Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Đọc bản vẽ hai hình chiếu

1 Đọc bản vẽ hai hình chiếu

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2 Vẽ hình chiếu thứ ba

Bước

1

2

3

4Hoạt động

Chuyển giao

nhiệm vụ

Thực hiện

nhiệm vụ

Báo cáo,

thảo luận

Kết quảNội dung

Sau khi hình dung được vật thể hình 6.3, Gv yêu cầu học sinh vẽ

hình chiếu thứ ba từ hai hình chiếu cạnh đã cho

Tìm hiểu cá nhân , thảo luận nhóm

Đại điện nhóm báo cáo

Gv nhận xét các nhóm và kết luận: Lần lượt vẽ từng bộ

phận(hình 6.4) như cách vẽ giá chữ L ở bài 3Bướ

c

1

2

3

43.3 Vẽ hình cắt

Nội dungHoạt động

Chuyển giao

nhiệm vụ

Thực hiện

nhiệm vụ

Báo cáo, thảo

luận

Kết luậnGv yêu cầu HS quan sát hình cắt của vật thể trên hình chiếu

đứng (hình 6.5) và nhận xét

Hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm

Đại diện nhóm báo cáo

Gv nhận xét các nhóm rồi kết luận:

- Nếu hình chiếu đứng là hình đối xứng thì vẽ hình cắt một nửa

ở bên phải trục đối xứng

- Đối với ổ trục, hình chiếu đứng là hình đối xứng, nên chọn mặt

phẳng cắt đi qua rãnh trên đế, qua lỗ chính giữa ổ trục và song

song với mặt phẳng hình chiếu đứng. phần đặc của vật thể tiếpxúc với mặt phẳng cắt được kẻ gạch gạch3.4 Vẽ hình chiếu trục đo

Bước

Hoạt động

Nội dung

1

Chuyển giao

GV yêu cầu HS xem lại ví dụ ở bảng 5.1, bài 5

nhiệm vụ

2

Thực hiện

HS hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm

nhiệm vụ

3

Báo cáo, thảo Đại diện các nhóm báo cáo, các nhóm còn lại nhận xét

luận

4

Kết quả

GV nhận xét các nhóm và kết luận, các bước thực hiện:

- Chọn tỉ lệ và bố trí các hình

- Vẽ mờ bằng nét mảnh

- Kiểm tra bản vẽ,tẩy xóa các nét dựng hình

- Ghi kích thước

- Kẻ và ghi nội dung của khung và khung tên

VD: hình 6.6 SgkTIẾT 3:

HOẠT ĐỘNG 4: THỰC HÀNH (40’)

- Ổn định lớp (1’)

- Kiểm tra bài cũ (3’)

GV kiểm tra công tác chuẩn bị giấy của HS, kí xác nhận vào bài thực hành (xác minh

bài chưa làm ở nhà).

Bướ

Hoạt động

Nội dung

c

GV yêu cầu HS: Lập bản vẽ trên khổ giấy A4 gồm:

+ Vẽ hình chiếu thứ ba của vật thể theo TL1:1

+ Vẽ hình cắt của vật thể

+ Vẽ hình chiếu trục đo của vật thể

Chuyển giao nhiệm vụ

1

+ Ghi kích thướctrên các hình chiếu

+ Hồn thiện bản vẽ, thu bài chấm lấy điểm hệ số 1.

(Mỗi HS được giao một bài riêng trong 6 bài trang 36

sgk Công nghệ 11).

Cách trình bày bản vẽ như hình 6.6 sgk trang 35.

HS hoạt động cá nhân tại lớp. Thực hiện theo yêu cầu

của bài thực hành.

2

Thực hiện nhiệm vụ GV: đôn đốc, yêu cầu HS thực hiện đúng quy trình và

tuân thủ nguyên tắc trình bày bản vẽ kĩ thuật, thao tác

dùng chì tơ đậm, cách sử dụng nét vẽ,...

HS hồn thành bài thực hành ở lớp và nộp bài cho GV.

3

Báo cáo, thảo luận

4Kết quả thực hiện GV nhận xét về ý thức, thái độ thực hiện bài thực hành

nhiệm vụ

và sơ bộ về kết quả.Đáp án bài tập trang 36HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TỊI, MỞ RỘNG (GV hướng dẫn HS tự học ở nhà)

Bướ

c

1Hoạt động

Chuyển giao nhiệm vụNội dung

GV yêu cầu HS về nhà: Đọc thông tin bổ sung sgk

trang 31 về cách vẽ elip (hình 5.8) và cách vẽ gần

đúng elip bằng compa (5.9)

HS tích cực, tự giác làm việc ở nhà.2Thực hiện nhiệm vụ3Báo cáo, thảo luậnHS trao đổi ý kiến với bạn ở khu dân cư hoặc ở lớp.4Nghiệm thu kết quảGV kiểm tra vở của HS, nhận xét, đánh giá kết quả làm

việc của HS.IV. CỦNG CỐ, HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VÀ TÌM HIỂU BÀI MỚI

1. Học sinh trả lời các câu hỏi SGK trang 31

2. Làm bài tập còn lại trang 36D. KẾT LUẬN

Sau một thời gian tìm hiểu, nghiên cứu và tiến hành viết chun đề, chun đề

của tơi đã hồn thành. Tuy nhiên do kinh nghiệm chưa có nên bài chuyên đề của tơi vẫn

còn có những hạn chế cần được đồng nghiệp đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm để

bài chuyên đề của tơi được hồn thiện hơn về cả nội dung và cách trình bày.

Hy vọng sau buổi hội thảo tôi và đồng nghiệp sẽ đưa ra được các ý kiến mang

tính xây đựng để việc viết chuyên đề dạy học và dạy học theo chuyên đề mang lại hiệu

quả cao nhất, đạt được mục tiêu dạy học.

Tôi xin chân thành cảm ơn !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Đọc bản vẽ hai hình chiếu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×