“Conđườngchuyênsâu”;nóđượcthiếtkếđểgiúpbạnghinhớnhữngkýtự

phức tạp như 猫 (“mèo” trong tiếng Trung Quốc). Nếu đang ở “Con đường

bìnhthường”–cóthểbạnđanghọctiếngTâyBanNhachẳnghạn–bạncólẽsẽ

khơngcầnđếncácthẻphụthêmnàyđểhọccáchviếtchínhtảcủatừngtừtrong

ngoạingữcủabạn.Hãybỏquanó,vàchỉlàmcácthẻvớinhãn“Dùngtấmthẻ

nàycho:✓Conđườngbìnhthường”.

Chúngtagầnnhưsẵnsàngđểbắtđầulàmthẻhọc.Chúngtasẽtómtắtlại

136nhanhnhữnggìbạnđãlàmchođếngiờvàsauđóđisâuhơnvàotừngloạithẻ

củamỗichương.

Nhữnggìbạnđãlàmchođếngiờ

TừChương2(thiếtlậphệthốngnhắclạicáchqng)

NếuchọnAnki,hẳnbạnđãxemhướngdẫnvềcáchsửdụngnó.Cáchướng

dẫnđóđãchỉbạncáchđểlàmmộtthẻhọccơbản,làmthếnàođểchèntệpâm

thanhvàhìnhảnhvàothẻ,vàlàmthếnàođểơntậpcácthẻđómộtkhibạnđãsẵn

sànghọc.Bạncũngđãtảivềvàcàiđặtbộthẻdemocủatơi,vìvậycơngviệcchính

củabạnbaogồmviệctìmkiếmthơngtinvàcácbảnghiâm,đặtchúngvàođúng

vịtrí,vànhấnvàonút“AddFlashCards”.

NếuđãchọnmộtchiếchộpLeitner,bạnhãyđọcPhụlục3,đitớicửahàng

vănphòngphẩmtạinơisinhsống,vàmuacácvậtliệucầnthiết.Bạncómộthộp

đựngthẻchứađầycácngăn,mộttậpthẻtrống,mộtvàicâybútchìvàmộtcuốn

lịch,ởtrướcmặtbạn(hơmnaylàngày1!)

Bạncũngvẫncònnhớcảnhbáolúctrướccủatơi:Bởivìthẻhọcbằnggiấy

khơngthểtựnói,bạnsẽphảihọccẩnthậnbảngkýtựngữâmvànghebăngghi

âmcáctừvídụkhiviếtvàothẻhọccủamình.137PhòngtrưngbàyđầutiênTựLàmCácBộCơngCụLuyệnPhátÂm

CácthẻchoChương3

Trong phần này, tơi sẽ chỉ cho bạn cách xây dựng một bộ công cụ luyện

phátâmchongoạingữmới.Bạnsẽthấyvuikhidùngchúng;bạnnghemộtloạt

cácâmđiênrồmới,họcnhữngcáchviếtkỳlạcũngnhưnhữngtừvídụ(vàcóthể

cảbảngchữcái,tùythuộcvàongoạingữcủabạn).Sauđó,bạnnhấncácnúttrên

máytính/điệnthoạithơngminhhoặcdùnghếtbộthẻtrongchiếchộpLeitner

chođếnkhinhữngâmvànhữngcáchviếtđóănsâuvàonãobạn.Bêncạnhviệc

đemlạicảmgiácvuithích,chúngcòngiúpbạntiếtkiệmmộtlượnglớnthờigian,

bởichúngkhiếnphầncònlạicủangoạingữtrởnêndễnhớhơn(cólẽbạnvẫn

cònnhớcuộcthảoluậncủachúngtavềmjưðurtrongChương2).

Trướckhibắtđầu,chúngtacầnlưuý:Cóthểmấtthờigianđểthựchiệncác

bộcơngcụnày.Chúngkếthợprấtnhiềuthơngtincùnglúc–băngghiâm,cách

viếtchínhtả,cáckýtựngữâm,vàmộtloạttừvídụ.Tơisẽchỉchobạntừngbước

mộtcácbộcơngcụnày,nhưngcómộtlựachọnkháccóthểgiúpbạnbỏquatất

cảnhữngcơngviệcvấtvảnày:Rấtcóthểtơiđãlàmxongmộtbộcơngcụluyện

phátâmchongoạingữcủabạnrồi.Nếubạnnhìnvàocáchướngdẫnsắptớivà

cảmthấycóchútngạingần,vậyhãykiếmmộtbộcơngcụđãđượclàmsẵntrên

trang web của tơi (Fluent-Forever.com/chapter3). Chúng có hiệu quả, tạo cho

ngườidùngsựthíchthúkhisửdụng,vàtơikhơngbiếtcóbấtkỳcáchnàonhanh

haydễdànghơnthếđểhọccáchphátâmmộtngoạingữmới.Tơilàmrachúng

bởivìtơimuốnqtrìnhnàycóthểtrởnêndễdànghếtmứccóthể.Tơikhơng

muốnbạnlahétvàbỏchạytrướckhibắtđầuhọctừvựng.

Nếutơichưatạorađượcmộtbộcơngcụluyệnphátâmchongoạingữcủa

bạn,hoặcnếubạnlàngườithíchtựmàymòlàmmọithứ,vậychúngtasẽbắtđầu

ngaybâygiờ.

Bướcmột:Làmquenvớicơngviệc

Hãyđọcphầngiớithiệuvềhệthốngbảngchữcáivàcácâmtrongngoạingữ

mớiởcáccuốnsáchngữphápvàphátâmcủabạn.Thơngthường,bấtkỳâmnào

cóvấnđềsẽđượcchỉravàbànluậnkỹcàng.Hãyđọcvàtậpnghechúng,bằng

cách(1)sửdụngcácbảnghiâmđikèmvớicuốnsáchcủabạnhay(2)dùngcác

bản ghi âm trên Forvo.com. Các âm khó nghe là ưu tiên hàng đầu của bạn, và

cuốnsáchcủabạnnhiềukhảnăngsẽbànvềchúng,đồngthờicungcấpchobạn

cáccặptừtốithiểu.(Vídụ,sáchgiáokhoatiếngHànthườngbắtđầuvớinhững

từđángsợvàgầnnhưkhơngthểphânbiệtđượcnhư:pul[cỏ],ppul[còi]vàbul

[lửa]).Hãytậpnghechúngnhiềulầnhoặcbiếnchúngthànhcácbàikiểmtracặp

từtốithiểutheohướngdẫntrênmạngcủatơi,chođếnkhibạnbắtđầuphânbiệt

đượccácâm.

138Khicóthểnghethấysựkhácbiệtgiữamỗiâm,hãytậptrungvàotấtcảcác

âmmớimàlưỡibạnkhóphátâm.Nếucuốnsáchcủabạnkhơngbànvềcáchtạo

ranhữngâmđó,hãychuyểnđếnphầnPhụlục4vàxemcáchcácâmđóđượctạo

ra trong miệng bạn. Hãy vừa bắt chước các bản ghi âm vừa để ý đến vị trí của

lưỡi,mơivàcổhọngchođếnkhibạnhiểulàmthếnàođểtạoranhữngâmđó.

Nếu gặp khó khăn nghiêm trọng với một âm nào đó, hãy tham khảo trên

YouTubehoặctraođổivớimộtgiasưtrênitalki.comchođếnkhibạncảmthấy

thoảimái.

Lúcnày,bạnđãcóthểbắtđầulàmmộtsốthẻ.Bạnsẽtạoratừ80thẻ(với

tiếngTâyBanNha)chođến240thẻ(vớitiếngNhật),mộtviệcsẽtiêutốncủa

bạnmộtđếnbagiờđểthiếtkếvàbađếntámngàyđểhọc,vớicườngđộ30phút

mỗingày.Trongqtrìnhnày,bạnsẽhọcđượcmộtloạtcáctừmới,nghemột

loạtcácbảnghiâm,vàbắtđầulàmquenvớingoạingữmớicủamình.

Nếu đang sử dụng Anki, bạn hãy tải về bản ghi âm các từ ví dụ, và đưa

chúngvàothẻhọccủamình.Nếumuốn,hãybỏquakýhiệuphiênâm()chocác

thẻvídụtrongcuốnsáchnày.Mặtkhác,nếubạnđangsửdụngmộthộpLeitner,

bạnsẽphụthuộcrấtnhiềuvàonhữngkýhiệuphiênâm.Trongkhiđanghọcvới

thẻ,cũnghãyđảmbảorằngbạnvẫnthườngxunnghecácbảnghiâmnhưmột

cáchhọcbổsung.Khơngcótácdụnggìvớiviệcghinhớrằngâmätrongtiếng

Đứcnghegiốngâmɛnếubạncònkhơngbiếtâmɛnghenhưthếnào(Nónghe

giốngâm“eh”).

Bướchai:Tìmkiếmcácthơngtin

Chúngtasẽkếtnốibamảnhthơngtinvớimỗiâmtrongngoạingữmớicủa

bạn:

•Âm:Âmnàylàâmnào?Nócóđặcđiểmgì?(Nếuđólàmộtâmmới,bạn

phảidùnglưỡi,mơivàdâythanhâmnhưthếnàođểphátâm?

•Nguồntàiliệu:Cuốnsáchngữpháp/phátâmcủabạn,phầnPhụlục4,

các bài viết “IPA for Spanish/ French/ Whatever” (IPA cho tiếng Tây Ban

Nha/Pháp/bấtcứngơnngữnàokhác)trênWikipedia,Forvo.com

•Chínhtả:Dùngnhữngchữnàođểviếtâmnày?

• Nguồn tài liệu: Cuốn sách ngữ pháp, từ điển bạn lựa chọn hoc mt

cunLonelyPlanetPhrasebookbtỳi.

Tvớd:Tvớdchoõmnylgỡ?

Nguntiliu:Phnchỳgiithutngtrongcunsỏchngphỏpca

bnhocphntincmtbtỳi.

Bcba:Lmthhc

Conngchuyờnsõu/bỡnhthng/lmmi:Lmhailoithvimiõm

(Tụiónginhúacỏcthnyxungnmcchcũnnhngthcnthitnht,

doúcỏctmthunhnhaucbaconng.)

Loith1:Chnyclờnsnhthno?

(Vớd,chọnhtrongtLọcheln[nci]catingcclờnsl

[bnghiõm]/lỗln)

THễNGTINVTINGCTRONGNGY!

139Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hướng Dẫn Tự Làm Thẻ Học Ngoại Ngữ Cho Bạn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×