Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổ chức các hoạt động dạy học chủ đề

Tổ chức các hoạt động dạy học chủ đề

Tải bản đầy đủ - 0trang

4thảo luậnnghe bổ sung.Kết quảGV nhận xét kết quả làm việc của các nhóm. Sau đó phát biểu

vấn đề: Hình 9.3 là các hình biểu diễn hình dạng của một số vật

thể được sử dụng trong các bản vẽ cơ khí. Các vật thể này có

dạng hình khối thể hiện được ba chiều của vật thế giống như ta

nhìn chúng trong thực tế.Giới thiệu bài học:

Để dễ nhận biết hình dạng của vật thể, trên bản vẽ kĩ thuật thường dung ba hình

chiếu như hình chiếu trục đo hoặc hình chiếu phối cảnh để bổ xung cho các hình chiếu

vng góc

Các em đã được làm quen với các khối đa diện, một số vật thể được hình thành từ

các khối đa diện, đó chính là hình chiếu trục đo của vật thể. Để hiểu rõ hơn về hình

chiếu trục đo và cách vẽ hình chiếu trục đo của một số vật thể ta nghiên chuyên đề

HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Đây là một hoạt động trọng tâm của chuyên đề, với quan điểm dạy học theo định

hướng phát triển năng lực của HS, cần tăng cường tổ chức cho HS hoạt động cá nhân,

hoạt động nhóm kết hợp với sự sử dụng các PPDH và kĩ thuật dạy học tích cực. Đặc

biệt để hình thành cho HS khả năng tư duy, sáng tạo GV cần kết hợp sử dụng một số

phương tiện dạy học hiện đại như máy chiếu,...

I.KHÁI NIỆMBướ

Hoạt

c

động

1

Chuyển

giao

nhiệm vụ

23

4Nội dung

GV: Yêu cầu HS quan sát hình 5.1 và đọc nội dung sgk trang 27,

28 mục I .Tìm hiểu về cách xây dựng HCTĐ, khái niêm thế nào là

hình chiếu trục đo và các thơng số cơ bản của hình chiếu trục đo?Thực hiện HS hoạt động cá nhân, sau đó thảo luận theo nhóm 8-10.

nhiệm vụ GV gợi ý:

- Hệ trục tọa độ OXYZ gắn vào vật thể cho ta biết điều gì?

-Hướng chiếu l có đặc điểm gi?

- nhận xét về hình chiếu của vât thể và trục tọa độ mới trên mặt

phẳng (P)”

- Thế nào là góc trục đo? Nêu tên các góc của trục đo?

- Thế nào là hệ số biến dạng?

- Góc trục đo và hệ số biến dạng liên quan đến các yếu tố nào?

Báo cáo, Đại diện một số nhóm trình bày kết quả, các nhóm còn lại lắng

thảo luận nghe, bổ sung ý kiến.

Kết quả GV nhận xét kết quả làm việc của các nhóm.

thực hiện Sau đó kết luận:

nhiệm vụ 1. Thế nào là hình chiếu trục đo?

a. Cách xây dựng hình chiếu trục đo(sgk)b. Khái niệm: HCTĐ là hình biểu diễn ba chiều của vật thể được

xây dựng bằng phép chiếu song song

2. Thông số cơ bản của hình chiếu trục đo

a.Góc trục đo: X’O’Y’, Y’O’Z’, X’O’Z’b.Hệ số biến dạng: Là tỉ số độ dài hình chiếu của một đoạn thẳng

trên trục toạ độ với độ dài chính đoạn thẳng đó.

-Hệ số biến dạng theo trục O’X’: p

-Hệ số biến dạng theo trục O’Y’: q

-Hệ số biến dạng theo trục O’Z’: r

II.HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO VNG GĨC ĐỀU

Bước Hoạt động

Nội dung

1

Chuyển

GV:- u cầu học sinh quan sát hình 5.2 SGK và nhận xét về

giao nhiệm góc trục đo và hệ số biến dạng?

vụ

-Hs quan sát hình 5.3 SGK và nhận xét hình chiếu trục đo của

hình tròn trong hệ trục tọa độ vng góc đều

-Tìm hiểu cách vẽ elip ở phần thơng tin bổ sung hình 5.8,hình

5.9 Sgk

2

Thực hiện Hs hoạt động cá nhân, sau đó thảo luận theo nhóm 8- 10 hs3

4nhiệm vụ

Báo

cáo,

thảo luận

Kết

quả

thực

hiện

nhiệm vụGv gợi ý, giải thích thắc mắc của Hs

Đại diện một số nhóm trình bày kết quả, các nhóm còn lại lắng

nghe, bổ sung ý kiến.

GV nhận xét kết quả làm việc của các nhóm.

Sau đó kết luận:

1.Thơng số cơ bản:

a. Góc trục đo:

X’O’Y’ = Y’O’Z’ = X’O’Z’ = 120ob. Hệ số biến dạng:

p=q=r=1

2. Hình chiếu trục đo của hình tròn:

Hình chiếu trục đo vng góc đều của hình tròn nằm trong các

mặt phẳng song song với các mặt phẳng tọa độ là các hình elip

có hướng khác nhau.III.HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO XIÊN GÓC CÂN

Bước Hoạt động

Nội dung

1

Chuyển

Gv yêu cầu học sinh quan sát hình 5.6 Sgk và trả lời các câu hỏi:

giao nhiệm

- Phương chiếu l có đặc điểm gì?

vụ

- Mặt phẳng (P’)//mặt phẳng tọa độ nào?

- Các thông số cơ bản?

2

Thực hiện Hs hoạt động cá nhân, sau đó thảo luận theo nhóm từ 8-10 hs

nhiệm vụ

Gv hướng dẫn và gợi ý cho Hs trả lời

3

Báo

cáo, Đại diện một số nhóm trình bày kết quả, các nhóm còn lại lắng

thảo luận

nghe, bổ sung ý kiến.

4

Kết

quả 1. Góc trục đo:

thực

hiện X’O’Y’ = Y’O’Z’ = 135o

nhiệm vụ

X’O’Z’ = 90o2.Hệ số biến dạng:

p=r=1

q = 0,5IV. CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐOBước

12

3

4Hoạt động

Nội dung

Chuyển

Gv Yêu cầu HS:

giao nhiệm -Đọc được bản vẽ hai hình chiếu ở hình 5.7 Sgk

vụ

-Xác định được hệ trục tọa độ vng góc đều và xiên góc cân

OXYZ

Thực hiện -Hs hoạt động cá nhân, sau đó thảo luận theo nhóm từ 8-10 hs

nhiệm vụ

-Gv gợi ý cho Hs trả lời và hướng dẫn Hs vẽ theo bảng 5.1 Sgk

Thảo luận, -Hs thảo luận, lắng nghe Gv hướng dẫn

thực hành

- Hs vẽ vào vở theo các bước

Kết quả

Cách vẽ hình chiếu trục đo

-Xem bảng 5.1 SGK.

- GV nhận xét kết quả làm việc của HS, đánh giá kết quả.Tiết 2

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

3.1 Đọc bản vẽ hai hình chiếu

Bước1

2

3

4Hoạt độngNội dungChuyển giao GV yêu cầu học sinh quan sát bản vẽ ổ trục hình 6.1 Sgk, đọc và

nhiệm vụ

phân tích bản vẽ hai hình chiếu này,hình dung ra hình dạng của

vật thể cần biểu diễn

Thực hiện

Hs quan sát, phân tích hình chiếu và thảo luận nhóm, đưa ra ý

nhiệm vụ

kiến của mình

Báo cáo,

Đại diện một số nhóm trình bày kết quả, các nhóm còn lại quan

thảo luận

sát, nhận xét.

Kết quả

GV nhận xét và đưa ra kết luận:

- Hình chiếu đứng gồm 2 phần; phần trên có chiều cao 28 và

Φ30, phần dưới có chiều cao 12 vafchieeuf dài 60

- Đối chiếu với hình chiếu bằng, ta thấy phần trên thể hiện hình

trụ và phần dưới thể hiện hình hộp chữ nhật

- Trên hình chiếu đứng có hai nét đứt chạy suốt chiều cao tương

ứng với đường tròn Φ14 ở hình chiếu bằng thể hiện lỗ ở hình trụ

- Trên hình chiếu đứng của phần hình hộp có hai nét đứt ở hai

rãnh trên đế hình hộp3.2 Vẽ hình chiếu thứ ba

Bước

1

2

3

4Hoạt động

Chuyển giao

nhiệm vụ

Thực hiện

nhiệm vụ

Báo cáo,

thảo luận

Kết quảNội dung

Sau khi hình dung được vật thể hình 6.3, Gv yêu cầu học sinh vẽ

hình chiếu thứ ba từ hai hình chiếu cạnh đã cho

Tìm hiểu cá nhân , thảo luận nhóm

Đại điện nhóm báo cáo

Gv nhận xét các nhóm và kết luận: Lần lượt vẽ từng bộ

phận(hình 6.4) như cách vẽ giá chữ L ở bài 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổ chức các hoạt động dạy học chủ đề

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×